رژیم حقوقی تنگه هرمز و بررسی آن از نگاه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رژیم حقوقی تنگه هرمز و بررسی آن از نگاه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها :

دید کلی :
هدف از این تحقیق رژیم حقوقی تنگه هرمز و بررسی آن از نگاه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

رژیم حقوقی تنگه هرمز و بررسی آن از نگاه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها

 

 

 

 

 

چکیده:

ارزش خلیج فارس به مجرای تنفسی او یعنی تنگه هرمز می باشد . تنگه هرمز به عنوان یک گذر گاهی آبی است که دارای ارزش منطقه ای و بین المللی می باشد و طبق قواعد حقوق دریاها جزو تنگه های بین المللی محسوب می شود که تابع قوانین کنترلی و ترددی مقتضی خود است اهمیت مباحث حقوقی این گذر گاه بین المللی زمانی خواهد بود که کشور های ساحلی به علت قرار گیری تنگه هرمز در دریایی سرزمینی خود در شرایط خاص طرح انسداد او را مطرح می کنند و برای عبور ومرور ناوگان های نظامی دریایی کشورهای ثالث از تنگه هرمز به علت واقع شدن در دریای سرزمینی کنترل و نظارت را به عنوان حقوق مشروع برای حفظ منافع وامنیت خود تصریح می کنند و در حالت تخاصم  و جنگ  به عنوان دفاع مشروع مطرح  می نمایند و از طرفی شرایط مندرج در کنوانسیون حقوقی 1982 این تنگه را جز تنگه های بین المللی جهان معرفی نموده است و حق عبور ترانزیت را برای آن تعریف می نماید وجمهوری اسلامی ایران بااعلام نظر و محفوظ بودن حق عبور بی ضرر از دریایی سرزمینی طبق عرف گذشته خودمواضع رسمی خود را در هنگام امضا کنوانسیون مزبور اعلام نموده است واز طرفی شرایط انسداد تنگه هرمز خارج از دریای سرزمینی در سرزمین عمان درشرایط عادی,از نظر بین المللی و حقوقی غیر مجاز شناخته شده است ودر صورت بروز این رفتار از هر کشوری پرونده حقوقی آن با درخواست کشورهای منطقه و فشار امریکا و کشورهای غربی به مراجع حقوقی بین المللی ارجاع خواهد گردید .

 

 

 

 

کلید واژه ها:

مناطق دریایی

حق عبور بی ضرر

حق عبور ترانزیت

رژیم حقوقی تنگه هرمز

کنوانسیون های حقوق دریاها

کنوانسیون سوم حقوق دریاها

 

 

 

 

مقدمه

 کانون توجه به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز  از گذشته تا کنون بر اساس یک نگاه سیاسی و اقتصادی بوده است که ابزار تسلط بر آن قدرت نظامی با روحیه استعمارگری بود و تحول در نظام بین الملل و پایان جنگ جهانی دوم ترتیبات و بلوک بندی جهانی تغییر کرد و ایجاد سازمان های بین المللی و نوشتن قوانین بین المللی بی تأثیر از هژمونی قدرت های گذشته نبود واز جمله این قوانین کنوانسیون های حقوق دریاها می باشد که تابع منافع قدرت های دریایی بود که در آخرین کنوانسیون حقوق دریا ها در سال1982 جامائیکا طرح عبور بی ضرر با پیشنهاد انگلیس به طرح عبور ترانزیت باکاهش اختیار کشورها در دریایی سرزمینی خود شد . پرداختن  به موضوع حقوقی تنگه هرمز از این بابت می باشد کهجمهوری اسلامی ایران  با استقلال عمل در عرصه سیاسی برای منافع ایالات متحده  امریکا  و هم پیمانان غربی و عربی او در منطقه تهدید محسوب می شود . 

 

لذا با استفاده از ابزار های منفعل کننده علیه ایران در شرایط حساس مانند جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و به وجود آمدن  شرایط جنگ نفتکش ها  و کاهش فروش نفت ایران و اکنون که تحریم های نفتی واقتصادی هدفمند کشور های غربی علیه ایران به اجرا در آمده است  ایران هم برای شکستن حلقه های فشار و گذار از بحران در شرایطی ازگزینه انسداد تنگه هرمز سخن به میان می آورد ولی اقدام ایران یک اقدام دفاعی خواهد وحق دفاع مشروع ایران بر اساس ازبین رفتن امنیت و منافع ملی خود ودر پاسخ به گام اول تهدیدکنندگان امنیت ملی ایران می باشد لذا در این پژوهش سعی گردید ضمن تبیین کنوانسیون های حقوق دریاها و بالاخص کنوانسیون سوم حقوق دریاها1982به رژیم حقوقی تنگه هرمز پرداخته شود که شاید در تحلیل ها و مواضع موثر باشد.

 

 

 

 

 

 

 

رژیم حقوقی تنگه هرمز و بررسی آن از نگاه کنوانسیون 1982 حقوق دریاها
فهرست مطالب

تنگه هرمز از منظر کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 1

چکیده: 1

مقدمه 3

1-کنوانسیون 1982 حقوق دریاها 4

2-تنگه‌ها و حقوقی عبوری (حق عبور بی ضرر و ترانزیت) 5

در ماده18 کنوانسیون مفهوم عبور را این گونه بیان می کند که: 6

3-شرایط عبور از تنگه هرمز 13

4-دیدگاه‌های رسمی ایران به رژیم حقوقی تنگه هرمز 15

نتیجه گیری: 23

کتابنامه 24

 

 

 

 

 

لینک کمکی