ارزیابی اثرگذاری علل متفاوت بر فرهنگ حجاب و عفاف و ارزشهای اخلاقی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزیابی اثرگذاری علل متفاوت بر فرهنگ حجاب و عفاف و ارزشهای اخلاقی :

دید کلی :
هدف از این مقاله بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فرهنگ حجاب و عفاف و ارزشهای اخلاقی در دبیرستانهای شهرستان گرگان می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فرهنگ حجاب و عفاف و ارزشهای اخلاقی در دبیرستانهای شهرستان گرگان

 

 

 

چکیده

این پژوهش با عنوان بررسی تأثیر عوامل مختلف بر فرهنگ حجاب و عفاف و ارزشهای اخلاقی در دبیرستانهای شهرستان گرگان برآمده است و برای بررسی عوامل, به چهار منبع یا ابزار کتب درسی, تعامل اولیای مدرسه با دانش­آموزان, فعالیت پرورشی و محتوای ساعات پرورشی در انتقال فرهنگ دینی عفاف و حجاب, با عنوان اهداف جزئی پرداخته است. روش پژوهش توصیفی, جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کلیه دانش­آموزان دبیرستانهای شهرستان گرگان به تعداد 18433 نفر هستند که در سال تحصیلی 88-89 به تحصیل اشتغال دارند. 

 

این نمونه آماری برگرفته از جدول کرجسی و مورگان به تعداد 377 نفر که به روش تصادفی طبقه­ای برحسب جنسیت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها شامل پرسشنامه محقق, ساخته با 42 سؤال بسته پاسخ با پایایی 99 صدم در مقیاس 5 گزینه­ای لیکرت با سطوح پاسخ خیلی کم, کم, متوسط, زیاد و خیلی زیاد که به ترتیب از 5-1 نمره­گذاری شده است. برای سؤالات آزمون, از آزمون کای اسکوئر استفاده شده است. پس از تجزیه و تحلیل, یافته­های پژوهش نشان داد که هریک از ابزار انتخاب شده انتقال فرهنگ در آموزش و پرورش یعنی کتب درسی, تعامل اولیای مدرسه, ساعات پرورشی, فعالیت پرورشی در انتقال فرهنگ عفاف و حجاب مؤثر می­باشند و دانش­آموزان اطلاعات رفتار خود را از این منابع دریافت نموده­اند.

 

 

کلیدواژگان:

فرهنگ دینی

ارزشهای اخلاقی

عفاف و حجاب

 

 

 

طرح مسئله

قوام, استحکام و انسجام اجتماعی در هر جامعه­ای بسته به نظام فرهنگی و مجموعه عقاید و باورها, ارزشها و هنجارهای آن جامعه است. بدون التزام و پایبندی به آن مجموعه, نه تنها جوهره آن جامعه و تمایزش با دیگر جوامع و اجتماعات مشخص نمی­شود, بلکه کنش اعضای جامعه نیز دست­خوش نابسامانی و در نهایت, کشمکش و نارضایتی و ... می­گردد. از منظر اسلام, زندگی و حیات آدمی یک زنجیره طولانی به هم متصل است که بخشی از آن در دنیای مادی قرار دارد و بخش دیگر متعلق به ماورا ماده است. بنابراین, نظام فرهنگی اسلام عهده­دار بایدها و نبایدهای مطابق با سراسر این حیات است. اگر دین در عرصه اجتماع حضور فعال داشته باشد, روابط فردی و اجتماعی به شکل کاملاً هنجاری تجلی می­کند. در غیر این صورت, هیچ­گونه تضمینی برای پاسداری از هنجارهای دینی وجود ندارد. در نتیجه, نظام کنش اعضا برهم خورده و با اختلال و بحران مواجه می­گردد (ر.ک: انصاری, 1389ش, ج1, صص84-86).

 

ارزشهای الهی فرهنگ اسلامی در امتزاج با فرهنگ و تمدن 4000 ساله ایرانی, غنای عمیقی یافته است و در رأس همه ارزشها, ارزشهای اخلاقی قرار می­گیرد؛ چرا که پیامبر اسلام فرمود: (من برای برپایی مکارم اخلاق برانگیخته شده­ام). ارزشهای اخلاقی عفاف و حجاب, ضامن سلامت جامعه هستند و آموزش و پرورش, یکی از مهم­ترین نهادهایی است که در آموزش این ارزشها, برای جلوگیری از پیامدهای اجتماعی, می­تواند مؤثر باشد. در این پژوهش بنا به اهمیت موضوع, ابزارهای انتقال این ارزشها در آموزش و پرورش مورد بررسی قرار می‌گیرد. به علت توجه اسلام به ارزشهای اخلاقی, در جامعه اسلامی ما, پیش از آنکه مفاسد اقتصادی یا مشکلات سیاسی مورد توجه قرار گیرد, مفاسد اجتماعی و فرهنگی خصوصاً عدم رعایت عفاف و حجاب جلب توجه می­کند. هرچند با توجه به اهمیتی که این موضوع دارد, برنامه خاصی برای آن ارائه نشده است؛ چرا که شواهد و قرائن نشان می­دهد معضلات فرهنگی و اجتماعی ما بسیار جدی است. آمارهایی که شاخصهای آسیب در نهادینه کردن ارزشهای عفاف و حجاب محسوب می­شوند و مستقیم و غیرمستقیم عدم رعایت این ارزشها را نشان می­دهد, شامل: روابط غیراخلاقی دختران و پسران در کشور, فرار دختران در کشور, افزایش سن ازدواج, اولویتهای ارزشهای دینی در جوانان و میزان اعتقادات مذهبی آنها (رحیمی­نژاد و احمدی, 1387ش, ص27).

 

براساس آمارها, نرخ فرار دختران از خانه سیری صعودی را طی می­کند: از 01/3 در هر صد هزار نفر جمعیت در سال 1376 به 3/4 در هر صد هزار نفر جمعیت در سال 1383 و سپس با جهشی ناگهانی به 33/6 در سال 1385 که موجب می­شود تا به آن به عنوان یک مسئله اجتماعی نگریسته شود (عبدالهی, 1382ش, ص102).سن ازدواج یکی از شاخصه‌های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه محسوب می‌شود. طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی, سن ازدواج برای پسران 29 و دختران 28 است. این اعداد و ارقام هرچه که باشد, از بالا بودن نامعقول سن تأهل خبر می­دهد. براساس تحقیقات انجام شده, نیافتن همسر ایده‌آل از نظر اخلاقی و اعتماد نداشتن به پسران به علت شیوع بی‌بند و باری اجتماعی در برخی از آنها, علت بالا رفتن سن ازدواج است (کاظمی­پور, 1386ش, ص58). 

 

 

لینک کمکی