پاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی :

دید کلی :
پاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی به تعداد 83 اسلاید قابل ویرایش مناسب دانشجویان ارشد و دکتری گرایش های علوم اجتماعی


توضیحات کامل :

پاورپوینت کاربرد تحلیل محتوا ارشد علوم اجتماعی

به تعداد 83 اسلاید قابل ویرایش

مناسب دانشجویان ارشد و دکتری گرایش های علوم اجتماعی

 

شامل سرفصل های:

¥ مراحل چندگانه استراتژی تحقیق / پرسش آغازین پژوهش و ویژگی های آن /اهداف پژوهش

¥ مطالعات اکتشافی/ منبع یابی نظری/ مطالعه تئوری ها و مبانی نظری

¥ فرضیه سازی و انواع فرضیه های تحقیق/انواع مفاهیم و متغیرهای تحقیق/ ساختن مدل تحقیق

¥ تهیه طرح تحقیق و برنامه ریزی آن / انتخاب واحد تحلیل واحد مشاهده /ابزارسازی /انواع مقیاسها /سطح سنجش متغیرها

¥ انواع طرح های نمونه گیری / اعتبار و روایی تحقیق و ابزارهای آن

¥ جمع آوری داده و ملاحظات مربوط به آن در طرح های مختلف تحقیق

¥ کدگذاری استخراج و پردازش داد ها

¥ معرفی وکاربرد تکنیک های تحلیل داده ها/ آماره های توصیفی و کاربرد آنها / تکنیک های دو و چند متغیری تحلیل داده ها

¥ چگونگی انتخاب فنون تحلیل داده ها و نتیجه گیری

¥ اصول تنظیم گزارش پژوهش/ ارجاع نویسی و ....

لینک کمکی