درک مشتری و خواسته های او در انجام پروژه QFD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن درک مشتری و خواسته های او در انجام پروژه QFD :

دید کلی :
هدف از این تحقیق ارزیابی درک مشتری و خواسته های او در انجام پروژه QFD می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته صنایع

درک مشتری و  خواسته های او در انجام پروژه QFD

 

 

مقدمه

شناسایـی و فهم خواسته ها , انتظارات و نیازمنـدیهای مشتریـان , از جمله مهمتـرین مـراحل انجام پروژه QFD می باشد.نیازمندیهای مصرف کنندگان مرتب با کدام یک از مشخصه های کیفی محصول می باشد؟مطالب این فصل به منظور پاسخ گویی به سؤالات بالا و سایر موارد مبهمی که گریبانگیر اکثرکارشناسان ومشـاوران اجرایی QFD میبـا شد؛ تدوین شده است.در ابتدا لازم است اهمیت و ضرورت “رفتن به محل مصرف و استفاده محصول” (1)  را متذکر شویم. , مفهوم فوق ازجمله ابتدایی ترین قدمهای اجرای پروژه QFD    می باشد.اهمیت مطلـب فوق به گونه ای است که برخی از سازمانعا به منظـور شناسایی دقیق خواسته مشتریان ,کارشناسان و مهندسان طراح خود را ملزم به انجام یک تلاش و بررسی همه جانبه در این مورد می نماید.به عنوان نمونه یک سازنده موتورهای ماشینهای کشاورزی برای این منظور (درک دقیق خواسته مشتری) مهنـدسان طراح خـود را به مـدت یکسال ملزم به کار و زندکی در کنار کـشاورزان ( مشتریان اصلی محصول خـود ) در محل استفاده از ماشیینهای مورد نظر نمود.

 

واضح است که انتجام چنین بررسی و تحقیق همـه جانبه ای در مورد نیازمنـدیهای مشتریان  در مـحل مصـرف محصول , زمان و هزینه بالایی را طلب می نماید.اما شک نباید کرد که برای انجام یک پروژه مؤفق QFD  , گریـزی از این امر نبوده , هرگز در این راستا چیزی از دت نخواهید داد.پس برای فهـم بهتر منظـور و خواسته مشتری خود به محـل استفاده محصول بروید؛ نحوه استفاده از محصول را مشاهده کنید؛ احساس کنید؛ لمس کنید؛ و خلاصـه آنکه مـدتی را همراه مشتریان خود و مانند آنها زندگی کنید.

 

 

 

کلمات کلیدی:

گسترش عملکرد کیفی

درک مشتری در انجام پروژه QFD

سنجش رضایت مشتری با مدل کانو

خواسته های مشتری در انجام پروژه QFD

 

 

 

 

 

 

 

 درک مشتری و خواسته های او در انجام پروژه QFD
فهرست مطالب

2-1) مقدمه 22

2-2) مرور اجمالی یک پروژه QFD 23

2-3) بررسی مقدماتی ندای مشتری با استفاده از جداول VOCT 25

2-4) طبقه بندی و سازماندهی خواسته های مشتری 28

2-4-1) مراحل تهیه نمودار  “ وابستگی بین عوامل ” 29

2-4-2) مراحل تهیه نمودار “ درختی ” 31

2-5) مدل کانو 34

2-5-1) الزامات اساسی 34

2-5-2) الزامات عملکردی 35

2-5-3) الزامات انگیزشی  37

2-6) سؤالهای دوگانه کانو 38

منابع

لینک کمکی