خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی بر اساس کتاب دكترحساس یگانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی بر اساس کتاب دکترحساس یگانه :

دید کلی :
خلاصه کتاب جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی جزوه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس به تعداد 40 صفحه pdf خلاصه نویسی کتاب فلسفه حسابرسی بر اساس کتاب دکترحساس یگانه به تعداد 40 صفحه pdf


توضیحات کامل :

خلاصه کتاب + جزوه دست نویس فلسفه حسابرسی

جزوه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس به تعداد 40 صفحه pdf 

خلاصه نویسی کتاب فلسفه حسابرسی بر اساس کتاب دکترحساس یگانه به تعداد 40 صفحه pdf 

فصل اول : نیاز به فلسفه حسابرسی
فصل دوم روش شناسی حسابرسی
فصل سوم پیشینه حسابرسی
فصل چهارم شک, تردید , رسیدگی و حسابرسی
فصل پنجم نقش های اقتصادی و اجتماعی حسابرسی
فصل ششم اهداف حسابرسی
فصل هفتم فرضیات بدیهی حسابرسی
فصل هشتم مفاهیم حسابرسی
فصل نهم استقلال
فصل دهم مراقبت حرفه ای
فصل یازدهم ارائه منصفانه
فصل دوازدهم شواهد حسابرسی
فصل سینزدهم اخلاق حرفه ای

 

لینک کمکی