پروپوزال اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه و فقه شافعی در گستره ی عقود اذنیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پروپوزال اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه و فقه شافعی در گستره ی عقود اذنیه :

دید کلی :
هدف از این پروپوزال رشته حقوق اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه و فقه شافعی در گستره ی عقود اذنیه با نگاهی اجمالی به حقوق ایران و مطالعات تطبیقی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه و فقه شافعی در گستره ی عقود اذنیه

با نگاهی اجمالی به حقوق ایران و مطالعات تطبیقی 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

شرط ضمان در عقود اذنی توافقی است که طرفین بصورت شرط نتیجه در کنار عقد اصلی می آورند و به موجب آن مسئولیت متعهد را افزایش می دهند در مورد حکم این شرط قانون گذار یک قاعده کلی وضع نکرده است در عاریه قانونگذار در ماده 642 ق. م این شرط را صحیح اعلام می کند و فقها نیز بالاجماع آن را پذیرفته اند. در حالی که در مضاربه ماده 558 ق.م این شرط را باطل و مبطل عقد اعلام می کند اما در مورد سایر عقود اذنی قانون حکمی ندارد و بین حقوق دانان و فقها در مورد صحت شرط ضمان اختلاف وجود دارد و بیشتر تردیدها در مورد ودیعه است . چرا که جایگاه اصلی امانت در ودیعه می باشد در حالی که امانت در سایر عقود جنبه فرعی دارد اکثریت فقها و بعضی از حقوق دانان برای بطلان شرط سه دلیل می آورند. 

 

ان را مخالف با مقتضای ذات عقد و مخالف قاعده احسان و نامشروع اعلام می کنند در حالی که اکثریت حقوق دانان با اعتماد به این که شرط ضمان در عقود اذنی صحیح می باشد به انشای عقد مضاربه که بنابر نص صریح قانون باطل و مبطل عقد است و حتی اگر ضمانت به صورت قرارداد و مستقل یا به صورت شرط ضمن عقله دیگری نیز صحیح است و به سایر عقود امانی مانند اجاره نیز تسرعی می یابد.در مورد آثار این شرط نیز می توان گفت که با شرط ضمان امین مسئول هر گونه تلف یا نقصانی در مال مورد عقدی شود و حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد و با اثبات قوه قاهره نیز از مسئولیت بری نمیشود اما آن چه باید به آن توجه کرد این است که چوم مسئولیت امین قراردادی می باشد باید قصد واقع طرفین در هنگام تشکیل عقد نیز توجه کرد و اراده آن ها حدود مسئولیت را معین می کند.

 

 

 

واژگان کلیدی:

مضاربه

ودیعه

عاریه

اثر شرط

عقود اذنی

شرط ضمان

 

 

 

 

 

مقدمه

حقوقدانان عقود را از لحاظ آثار آنها به عقود تملیکی , عهدی , اذنی تقسیم می کنند . عقد اذنی عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد اذن باشد مانند ودیعه و عاریه و وقتی مالک اذن گیرنده را بر مال خود برای نگهداری یا استفاده از آن و یا انجام اعمال دیگر بر روی مال مسلط می کند . ید اذن گیرنده امانی می باشد و فقط در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط کرده باشد . در مواد 614, 640, 66, 556, 50ق .م.اما موضوعی که می خواهیم بررسی کنیم این است که آیا طرفین می توانند ید امانی , اذن گیرنده را به ضمانی تبدیل کنند و با درج شرط ضمان در عقد او را مسئول هرگونه تلف و نقصانی در مال مورد عقد قرار دهند و همچنین در صورت صحت این شرط چه آثاری را خواهند 

 

 

 

 

 

 

پروپوزال اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه و فقه شافعی در گستره ی عقود اذنیه
فهرست مطالب

فصل اول 3

کلیات 3

مقدمه 4

مفهوم و ماهیت شرط 4

تعریف شرط 4

نتایج وابستگی شرط به قرارداد اصلی 8

اقسام شروط ضمن عقد 10

شرایط صحت شروط ضمن عقد 11

مفهوم ضمان 12

ضمان و اقسام آن 13

مبنای مسئولیت در اسلام 15

اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی 16

شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی 18

مسقطاط ضمان 20

بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر 24

شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر 25

نقش قرارداد در مسئولیت 26

شرط افزایش مسئولیت 29

شرط استثناکننده مسئولیت 29

پروپوزال اقسام شرط ضمانیه در فقه امامیه و فقه شافعی در گستره ی عقود اذنیه
فهرست منابع و مآخذ 31

 

لینک کمکی