بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک تجارت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک تجارت :

دید کلی :
در دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری به بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک تجارت شهر نکا می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری

بررسی علل تاثیرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانک تجارت

 

 

 

 

 

 

چکیده

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر معوقه‌های بانکی و ریسک اعتباری مشتریان حقیقی شعب بانک تجارت شهرستان نکا می‌پردازد. داده‌های لازم برای آزمون این ارتباط از پرونده مشتریان حقیقی بانک تجارت شهرستان نکا که طی سال‌های - تسهیلات اعتباری دریافت نموده‌اند, استخراج و برای ارزیابی داده‌ها از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد مدت تسهیلات, نرخ تسهیلات و نوع وثیقه و نوع تسهیلات تأثیر معناداری بر وصول مطالبات بانکی دارد و متغیرهای تکلیفی یاغیرتکلیفی بودن تسهیلات و میزان تسهیلات اثر معناداری بر احتمال نکول ندارد. با کاهش مدت بازپرداخت تسهیلات و افزایش نرخ تسهیلات احتمال عدم بازپرداخت افزایش می‌یابد و همچنین در مورد انواع وثیقه برای اعطای وام, بیشترین تأثیر در کاهش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به سپرد بانکی و کمترین تأثیر مرتبط با سفته می‌باشد. به‌علاوه بیشترین اثر در افزایش احتمال عدم بازپرداخت مربوط به تسهیلات قرض‌الحسنه و کمترین تأثیر مربوط به تسهیلات مشارکت می‌باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

معوقه های بانکی

ریسک اعتباری

رگرسیون لاجیت

احتمال عدم بازپرداخت

 

 

 

 

لینک کمکی