بررسی تطبیقی اقرار در اثبات دعوی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی تطبیقی اقرار در اثبات دعوی :

دید کلی :
هدف از دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی تطبیقی اقرار در اثبات دعوی در قوانین ایران و مصر می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی تطبیقی اقرار در اثبات دعوی

 

 

مقدمه:

اقرار از حیث لغوی مصدر بوده و از واژه قرار گرفته شده است ودرفرهنگ های مختلف معانی نزدیک به هم برای آن ذکر شده است. از جمله اینکه کسی را در مکانی ابقا کردن, انحراف به حق, سخنی را به روشنی بر زبان آوردن, چیزی را در کاری استوار کردن....

طریحی در این باره می گوید:‌واقرالشی ای سکن واتفاد واستقرار الشی فسکن وقر. 

راغب در مضررات می فرماید والاقرار اثبات اشی ‌قال: (ونقر نی الارحام مانشا الی اجل) و قدیکون اثباتا اما بانقلب و اما باللسان واما بهما. 

آنچه که از جمع کلام علمای لغت و متنعاهم عرفی برمی آید این است که مقصود از اقرار چیزی را صاحب قرار دادن و ثبات گرداندن و وقتی گفته می شود اقره علی شغله یعنی وی را بر شغل و کارش ثابت گردانددن است. البته انبات چیزی را که متزلزل باشد را هم اقرار گویند. صاحب شرح فتح الفدیر از قول لغوین می گوید (وقال فی الغنایه الاقرار مشتقل من الاقرار فکان فی اللغه عباره من اثبات مان کان متزلزلا). 

 

تعریف فقه اسلامی از اقرار همان طور در قانون مدنی ماده 1259 آمده است و اکثر فقهای اسلامی با الفاظی نزدیک به هم درصدد همین تعریف برآمده اند و آن عبارت است از: 

(اقرار عبارت است از اخبار به حقی است برای غیر به ضرر خود.)

برای وضوح بیشتر این معنا که قانون مدنی تعریفی را که ارایه نموده است تعریفی است که از فقه اسلامی گرفته شده است تعاریف بیان شده از سوی چند تن از فقهای شیعه و سنی را به عنوان نمونه ذکر می کنیم: 

علامه حلی اقرار را اینگونه تعریف کرده است:‌(الاقرار وهواخبار النسان بحق لازم له.) 

مرحوم کاشف العظا در تعریف اقرار فرموده اند:

(الاقرار هواخبارالانسان عده حق علیه لآخر) 

فاضل مقداد فرموده اند: (هو اخبار عن لازم للغیر) 

 

البته گروهی از فقها هم به لحاظ روشن بودن مفهوم اقرار اساسا وارد تعریف آن نشده اند و از ابتدای بحث اقرار وارد احکام و تقسیم بندی آن شده اند.

استاد شیخ الاسلام که اقرار از دیدگاه مذاهب شاخصی را بررسی می کند در تعریف لغوی اصطلاحی اقرار می گوید: (اقرار در لغت به معنای اثبات ودراصطلاح شرع, اخبار شخصی است به نبوت حقی برخود که آن را اعتراف نیز می نامندو اگر اخبار به حق خود بردیگری باشد آن را دعوی و اگر اخبار به حق دیگری بر دیگری باشد آن را شهادت گویند. 

قانون مدنی مصر نیز در ماده 408 خویش تعریفی در راستای تعرایف فوق ارایه کرده است: 

 

(الاقرار هواعتراف الخصم امام القضا بواقعه قانونیه مدعی بها علیه وذلک اثنا السیوفی الدعوی و المتعلقه بهاره الواقعه)

حقوقدانان اروپایی نیز تعاریفی شبیه تعاریف حقوقدانان اسلامی ذکرکرده اند. ساواتیه حقوقدان مشهور فرانسوی در خصوص تعریف اقرار می گوید: (اقرار اظهاری است که به وسیله آن شخص واقعه ای را که علیه او دارای آثار حقوقی است تصدیق می کند) 

قانون مدنی فرانسه نیز اقرار را چنین تعریف کرده است:‌(اقرار اعلامی است که مقر توسط آن وجود واقعه ای را می پذیرد که می تواند به زیان او عواقبی حقوقی داشته باشد). 

لازم به ذکر است که پاره ای از حقوقدانان مصری ضن اینکه اقرار را به شهادت انسان بر علیه خودش و هو شهاده المره علی نفسه بما یضرها تعبیر می کنند معتقدند که اقرار سید ادله بود. و چون اقرار متهم بر علیه خودش نسبت به شهادت به غیر به صدق نزدیک تر است و لذا از شهادت اقوی است.  

 

 

 

کلمات کلیدی:

ادله اثبات دعوی

اقرار در اثبات دعوی

اقرار در اثبات دعوی در قوانین مصر

اقرار در اثبات دعوی در قوانین ایران

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تطبیقی اقرار در اثبات دعوی
فهرست مطالب 

اقرار

الف:مبحث اول:مفهوم اقرار

- بند اول:معنای لغوی

- بند دوم: معنای اصطلاحی

 

ب:مبحث دوم :اقسام اقرار

- بند اول:اقرار کتبی و شفاهی ,فعلی و اشاره ای

- بند دوم: اقرار معلق و منجر

- بند سوم :اقرار صریح و ضمنی

- بند چهارم :اقرار ابتدائی و اقرار در پاسخ به سوال و اقرار مترتب بر دعوی

- بندپنجم: اقرار ساده ,اقرار مقید واقرار مرکب

- بند ششم :اقرار کلی وجزئی

- بند هفتم :اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه

- بند هشتم :اقسام اقرار در قانون مصر

 

ج: مبحث سوم:ارکان اقرار

- بند اول:اخبار به حق بودن اقرار

¬- بند دوم: به نفع دیگری بودن اقرار

- بند سوم: بر ضرر خود بودن

- بند چهارم: ارکان اقرار در قانون مصر

 

د:مبحث چهارم:شرایط اقرار

- بند اول :شرایط مقر

- بند دوم :شرایط مقرله

- بند سوم:شرایط مقربه

- بند چهارم: آیا سکوت خوانده می تواند حکم اقرار داشته باشد

- بند پنجم: وکالت در اقرار                           

منابع وماخذ

 

 

 

 

لینک کمکی