پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران :

دید کلی :
دانلود پرسشنامه مدیریت آموزشی در مدارس


توضیحات کامل :

دانلود پرسشنامه رشته مدیریت

پرسشنامه بررسی مدیریت آموزشی در مدارس شاهد شهر تهران

 

 

 

 

(روایی) و (اعتبار) پرسشنامه 

بطور کلی, روایی یک آزمون, بستگی به این دارد که تا چه میزان, آنچه را که مدعی اندازه‌گیری آن است, اندازه می‌گیرد. روایی, انواع گوناگون دارد که در این تحقیق, (روایی محتوا) مدنظر می‌باشد. ملاک ارزیابی محتوا, قضاوت گروهی از متخصصان هر یک از رشته‌هاست که در مورد دقت و صحت آن داوری کنند. (بست, 1370, ص262) منظور از اعتبار, ثبات و پایایی اندازه‌گیری در زمانهای مختلف است. بدین معنی که نمره‌های آزمون‌های معتبر, صرفنظر از آنچه که اندازه می‌گیرند, با تکرار آزمایش در دفعات مختلف با هم قابل مقایسه‌اند. بنابراین اگر یک آزمون در دفعات مختلف تکرار شود نتیجه یکسان خواهد بود, جهت اندازه‌گیری اعتبار یک آزمون از آزمون تحلیل کرنباخ استفاده می‌شود. روایی پرسشنامه سبک رهبری توسط چندین تن از اساتید و کارشناسان تأیید گردیده است و جهت اندازه‌گیری پایایی این پرسشنامه اقدام به اجرای مقدماتی پرسشنامه در بین 30 نفر از افراد جامعه آماری گردید. نتیجه حاصل شده توسط برنامه نرم‌افزاری spss که الفای کرنباخ را 82/0 نشان می‌دهد پایایی پرسشنامه را کاملاً تأیید می‌کند. (8203/0=Alpha) 

 

در مورد پرسشنامه دوم که میزان رضایت شغلی را از کار خود مورد بررسی قرار می‌دهد از پرسشنامه استاندارد شده مینه‌سوتا که از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است استفاده گردیده است. (رابرت گاین)  استاد روانشناسی دانشگاه ایالتی با ولینگ گرین در اوهایو, ضمن ارزشیابی این پرسشنامه, اظهار می‌دارد: در این پرسشنامه, احتمالاً به دلیل اینکه موضوعات مطرح شده در یک مقیاس, از نظر معنی خیلی به هم نزدیکند, ثبات درونی, بطور کلی بالاست, در مورد پایداری, شواهد کمتری وجود دارد. با این حال, گزارشاتی که تاکنون رسیده, پیشنهاد می‌کند که امکان ندارد پاسخ افراد, سریعتر از میزان رضایتی که منعکس می‌کنند, تغییر کند. 

 

شاهد دیگر بر روایی و اعتبار پرسشنامه رضایت شغلی مینه‌سوتا (MSQ) اظهارات, (آرنولد و فلدمن)  در این زمینه است. بنا به اظهار آنان یکی از عللی که باعث شده پرسشنامه رضایت شغلی مینه‌سوتا مهم تلقی شود, روایی و اعتبار آن است. آرنولد و فلدمن عقیده دارند که این ابزارها همان چیزی را می‌سنجند که قصد سنجش آنرا دارند. از طرفی عناصر این پرسشنامه قویاً به یکدیگر ارتباط داشته و از لحاظ روایی مقدم بر سایر ابزارهای سنجش شغل است. از نظر اعتبار, این ابزار نشان داده است که نتایج نامتناقض و با ثباتی ارائه می‌کند. (آرنولد, 1986, ص87)

این پرسشنامه در ایران نیز توسط پژوهشگران در تحقیقات مختلف سازمانی و به خصوص در پایان‌نامه‌های تحصلیی دانشگاهی مورد استفاده قرار گرفته و روایی و اعتبار آن مورد تأیید می‌باشد. 

 

 

 

 

لینک کمکی