ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری و بیان وظایف و اختیارات آنها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری و بیان وظایف و اختیارات آنها :

دید کلی :
هدف از این تحقیق بررسی ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری و بیان وظایف و اختیارات آنها می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری و بیان وظایف و اختیارات آنها

 

 

مقدمه:

در این مقال در ادامه بین مقدمات ونکاتی ضروری جهت روشن گرداندن وضعیت تشکیلان شهرداری به عنوان یک شخصیت حقوقی با ماهیتی خاص نگاهی مختصر خواهیم داشت به چگونگی تشکیلات شهرداری, نظام اداری و نحوه ادارهی و کنترل آن و همچنین در قسمتی دیگر وضعیت و جاگیاه شهرداری بین سایر نهادیها دولتی و به طور جامع‎تر سایر نهادهای عمومی می‎پردازیم.

 

بدیهی است که در علوم اجتمایع هیچ جا به اندازه حقوق از حق و تکلیف سخن به میان نمی‎آیند چه علم حقوق به بررسی روابط حقوقی عنصر تعیین کننده قانون با یک نگرش برابر و فارغ از تبعیض حقوق و تکالیف افراد و به تعبیری علمی‎تر اشخاص را بیان می‎نماید.در این مقال نزی با عنایت به اینکه در مقام بررسی مسئولیت مدنی نهادی به نام شهرداری قرار داریم طبیعی است که در بدو امر قبل از ورود در مبحث مسئولیت به ذکر وظایف و اختیارات نهاد موضوع بحث بپردازیم. با مداقه و دقت نظر در وقانین و مقررات جاری ملاحظه می‎گردد که طیف وسیع و گسترده‎ای از وظایف و اختیارات به عهده شهرداری گذارده شده بحدی که این نهاد را به صورت یکی از کاربردی‎ترین نهادهای عمومی در آورده است. گستردگی وظایف واختیارات مذکور به اندازه‎ای است که می‎توان گفت شهرداری قبل از تولد شهروندان تا بعد از مرگ آنها دارای تکالیف و اختیاراتی نسبت به شهروندان و اداره شهر می‎باشد. وظایف و اختیارات مزبور در ماده 55 قانون شهرداری و سایر مقررات جاری احصا گردیده.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مسئولیت شهرداریها

وظایف و اختیارات شهرداری

ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری

 

 

 

 

 

 

ماهیت حقوقی تشکیلات شهرداری و بیان وظایف و اختیارات آنها
فهرست مطالب

مقدمه 

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشکیلات اداری و سازمان شهرداری 

الف) تعریف شهرداری 

ب) سازمان و تشکیلات شهرداری 

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها 

الف) وظایف و اختیارات کلی شهرداری 

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص 

گفتار سوم: تعریف مسئولیت 

منابع

 

 

لینک کمکی