قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی :

دید کلی :
در این مقاله قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی آورده شده است


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته علوم کشاورزی

اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

 

 

 

 

 

چکیده:

در کشور ما سوای مشکل قبلی (خرد و تقسیم شدن  اراضی کشاورزی پس از فوت صاحب زمین توسط ورثه ) بیدقتی و عدم مطالعه و کارشناسی  لازم  بهنگام تهیه لوایح و طرحها و تصویب غیر کارشناسی قوانین, معضل دیگریست. تصویب مقرارات  اصلاحات ارضی قبل, و مشابه آن پس از انقلاب,  باعث شد که تعداد بهره برداران بخش کشاورزی به برابر افزایش یابد که این امر نشان دهنده کوچک تر شدن اراضی کشاورزی است.  و راهکارهایی  ارائه شده, نظیر ایجاد شرکتهای سهامی زراعی و تشکیل گروههای مشاع (نوع جدیدی از نظام بهره برداری) نیز تاکنون موثر نبوده؛  و اقدام اساسی برای یکپارچه سازی و جلوگیری از کوچکتر شدن اراضی به عمل نیامده است.  و بدون شک تاوان سنگینی که این تصمیمها برای کشور داشته,  به این زودیها جبران نخواهد شد. 

 

 به هر حال, در این خاک و بوم عمر حفاظت از زمین های کشاورزی زیاد نیست  و به دلایل بسیاری, مانند وجود  ابهامات و نواقص در مقرارات تصویب شده,  اجرایی نشدن طرح های آمایش سرزمین,  کمبود نیروی انسانی متخصص و قیمت بسیار بالای اراضی با کاربری مسکونی یا صنعتی, همین میزان قوانین ناچیز, و دیر تصویب, کارایی لازم را نداشته است.

 اولین قانونی است که بانگیزه حفاظت زمین های کشاورزی وضع گردید. قانون گسترش قطب های کشاورزی مصوب 16/1/1354  می باشد .  ماده 12 قانون مذکور,  تبدیل نوع استفاده و نبز تفکیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی را به کمتر از 10 هکتار را ممنوع اعلام کرد.  پس از مدتی با تصویب  لایحه قانون اصلاح بعض از مواد قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی ... مصوب 17 آذر 1358 شورای انقلاب,  بموجب ماده 3 قانون موصوف,  نصاب ماده 12 قانون قبلی تغییرکرد.  و محدودیت تفکیک اراضی به کمتر از 20 هکتار و باغات به کمتر از 10 هکتار,  منحصراً نسبت به اراضی و باغات واقع در محدوده قطب های کشاورزی ادامه یافت.  

 

به این ترتیب قانون مذکور شامل زمین های کشاورزی واقع در خارج از قطب های کشاورزی نبود . و از این نظر, تفکیک اراضی و باغات خارج از محدوده قانوناً بلااشکال می نمود . چنانکه مدلول و منطوق رای وحدت رویه شماره 48 – 24/10/1363 هیات دیوانعالی کشور نیز صحت این مدعا را تائید می کند .در سال 1374 قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ ها مصوب 31/3/74 به تصویب قانونگذار جمهوری اسلامی رسید. بموجب ماده یک قانون, تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع اعلام شد .  و حسب تبصره های آن  و نیز تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور:   اولاً – مرجع تشخیص اراضی کشاورزی ( اعم از زارعی و باغها )  خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها, وزارت کشاورزی اعلام گردید.  ثانیاً – تعیین ضوابط حاکم بر تغییر کاربری اراضی موضوع قانون و همچنین موافقت با تغییر کاربری اراضی در روستاها با رعایت مقررات قانونی, بر عهده وزارت کشاورزی قرار گرفت . ثالثاً – ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی,  مکلف شدند در مواقع تفکیک اراضی مذکور و نیز تغییر کاربری آن در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و بر اساس نظر وزارت مذکور عمل نمایند . رابعاً - تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشاورزی, مسکن و شهرسازی جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استاندار ی قرار گرفت و کمیسیون موظف شدحداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ دریافت تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. 

 

 

در این مقاله قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی آورده شده است.

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

حفظ کاربری اراضی

حفظ کاربری اراضی زارعی و باغ‎ها

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

قوانین و اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

 

 

 

لینک کمکی