مبانی نظری واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی :

دید کلی :
هدف از این مبانی نظری واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

 

 

 

بیان مساله 

ترانه های محلی قبل از آنکه بیانگر عقاید,  علایق و شخصیت فردی باشد,  بیانگر شخصیت اجتماعی و روح فرهنگ جمعی حاکم بر جامعه است . در ترانه های محلی حوادث وشرایط تاریخی جامعه انعکاس می یابد و در پرتو گذشته است که می توان اشتراکات وتمایزات فرهنگی جامعه را در طی زمان شناخت . اشعار فولکلوریک,  مسیر تحولات و فراز و فرودهای تغییرات اجتماعی را می‌نمایاند, و بدین طریق افق فرهنگی ما نسبت به گذشته و آینده فرهنگی جامعه وسیعتروروشنتر می‌گردد . 

 

روح الامینی (1377) معتقد است که  ادبیات آینه تمام نمای رویدادها,  آئین ها,  رفتارها,  تلاش ها,  اندیشه های جامعه است که زبان حال و شناسنامه یک ملت می باشد و می توان یک جامعه را با بررسی محتوا و موضوع ادبیات آن شناخت,  رویدادها و رفتارهای اجتماعی را دانست و سیر تحولی پدیده های اجتماعی را ردیابی کرد,  هر بخش از ترانه ها در واقع تبین زوایای مختلف زندگی اجتماعی با توجه به زمینه فرهنگی حاکم بر جامعه است ؛  به طور مثال,  در ترانه های عاشقانه, چگونگی و کیفیت روابط دختر وپسر با توجه به ارزش ها و هنجارهای  حاکم  برجامعه,  نحوه ابراز تمایل و عشق به طرف مقابل,  انتظارات و توقعات عاشق و معشوق و هدف از این روابط مطرح می شود و یا در منظومه های سوگ,  غمنامه های درد و رنج  ناشی از فراق,  جدایی,  سوز و گداز قلبی داغدیدگان ابرازشده است و لالایی ها : تجلی ناز و نوازش کودک,  خواسته های درونی مادر,  شیوه های ابراز محبت و حکایت تحقیرهای مادران است,  در ابعاد اجتماعی,  حاکمیت رسوم و سنن مختلف حاکم بر روابط اجتماعی (از قبیل رسم چند زنی یا رسم درون همسری ) مطرح می شود و غیره در متن ترانه ها,  سنت ها,  آداب و رسوم,  ارزشها و باورهای اجتماعی تایید یا رد می شوند ؛ بنابراین کشف رگه های حیات اجتماعی و فرهنگی جامعه از طریق بررسی و تحلیل ترانه های محلی,  میسرمی شود .

 

 در این پژوهش سعی شده با تبین نگرش های فرهنگی,  در جوامع مورد بحث به این سوال پاسخ داده شود که جایگاه زن ( با تکیه بر ترانه های عامیانه ) در میان اقوام غیر فارسی به چه  صورت است ؟ 

مساله زن وتعریفی که از زن بودن در جامعه ما وجود دارد, در غالب موارد حالتی سنتی دارد ؛ که خود را با تغییرات جامعه همگام و هماهنگ نکرده است . با وجودیکه زن در عرصه های متفاوتی از زندگی اجتماعی وارد شده است وبسیاری از مسئوولیت های جامعه را بر عهده گرفته است و نیز در گذشته های دور زن کسی است که بر خوانش همه موجودات روزی می خورند, به مردگان حیات می بخشد, و نماد زایندگی است و ارزشمند و پرستیدنی,  اما نگرش جامعه به آنها و باور داشت های جامعه به زن و خصوصیات وتوانایی های او به گونه ای دیگر است,که در دهه های گذشته با آن مواجه بوده ایم,  بخشی از این باورداشتها, خود را در ادبیات شفاهی جامعه نشان می‌دهد و اضافه می‌کنم در جامعه ما ریشه بسیاری از افکار و رفتارهای انسانی را باور داشتهایی تشکیل می دهند که بدون مداقه  قرار گرفتن و به صرف انتقال یافتن,  پایه و اساس کنش های انسانی قرار می گیرند .

