بررسی وجود شاخص های آزادی و نهادمندی در رقابتهای حزبی در ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی وجود شاخص های آزادی و نهادمندی در رقابتهای حزبی در ایران :

دید کلی :
هدف از دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی بررسی وجود شاخص های آزادی و نهادمندی در رقابتهای حزبی در ایران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی

بررسی وجود شاخص های آزادی و نهادمندی در رقابتهای حزبی در ایران

 

 

 

مقدمه:

رقابت بدون وجود آزادی نه قابل تعریف نه تحقق است.  این مطلب بدین مفهوم است که وجود رقابتهای سیاسی لازمه اش که پیش زمینه ان است .بودن آزادیهای مصرح وقانونی است  یعنی قوانین اساسی  نظامهای مختلف برابر ازادی رقابت سیاسی بین گروهها  واحزاب مختلف و استفاده  آنها از ابزار قانونی مثل وسایل ارتباطی جمعی برای بیان افکار واندیشه های گروهی وحزبی می باشد .این آزادی وتحقق عملی آن باید برای همه گروههایی که اصول اساسی نظام سیاسی را پذیرفته اند بصورت یکسان اعمال شود .مواقعی که احزاب چهارچوبهای قانونی را برای بیان ایدههای خود رعایت نکرده واستفاده از ابزار های خشونت آمیز مثل تهدید واعتصاب و حتی ترورهای سیاسی را برای رسیدن به مقصد استفاده می کنند نظام سیاسی به هرج ومرج وآنار شی گرایش پیدا می کند این امر به رقابتها ومنازعات سیاسی برون سیستمی وناسالم منجر خواهد شد .   

 

با فروپاشی حکومت استبدادی رضا خان زمینه برای فعالیتهایاحزاب که در قانون اساسی مشروطه تصریح شده بوده فراهم شد.این امر از سال 1320 تا 1332 که با کودتای 28 مرداد که به برقراری مجدد حکومت مطلقه سلطنت انجامید  ادامه داشت . رخداد  قدرت مطلقه در این دوره باعث پیدایش ورشد احزاب سیاسی گردید 

 

رقابتهای سیاسی بعنوان شاخصی  برای آزادی ..

انتخابات مجلس سیزدهم که در زمان رضاخان برگزار شد در طی دو سال فعالیت خود سالهای 1320 تا 1322 مشکلات چندانی را برای حکومت جدید پیش نیاورد . هر چند شروع مجلس سیزدهم از سال 1320 بود ولی انتخابات آن در دوره رضاه شاه برگزار شد  ودر واقع در تاریخ 11/3/1320 فرمان انتخابات صادر شد . این مجلس در 22 آبان 1320 تشکیل ودر 1 آذر 1321 به پایان رسید.  بهرحال این انتخابات گرچه در اواخر دوره  رضا خان برگزار گردید ولی در دور محمد رضا شاه شروع بکار کرد . اعمال نظرهایی درباره ورود افراد خاص صورت گرفت ولی نسبت به انتخابات قبلی این مساله کمتر پیش آمد. 

 

بطور کلی ویژگیهای انتخابات این دوره عبارت بودند از.. وجود آزادیهای نسبی. امکان کاندیداشدن برای همگان . مشارکت مردم.کاندیداها ازآزادی نسبی تبلیغات برخوردار بودند . حق نظارت بر انتخابات تا حدودی وجود داشت . ولی با این همه .. اعمال نفوذ .تقلب . دخالتهای قدرتهای بیگانه بشدت رواج داشت.  انتخابات مجلس چهاردهم که به اعتقاد آبراهمیان در طولا نی ترین  رقابت انگیزترین ودر نتیجه معنی دار ترین انتخابات در ایران نوین خاصه در مناطق شهری ودور از کنترل ودخل وتصرف ملاکان زمیندار بود.  مجلس چهاردهم در 16 اسفند1322 تشکیل ودر 21 اسفند 1324 به اتمام رسید . دراین انتخابات بیش از 800 نامزد انتخاباتی بر سر 126 کرسی رقابت کردند که در نهایت هفت فراکسیون قدرت را بدست گرفتند از 1-اتحاد ملی  2-آزادی 3-میهن 4-حزب توده 5- دمکرات 6- متقراین 7-مستقلها . با توجه به اکثریت نداشتن هیچیک از احزاب مجلس چهاردهم به محیط پیچیده چانه زنی و صحنه ائتلافهای همواره در حال تغییر فراکسیونها تبدیل شده بود. 

