نقش و ماهیت سوگند در ادله اثبات دعوی در قوانین ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش و ماهیت سوگند در ادله اثبات دعوی در قوانین ایران :

دید کلی :
در دانلود تحقیق رشته حقوق به نقش و ماهیت سوگند در ادله اثبات دعوی در قوانین ایران می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

نقش و ماهیت سوگند در ادله اثبات دعوی در قوانین ایران

 

 

 

چکیده

ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص , سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد .اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. 

قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به ( ادله ی اثبات دعوی ) با وجود برخی مشابهت ها , متفاوت جلوه خواهد نمود.نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب (ادله اثبات دعوی) داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر - به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه - به عنوان مهد حقوق و آزادی - رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان ( ادله اثبات دعوی ) دارند , قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند . یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده , ( قَسَم ) است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید , موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد . 

 

 

 

کمات کلیدی:

ادله اثبات دعوی

سوگند در اثبات دعوی

جایگاه سوگند در ادله اثبات دعوی

سوگند در اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

 

 

 

 

 

 

نقش و ماهیت سوگند در ادله اثبات دعوی در قوانین ایران
فهرست مطالب

نقش و جایگاه ( قَسَم ) ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران 1

چکیده 2

مقدمه 2

قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی 2

فصل اول کلیّات 3

واژگان شناسی موضوع 3

تعریف قسم ( سوگند ) 5

ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص 7

قوانین موضوعه ی کنونی ایران در قَسَم 8

اهمیت نظری و استفاده نادر عملی 8

فصل دوم اقسام سوگند 10

اقسام سوگند ؛ قضایی و التزامی 10

اقسام سوگندهای اثباتی 10

فصل سوم ساختار و ماهیّت سوگند 11

ساختار سوگند : 11

فصل چهارم شرایط و احکام سوگند 12

لزوم درخواست سوگند و صدور قرار اتیان آن 13

شرایط قسم 14

دلیلیت قسم 14

موارد قابل قبول 15

موارد غیرقابل قبول 16

فصل پنجم بیان و یادِ قسم 17

به چه کسی قسم یاد می شود؟ 18

شرایط تحقق قسم 19

فصل ششم ازمنه و امکنه ی قسم 19

محل ادای قسم 19

فصل هفتم مورد , شرایط و موضوع سوگند 21

مورد قسم و شرایط آن 21

فصل هشتم موضوع , قلمرو , اثر و جایگاه سوگند 22

موضوع سوگند( سوگند قاطع و نفی علم ) 22

نتیجه گیری 29

منابع و مآخذ 31

 

لینک کمکی