تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال :

دید کلی :
هدف از این پروژه پایانی رشته حقوق, بررسی تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پروژه جامع رشته حقوق

تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال


طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش
ارتکاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ها را در حیطه و قلمرو کیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق کیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ها برخورد نمود, لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.
سازمان ملل به عنوان یک سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع کشورهای عضو راهکارهایی را در زمینه بزهکاری اطفال و در قالب اسناد ارایه می‌نماید که اصولا برای ارتقای حقوق ملی کشورهایی است که در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارایه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهکار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری, رسیدگی به جرایم آن‌ها و نیز نحوه نگهداری بزهکاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذکور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقا سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده که هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.
در بیشتر کشورها مشکل اطفال بزهکار ناشی از فقدان قوانین و مقررات خاص نیست بلکه مسأله اصلی در قالب اجرای این قوانین می‌گنجد. با وضع قوانین خاص در زمینه حقوق کیفری ماهوی و شکلی در عمل و موقع اجرا گاهی حقوق اطفال نادیده گرفته می‌شود این معضل درجایی به شکل مضاعف نمودار می‌شود که اصلا قوانین ویژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در این صورت مسلما اجرای قوانین حمایتی موضوعیت نخواهد داشت.
معاهده حقوق کودک‌ به عنوان یک سند لازم الاجرا برای کشورهای امضا کننده معاهده در حکم قانون است و تمام موارد آن باید اجرا شود. اعلامیه حقوق کودک در 20 نوامبر 1959, تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989, قطعنامه 14 دسامبر 1990 سازمان ملل, قطعنامه 29 نوامبر 1985(پکن) نمونه ای از این تلاش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با توجه به شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدنی, سیاسی, اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی کودکان و نوجوانان در زمان‌های صلح و جنگ می‌باشد.

 


تعاریف و مفاهیم کلی بین الملل در رابطه با سلب آزادی از اطفال
فهرست مطالب
چکیده
- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

مبحث اول: مفاهیم پایه‌ای پژوهش 
گفتار اول: طفل 

الف- مفهوم لغوی طفل 

ب- طفل در اصطلاح حقوقی ایران 

ج- طفل یا کودک در اصطلاح کنوانسیون حقوق کودک 

گفتار دوم: سن حداقل مسئولیت کیفری 

الف- تعریف سن حداقل مسؤولیت کیفری 
ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری درحقوق ایران 
ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤولیت کیفری در کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بین المللی 

گفتار سوم: سن مسؤولیت کیفری کامل یا رشد کیفری 

الف- تعریف سن رشد کیفری یا مسؤولیت کیفری کامل 
ب- ضوابط ناظر بر رشد کیفری درحقوق ایران 
ج- ضوابط ناظر بر رشد کیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال 

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن 

الف- سلب آزادی پیش از محاکمه توسط مقامات قضایی 
ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی 
ج- سلب آزادی به عنوان مجازات 

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی 

الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی 

ب- حقوق مدنی و سیاسی 
ج- حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاکمه 

مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال 

گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی 

الف- ضرورت اکتفا به کوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت 
ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاکمه جز در موارد کاملا استثنایی 
ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل 
1- ضرورت تعیین تکلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی 
2- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل 
3- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی 

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی 

الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی 
ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک 
ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه 

گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی 

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سالب آزادی 

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته 

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌, اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت 
او 

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط

منابع و مآخذ


لینک کمکی