بررسی مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی :

دید کلی :
هدف اصلی از این پژوهش ,بررسی مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه مهندسی نرم افزار

بررسی مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی

 

چکیده

هدف اصلی از این پژوهش ,مقایسه میزان کارایی موتورها و ابرموتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کشاورزی است. برای این منظورکلیدواژه های تخصصی حوزه کشاورزی از اصلاحنامه انتخاب شدند.این کلید واژه ها در 5 موتور کاوش و 5 ابر موتور کاوش مورد  بررسی قرار گرفتند. سپس این کلید واژه ها در موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش, مورد جستجو قرار گرفتند و 10 نتیجه اول بازیابی شده  هر یک از موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش  برای ارزیابی مانعیت, جامعیت و همپوشانی انتخاب شدند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در موتورهای کاوش, موتورهای کاوش یاهوو آلتاویستا  بیشترین مدارک  کشاورزی(41%) را بازیابی کرده اند و رتبه نخست را به خود اختصاص می دهند.بعد از آن, موتور کاوش گوگل با 12% در مقام دوم جای گرفت. موتور کاوش ای.اُ.ال,  با میزان (63%) مانعیت و (22%) جامعیت, بیشترین مدارک مرتبط را در حوزه کشاورزی بازیابی کرده است. همچنین, موتور کاوش یاهو, با میزان (43%) همپوشانی با سایر موتورهای کاوش, رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

در ابر موتورهای کاوش نیز, ابر موتور کاوش کلاستی, بیشترین مدارک کشاورزی (45%) را بازیابی کرده است و رتبه نخست را به خود اختصاص می دهد. بعد ازکلاستی, ابرموتور کاوش اینفو با (17%)و ابرموتور کاوش  متاکراولر با (15%) در مقام های دوم و سوم جای گرفتند. ابرموتور کاوش داگ پایل با میزان (65%) مانعیت و (22%) جامعیت, بیشترین مدارک مرتبط را در حوزه کشاورزی  بازیابی کرده است. همچنین, ابرموتور کاوش متاکراولر, با میزان (50%) همپوشانی با سایر ابرموتورهای کاوش, رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

به علاوه, ابر موتور کاوش داگ پابل با میزان (49%) همپوشانی با موتورهای کاوش, رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مانعیت

جامعیت

همپوشانی

موتورهای کاوش

ابر موتورهای کاوش

بازیابی اطلاعات کشاورزی

 

 

 

بیان مسئله

هرکدام از موتورهای کاوش, ویژگیهای کاوش و بازیابی اطلاعات مختص خود را دارند و از نظر اندازه, سیاست‌های نمایه‌سازی, دقت و شکل ظاهری صفحات جستجو با یکدیگر متفاوتند. بیش‌تر موتورهای کاوش اطلاعات میلیون‌ها مدرک اینترنتی را گردآوری کرده‌اند, با وجود این حتی بهترین و عظیم‌ترین آنها نیز نمی‌توانند بیش از نیمی از مدارک موجود در اینترنت را پوشش دهند و قابلیت جستجوی کلیه منابع اطلاعاتی موجود در شبکه اینترنت را ندارند. (21)

افزایش نیاز اطلاعاتی افراد همزمان با رشد حجم اطلاعات موجود در وب, منجر به توسعه و گسترش انواع ابزارهای کاوش شده است (26). به دلیل انبوه مدارک و منابع اطلاعاتی در اینترنت, دسترسی به اطلاعات مرتبط اهمیت بسیاری دارد (3).

اکثر مطالعات اختصاص یافته به ارزیابی عملکرد موتورهای کاوش متفاوت معیارهای ذیل را مورد توجه قرار می¬دهند: مانعیت, سطح پوشش وب, و همپوشانی دربین اسناد بازیابی شده.(34) 

به کمک معیار جامعیت و مانعیت می توان به توانمندی یک ابزار کاوش در بازیابی اطلاعات مرتبط پی برد. بررسی میزان همپوشانی در نتایج موتورهای کاوش وب برای سوالات مشابه, بخش عمده ای از این تحقیقات را به خود اختصاص می دهد (32). از این رو, به دلیل اهمیت ارزیابی ابزارهای کاوش, در این پژوهش, با بررسی اطلاعات بازیابی شده در حوزه کشاورزی در موتور ها و ابر موتورهای کاوش و محاسبه نسبت جامعیت و مانعیت به منظور تعیین ربط, همپوشانی در موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش و همچنین همپوشانی میان نتایج موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش تعیین خواهد شد و به کمک نتایج حاصل از این تحقیق, مشخص خواهد شد که کدام یک از موتورهای کاوش و ابر موتورهای کاوش  بهترین عملکرد را در زمینه جستجوی منابع تخصصی کشاورزی دارند.

 

 

 

بررسی مقایسه ای موتورها و ابرموتورهای کاوش در بازیابی اطلاعات کشاورزی
فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:معرفی پژوهش 3

مقدمه 4

بیان مسئله 5

اهداف پژوهش 6

اهداف جانبی 7

سوالات پژوهش 7

تعاریف مفهومی و عملیاتی 8

موتور کاوش: 8

ابر موتور کاوش: 8

بازیابی اطلاعات: 9

مانعیت : 9

جامعیت: 9

همپوشانی:

10

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش 11

پیشینه پژوهش در ایران 12

لفظی قاضی(1387) 12

پژوهش در خارج 18

 

فصل سوم:روش پژوهش و گردآوری اطلاعات 27

روش پژوهش,جامعه پژوهش و روش گرداوری اطلاعات 27

روش تجزیه تحلیل اطلاعات 30

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته ها 32

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش 32

پرسش اساسی دوم: کدامیک از ابرموتور های کاوش, بیشترین منابع را در زمینه موضوعی کشاورزی بازیابی می کنند ؟ 36

پرسش اساسی سوم: کدامیک از موتور های کاوش بیشترین منابع مرتبط را در زمینه موضوعی کشاورزی بازیابی می کنند؟ 38

پرسش اساسی چهارم: کدامیک از ابر موتور های کاوش بیشترین منابع مرتبط را زمینه موضوعی کشاورزی بازیابی می کنند؟ 62

همپوشانی 85

پرسش اساسی ششم: کدامیک از ابرموتورهای کاوش بیشترین همپوشانی را در بازیابی اطلاعات کشاورزی با سایر ابر موتورها دارد؟ 94

 

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 111

نتیجه 112

منابع فارسی 115

منابع لاتین 117

 

لینک کمکی