 

مجلس پانزدهم شورای ملی تحت شرایطی شروع شد که اگر چه در انتخابات این دوره تا حدودی آزادی تبلیغات انتخاباتی وجود داشت ولی قوام با استفاده عنوان نخست وزیری سعی داشت تا با استفاده از امکانات دولتی مجلس را تحت سلطه حزب دمکرات .که خود آنرا تشکیل داده بوده.درآورد البته همینگونه تیز شد وحزب دمکرات 80 کرسی مجلس را بدست آ ورد . در حالیکه تنها پنج ماه از تشکیل مجلس پانزدهم گذشته بود فراکسیون اتحاد ملی در ائتلاف با احزاب دیگر دولت قوام را استیضاح کرده و بخاطره رائ عدم اعتمادمجلس دولت  وی سقوط کرد.. در انتخابات مجلس سنا که برای اولین بار انجام می گرفت مشخص گردید که پیش از آغاز رائ گیری تعداد 15280 رائ درصندوق وجود داشت  در میان افراد واجد شرایط برای سنا اسمی از افرادی مثل مصدق دیده نمی شد خود مصدق در این باره میگوید همین مطلب .عدم معرفی مصدق برای کاندیدایتوری مجلس سنا . میرساند که موانعی هست که من وامثال من باید انتخاب نشویم . 

 

مجلس شانزدهم در20 بهمن ماه 1328 شروع شد ودربهمن 1320 به پایان رسید.  این انتخابات که بعد از حادثه نافرجام  سئو قصد به شاه در سال 1327 صورت گرفت وطی آن حزب توده متهم به این اقدام شد . وبه همین دلیل آن حزب منحل گردید وپس از آن شاه توانست به تثبیت قدرت خود اقدام نماید.وبازنگری انتخابات مجلس سنا نیز همین برنامه را داشت . با قدرت یابی نسبی شاه این انتخابات با ثاثیرگذاری شخص شاه ودربارهمراه بودکه طی آن هواداران دربارکه عمدتا از مالکان بزرگ بودند نوانستند به مجلس راه پیدا کنند ولی به علت  ابطال انتخابات درتهران که به دنبال ترور هژیر روی داد عده ای از افراد مستقل از دربار که پشتیبانی احزاب مهم این دوره را به همراه داشتند توانستند به مجلس راه پیدا کنند . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

رقابتهای حزبی در ایران

نهادمندی در رقابتهای حزبی در ایران

وجود شاخص های آزادی در رقابتهای حزبی

 

 

 

 

 

 

 

بررسی وجود شاخص های آزادی و نهادمندی در رقابتهای حزبی در ایران
فهرست مطالب

آزادی رقابت حزبی .. 2

با فروپاشی حکومت استبدادی رضا خان زمینه برای فعالیتهایاحزاب 2

که در قانون اساسی مشروطه تصریح شده بوده فراهم شد. 2

رقابتهای سیاسی بعنوان شاخصی  برای آزادی .. 3

ولی قوام با استفاده عنوان نخست وزیری سعی داشت تا با استفاده 4

نهادمندی 19

نهادینه کردن بازیگران 23

چرایی استفاده از حزب در رقابت سیاسی 24

نهادینه کردن ضوابط 25

نهادینه کردن حوزه‌ها 26

آسیب شناسی احزاب سیاسی 27

3- ضعف دانش سیاسی و حاکمیت اندیشه تقدیر گرایی 30

4- هزینه بر بودن فعالیتهای حزبی 32

خشونتهای سیاسی و موانع نهادمندی 33

مظاهر خشونت 35

خشونتهای قبل از انقلاب (1320- 1332) 35

انواع خشونتهای بعد از انقلاب 39

احزاب و نهادمندی 41

احزاب و نهادمندی بعد از انقلاب 45

مطبوعات بعنوان شاخصی برای نهادمندی 50

انتخابات شاخصی برای نهادمندی 51

 

لینک کمکی