نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن :

دید کلی :
هدف از این تحقیق رشته حقوق بررسی نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن می باشد


توضیحات کامل :

تحقیق دوره کارشناسی حقوق

نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن

 

توضیحات
این تنگه در آبهای سرزمینی ایران قراردارد و از آنجائیکه خلیج فارس آبهای بین المللی ندارد و به فاصله 12 مایل از ساحل ایران همه کشتی های عبوری قابل بازرسی هستند و با توجه به اینکه تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران است بازرسی از کشتی های عبوری مطابق قوانین بین المللی ماده 37و38 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها, برای ایران مجاز داشته شده است, و به همین دلیل رژیم حقوقی حاکم بر دریای سرزمینی عبور بی ضرر خواهد بود یعنی عبور شناورهای خارجی مادامی که مخل نظم, آرامش و امنیت کشور نباشد مجاز خواهد بود طبق ماده 9 مناطق دریایی ((عبور شناورهای جنگی, زیردریاییها, شناورهای با سوخت هسته ای, شناورهای حاوی مواد اتمی یاخطرناک و شناورهای تحقیقاتی خارجی از دریای سرزمینی موکول به موافقت قبلی مقامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود)) زیر دریایی باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند, مقررات مزبور در تمام آبهای سرزمینی ایران اعم از تنگه هرمز قابل اجرا خواهد بود در حالیکه طبق کنوانسیون 1982 حقوق دریاها, عبور تنگه های بین المللی مانند تنگه هرمز تابع عبور ترانزیت می باشد و به موجب قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372, آبهای واقع بین خط مبدا دریای سرزمینی و قلمرو خشکی و نیز آبهای واقع بین جزایر متعلق بـه ایران که فاصله آنها از یکدیگر از دو برابر عرض دریای سرزمینی تجاوز نکنـد, جـز آبهـای داخلی محسوب و تحت حـاکمیت جمهوری اسلامی ایران می باشد. خط مبدا در تنگه هرمز, خط پست ترین جزر می باشد.

 

نظام حقوقی تنگه هرمز و زوایا متفاوت ناظر بر آن
فهرست مطالب

گفتاراول: رژیم عبور و مرور حاکم برتنگه هرمز و تکالیف دولت ساحلی و ثالث براساس کنوانسیون 1982

مبحث اول: حقوق دولت ساحلی 

مبحث دوم: وضعیت زمان صلح و موضع گیری ایران و عمان و طرح تفکیک تردد کشتیرانی 

مبحث سوم: حقوق و تکالیف دولتین ایران و عمان در تنگه هرمز 

مبحث چهارم: حقوق و تکالیف دولت ایران در تنگه هرمز بر اساس قوانین داخلی

منابع

لینک کمکی