مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری :

دید کلی :
هدف از دانلود تحقیق رشته حقوق بررسی مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری

 

 

مقدمه:

دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب فلسفه حقوقی خود به نقل از هگل چنین می‎گوید:

(دولت را همه باید مقدس شمارند و اطلاعاتش را به خود وب بدانند در برابر قدرت –حکومت هیچ حق فردی وجود ندارد و تکلیف هر فرد است که وجود استقلال و قدرت دولتی را که تابع آن است تایید کند فرض اختلاف بین حقوق و دولت و سیاست و اخلاق, در هیچ صورت ممکن نیست دولت نقع عمومی را بر نفع فرد مقدم می‎دارد و می‎تواند اگر لازم شود فرد را فدای کل کند, زیرا حمایت از سود عمومی, متضمن منفعت اجزای آن نیز هست...)

 

اگر این نکته را در نظر بگیریم که هگل در شرایط زمانی و مکانی آن روزگار که کشور وی چند پاره‎ای ایالات مختلف که به صورت محلی اداره می‎شده بود می‎زیست و در حالی که غبطه و عقده همچون بنا پارتی برای مردم آن روزگار آلمان چون بختک بر آن سایه افکنده بود, باید بگویم که به عقیده وی هر کاری که دولت انجام می‎دهد پسنددیه و صواب است و زاین که به احتمال این رهگذر به اشخاص وارد آیه باید به مراعات منافع عمومی کنار گذاشته شود .

موضوع بحث در کلم و مکانی و زمانی نظام حقوق ماست بدان سان که پدیده مردم سالاری و عدم رشد آن شهرداری تا قبل از انتخابات اسفند 77 علناً و اکنون نیز عملاً در انتصابات و نحوه فعالیت‎های فرد تحت سیطره دولت می‎باشد وجز محدود مواردی خصوصاً در مقررات کیفری کارکنان شهرداری همراه با کارکنان دولت مورد عنایت مقررات قرار گرفته‎اند.به گونه‎ای که کارمندان شهردرای و دولت هر دو مامور خدمات عمومی محسوب می‎شوند و لکن در بررسی علمی قضیه قطعاً انتساب اعمال حاکمیت به شهرداری و و دادن امتیاز مربوط به آن حتی در شرایط مذکور هم امری است که به دشواری می‎توان پذیرفت و شاید هم غیر قابل پذیرش باشد.لذا غالب محققان در بررسی این نوع از مسئولیت نیز از تعمیم امتیاز مزبور به سایر اشخاص حقوق عمومی خوداری نموده‎اند.

 

در این جا به دنبال توجیه مسئولیت مدنی شهردرای به طبق نظریه‎های موجود در رابطه با مسئلویت مدنی می‎باشیم نظرهی این که در خصوص مبانی مسئولیت مدنی نظریه‎های ارائه شده در این خصوص در بیشتر کتب و منابع تحقیقاتی بحث و گفتگو شده از تکرار مکررات خودداری می‎کنیم در خصوص آنچه بدان می‎پردازیم باید بگوییم که در نظریه‎های موجود به خصوص در رابطه با نظریه‎های مبتنی بر تقصیر به لحاظ قدرت مشترک ارائه خدمات عمومی, دارا بودن شخصیت حقوق عمومی, با دولت و سایر وابستگی‎هایی که علی الخصوص در کشور ما جدایی کامل بین شهردیا و دولت را امری غیر قابل پذیرش نشان می‎دهد. به بررسی نظریاتی می‎پردازیم.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت مدنی شهرداری

توجیه مسئولیت مدنی شهرداری

مبانی مسئولیت مدنی شهرداری

رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت

 

 

 

 

مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری
فهرست مطالب

مقدمه 

فصل اول: کلیات 

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 

الف) تعریف شهرداری 

ب) سازمان و تشکیلات شهرداری 

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 

الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری 

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 

گفتار سوم: تعریف مسئولیت 

 

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت 

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری 

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن 

الف) قواعد عمومی 

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی 

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی 

منابع

 

لینک کمکی