 

 قابل ذکر است که مباحث و حوزه های مربوط به زنان,  یا همواره نادیده گرفته می شده و بی اهمیت تلقی می شده است یا هرگاه که زنان در تحقیق گنجانده می شدند تصویری تحریف شده و حاکی از پیش داوری جنسیتی از ایشان ارائه می شده است,  از این گذشته,  از سلطه و بهره کشی مردان از زنان نیز غافل می‌مانده اند  یا زن این سلطه و بهره کشی را طبیعی می انگاشته اند . قابل ذکر است که پژوهش در قلمرو ترانه های محلی در ایران بارویکردی که ما اتخاذ کرده ایم,  انجام نشده و به ناچار را ه تحلیل داده هایمان را با الگویی نو در پیش گرفته ایم,  به این ترتیب که با مقوله بندی موضوعاتی که در ترانه های محلی راجع به زنان مطرح شده است به تحلیل اطلاعات ثبت شده پرداخته ایم,  تا بتوانیم تصویری را که به صورت ضمنی از جایگاه زن توسط ادبیات ( ترانه‌های محلی) به افراد جامعه منتقل می شود, بازنمایی و بررسی کنیم. 

 

به همین منظور این ترانه ها برگزیده شده اند تا از درونشان دریابیم که ایرانیان به زنانشان چگونه می نگرند و از آنها در این بخش از فولکور چگونه یاد می کنند یا با زنان ایرانی در ترانه ها از چه سخن می گویند . و در عنایت به این مهم است  یابیم که زنان در ترانه های محلی از چه جایگاهی فرادست یا فرودست برخوردارند . عمده ترین محورهای بحث در این  پژوهش مبتنی بر طرز تلقی جامعه وتصورات قالبی نسبت به زنان است و تصویر مسلطی که از جایگاه زن وجود دارد,  که به نحوی تعیین کننده الگوهای رفتاری,  اعتقادات,  ارزشها,  هنجارها,  عادات,  روابط,  مناسبات,  تعاملات و اخلاقیات جامعه می باشد,  بر این اساس ارکان مختلف جامعه ( امور فرهنگی,  امور اجتماعی,  امور خانوادگی ,  امور اقتصادی ) مورد بررسی قرار می گیرد,  تا جایگاه زنان در ترانه های محلی به وضوح تصریح گردد.

 

دراین بخش از پژوهش نظریه های مرتبط با موضوع بررسی می شود و سرانجام مناسب‌ترین نظریه از میان نظریه های موجود بر گزیده می شود و سوالات پژوهش بر مبنای آن طرح می شود .

 

 

کلماتکلیدی:

جایگاه زنان

ترانه های محلی

سروده ها و نغمه های فولکلور

 

 

 

 

 

 

 

مبانی نظری واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی
فهرست

- ادبیات نظری   

-- زیبا شناسی فمینیستی   

-- نقد ادبی فمینیستی   

---- نقد ادبی فمینیستی, انگلیسی – آمریکایی   

---- ویرجینیاوولف   

--- نقدادبی  فمینیسیتی فرانسوی   

--- - ژاک لاکان   

---- هلن سیکسو   

---- ژولیا کریستوا   

---- لوس ایریگاری   

---- ژاک دریدا   

-- زبان و فرهنگ   

--- جنسیت زدگی در زبان   

---- جنسیت زدگی در حوزه معنا :   

---- نام گذاری و مرکزیت دو گانه    

--- نظریه جبرگرایی زبانی   

-- بررسی و نقد نظریه ها  وانتخاب چارچوب نظری   

نظریه زیباشناسی فمینیستی   

نقد ادبی فمینیستی   

جنسیت زدگی در حوزه معنا :   

-- مقوله های موجود در ترانه های محلی   

-- مفاهیم کلیدی در بررسی و نقد ترانه های محلی   

منابع   

لینک کمکی