پاورپوینت تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی،تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی,تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن :

دید کلی :
پاورپوینت تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی,تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن


توضیحات کامل :

دانلود پاورپوینت پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت و شیمی

تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی,تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن

 

*قابل استفاده برای گروه کامپیوتر و آمار

 

 

مقدمه

نمودارهای چاه پیمایی یکی از ابزارهای مهم جهت شناخت خصوصیات پتروفیزیکی سنگ مخزن محسوب می شوند که به وسیله آنها می توان پارامترهای پتروفیزیکی مخزن نظیر حجم شیل, تخلخل مؤثر, آب اشباع شدگی, تراوایی, سنگ شناسی و تطابق چاه ها را بدست آورد. در میان این خصوصیات, پارامتری که محاسبه و پیش بینی آن خیلی مشکل است, تراوایی می باشد.

استفاده از ابزارهای مغزه گیری و آوردن نمونه ها از زون تولید به سطح و سپس اندازه گیری تراوایی آنها تحت شرایط مخزن, یکی از قدیمی ترین روش ها برای تخمین تراوایی می-باشد. هر چند مغزه گیری گران و دشوار است, به هر حال به واسطه اطلاعات با ارزشی که تراوایی می تواند ارائه کند, لازم است که از تعدادی چاه های یک میدان بدون توجه به هزینه آن مغزه گیری صورت گیرد.

 

 روش دیگر تخمین تراوایی سازند, تزریق جیوه یا تست چاه می باشد. اطلاعاتی که از آزمایش یک چاه بدست می آید به مهندسین مخزن در محاسبه میانگین حجمی تراوایی سازند, در میان دیگر پارامترها کمک می کند. البته به دلیل هزینه بالای این روش نیز فقط انجام تعداد محدودی آزمایش چاه در هر میدان امکان پذیر می باشد. بنابراین تجزیه و تحلیل پارامترهای کلیدی مخزن از جمله تراوایی با استفاده از داده های نمودارهای چاه پیمایی, یک روش مفید و مقرون به صرفه از لحاظ هزینه برای ارزیابی پتانسیل تولیدی مخازن نفت و گاز می باشد.

 

 در راستای انجام این پروژه, نگارهای چاه پیمایی نظیر , کالیپر (CALI), گاما (GR), نوترون (NPHI),چگالی(RHOZ), صوتی (DT), مقاومت ( RLA0,RLA1,RLA5), CMR , اطلاعات آنالیز مغزه (تخلخل و تراوایی) و همچنین داده های سربرگ یکی از چاه های میدان گازی پارس جنوبی در دسترس بوده است.در این مطالعه از نقطه نظر عملی, در مورد چهار نوع روش مختلف برای تعیین تراوایی از روی داده های نگار بحث شد و به مقایسه پرداخته شد. این روش ها عبارتند از روش CMR, روش های تجربی, آنالیز رگرسیونی و منطق فازی. روش های ذکر شده با داده های حاصل از نگارهای چاه پیمایی مربوط به سازند های کنگان و دالان بکار گرفته شدند و نتایج حاصل شده با تراوایی مغزه که به  عنوان استاندارد محسوب می شود, مقایسه شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

پاورپوینت تخمین تراوایی با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی,تحلیل اطلاعات آنالیز مغزه و کاربرد منطق فازی در آن
فهرست مطالب

 

فصل اول:زمین شناسی منطقه پارس جنوبی

 

فصل دوم:تخلخل و تراوایی 

ــ انواع تراوایی 

ـ تقسیم بندی تراوایی 

ـ تاثیر فرآیندهای دیاژنزی بر روی تخلخل و تراوایی 

ـ تخلخل و انواع آن

مقایسه اصطلاحات تخلخل 

ـ عوامل تعیین کننده میزان تخلخل 

 

فصل سوم:نمودارهای پتروفیزیکی 

 تعریف لاگ و تقسیم‌بندی آنها 

 ارتباط لاگهای مورداستفاده با تراوایی 

 

فصل چهارم:ارزیابی پتروفیزیکی منطقه مورد مطالعه 

انجام تصحیحات بر روی نمودارهای خام 

ـ آنالیز پتروفیزیکی چاه A 

ـ زون بندی سازندهای کنگان و دالان در چاه A 

ـ روش به دست‌آوردن میانگین پارامترهای پتروفیزیکی در هر زون 

  تعیین نوع تخلخل سنگ مخزن 

 

فصل پنجم:منطق فازی 

 ـ  مجموعه‌های فازی 

 ـ  تعاریف و اصطلاحات مجموعه‌های فازی 

اپراتورها یا عملگرهای مجموعه‌های فازی (Operators Fuzzy Sets) 

 منطق فازی 

سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Inference System) 

تخمین تراوایی با استفاده از منطق فازی 

 

فصل ششم:آنالیز رگرسیونی 

 رگرسیون چندگانه (Multivariate Regression) 

 آنالیز رگرسیونی چندگانه (Multiple Regression Analysis) 

 تخمین تراوایی توسط روش آنالیز رگرسیونی

 

لینک کمکی