تحلیل و ارزیابی عناوین مجرمانه زن و مرد در قوانین ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحلیل و ارزیابی عناوین مجرمانه زن و مرد در قوانین ایران :

دید کلی :
در دانلود تحقیق رشته حقوق به تحلیل و ارزیابی عناوین مجرمانه زن و مرد در قوانین ایران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

تحلیل و ارزیابی عناوین مجرمانه زن و مرد در قوانین ایران

 

 

 

چکیده

در حقوق کیفری ایران هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد, جرم و هر کس از حدود تعیین شده از سوی مقنن سرپیچی کند, مجرم و قابل مجازات است. یکی از مسائل مطرح دراین قلمرو جرم‌انگاری انجام یا عدم انجام اعمالی می‌باشد که برای نظم و امنیت و عدالت و قوام آن در جامعه و تامین سلامت و صیانت مردم خطرناک و مضر است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در جهت تحقق بخشیدن به اهداف حقوق جزا که از جمله آن برقراری و حفظ نظم و امنیت است, موضوعات مختلفی راوصف کیفری دارد ودر برخی ازآن با مد نظر قرار دادن جنسیت افراد عناوین مجرمانه ای را وضع و مقرر نموده که مختص هر یک از مرد و زن است. در این تحقیق با مراجعه به قوانین و مقررات مربوط, این عناوین شناسایی و استخراج و بررسی می‌شود.

 

 

 

کلمات کلیدی:

آثار جنسیت در عناوین مجرمانه

عناوین مجرمانه زن در قوانین ایران

عناوین مجرمانه مرد در قوانین ایران

 

 

 

 

مقدمه

انسان به عنوان کسی که خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده, حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی که چنان مقام و منزلتی را دارا است, وظایف و تکالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تکلیف و عمل به آن به هدف نهایی که قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تکامل هیچ‌گونه تفاوتی با یکدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تکلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیکن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند, در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممکن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر, تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یکسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد. در حقوق کیفری که قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است, وضعیت حاکم, برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق کیفری ایران که ملهم از حقوق اسلامی است, هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین کیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند, اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاکم بر جامعه در موارد خاصی که مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و کارکرد و ویژگی‌های فیزیکی و روحی افراد می‌شود, ثابت و لایتغیر نیست و تحت تاثیر جنسیت موجب تصویب مقرراتی شده که با بررسی آن تفاوت بین دو جنس در موضوعات مختلف آشکار می‌گردد. 

 

 

 

 

 

تحلیل و ارزیابی عناوین مجرمانه زن و مرد در قوانین ایران
فهرست مطالب

مقدمه 1

آثار جنسیت در عناوین مجرمانه 3

مقدمه 3

1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان 4

1-1-1  لواط 4

1-1-2 تفخیذ 7

1-1-3 برهنه زیر یک پوشش خوابیدن دو مرد 10

1-1-4 ترک انفاق نسبت به همسر 11

1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری 13

1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم 15

1-1-7 عدم ثبت طلاق 16

1-1-8 عدم ثبت رجوع 18

1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر 19

1-1-10 انکار زوجیت 21

1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان 22

1-2-1 مساحقه 23

1-2-2 برهنه زیر یک پوشش قرار گرفتن دو زن 24

1-2-3 بدحجابی 26

1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده  با دیگری 28

1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع 30

منابع و مآخذ 33

 

 

 

 

لینک کمکی