فریب در ازدواج از نظر حقوق مدنی و حقوق کیفری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فریب در ازدواج از نظر حقوق مدنی و حقوق کیفری :

دید کلی :
هدف از دانلود پایان نامه رشته حقوق بررسی فریب در ازدواج از نظر حقوق مدنی و حقوق کیفری می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

فریب در ازدواج از نظر حقوق مدنی و  حقوق کیفری

 

 

 

 

چکیده:

ازدواج یکی از مهم ترین مقاطع زندگی هر شخصی است. یک ازدواج موفق می‌تواند فرد را به سوی یک زندگی ایده آل در آینده سوق دهد و آینده وی را تضمین نماید. از سوی دیگر یک ازدواج ناموفق, آینده افراد را دچار تباهی خواهد کرد. صداقت و شفاف سازی در خصوص آنچه که واقعیت زندگی هر شخصی است و در مراحل ابتدایی ازدواج و بویژه در مرحله خواستگاری بسیار مهم وکلیدی می‌باشد. فلسفه طرح بحث فریب در ازدواج در حقوق کیفری, از ماهیت سزا دهندگی قوانین ماهوی در قبال جرائم و اعمال خلاف قانون سر چشمه می‌گیرد چرا که؛ حقوق کیفری با ضمانت اجراهای خود و اعمال آنها, سعی در تأمین منافع افراد جامعه و برقراری ثبات و نظم در جامعه و روابط افراد با همدیگر دارد و در همین راستا اعمال خلاف قانون نظیر فریب در ازدواج را در قانون پیش بینی نموده و از این طریق سعی در دستیابی به اهداف خویش را دارد. فریب در ازدواج هم در قلمرو حقوق مدنی و نیز در قلمرو حقوق کیفری مطرح می‌باشد. 

 

در عرصه حقوق مدنی تحت عنوان خیار تدلیس و تخلف از شرط صفت در عقد نکاح از آن بحث می‌شود که مطابق آن در صورتی که در یکی از طرفین عقد نکاح صفتی نمایانده شود در حالیکه فاقد آن وصف است, تدلیس در نکاح صورت پذیرفته است. اما در قلمرو حقوق کیفری, فریب در ازدواج به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا کتمان عیوب با توسل به امور واهی و دروغین و اغفال طرف مقابل عقد ازدواج, سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده گردیده و عقد بر همین مبنا شکل می‌گیرد. در بروز این مشکل, علل زیادی تأثیر دارند, گاهی علل اقتصادی و فقر, گاهی دلایل مذهبی و اجتماعی نظیر عدم جامعه پذیری مطلوب در شخص مرتکب باعث بروز فریب در ازدواج می‌شود. ضمانت اجرای سزا دهنده موجود درباره جرم فریب در ازدواج در حقوق کیفری ایران, مجازات مذکور در ماده 647 ق. م. ا. می‌باشد که مطابق آن قانونگذار برای مرتکب جرم, شش ماه تا دو سال حبس تعزیری در نظر گرفته است. هر چند از ضمانت اجرای غیر سزادهنده نیز در ماده 1128 ق. م. برای زیان دیده حق فسخ پیش بینی نموده است. از سوی دیگر نظام عدالت کیفری کشورمان می‌تواند با به کار بستن راهکارهایی نظیر بیان وصف مشروط از طریق ثبت قانونی در فرمهای مخصوص یا در سند ازدواج, آگاه نمودن و اطلاع رسانی وسیع در جامعه از طریق رسانه‌ها, برای پیشگیری از آن گام های مهمی رو به جلو بردارد.

 

 

 

کلید واژه ها :

ازدواج
فریب

تدلیس

اغفال

حقوق کیفری و ضمانت اجرای موجود

 

 

 

 

 

 

 

 

فریب در ازدواج از نظر حقوق مدنی و حقوق کیفری
فهرست مطالب

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1-1-کلیات 2

1-1- 1- مقدمه 2

1-1-2- بیان مسأله 6

1-1-3-سؤال‌های اصلی تحقیق عبارتند از 11

1-1-4- فرضیه‌های متناظر با سؤال‌های تحقیق عبارتند از 11

1-1-5-روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 11

1-1-6- پیشینه تحقیق 12

1-1-7-ضرورت انجام تحقیق 12

1-1- 8 -اهداف تحقیق  13

1-1-9 - ساختار تحقیق 13

1-2- مفاهیم 14

1-2-1- مفاهیم مقدماتی 14

1-2-1-1 - معنای لغوی 14

1-2-1-2 - معنای اصطلاحی 15

1-2-2- پیشنه تاریخی فریب در ازدواج در نظام حقوقی ایران 16

1-2-2-1 - پیشینه تاریخی فریب در ازدواج در قوانین قبل از انقلاب 17

1-2-2-2- پیشینه  تاریخی فریب در ازدواج در قوانین بعد از انقلاب 18

1-2-3 - جایگاه بحث در حقوق مدنی, فقه و حقوق کیفری 19

1-2-3-1 - فریب در ازدواج از منظر حقوق مدنی 19

1-2-3-2- تدلیس در نکاح در فقه امامیه 23

1-2-3-2-1-تعریف لغوی تدلیس 24

1-2-3-2-2 - تعریف اصطلاحی تدلیس 24

1-2-3-2-3- تعریف تدلیس در نکاح و در برخی موارد مشهور فقه 26

1-2-3-2-4 - اقسام تدلیس به اعتبار قلمرو 28

1-2-3-2-4-1  - تدلیس حقوقی 28

1-2-3-2-4-2- شرایط تأثیر تدلیس 32

1-2-3-2-4-3 -تدلیس کیفری 34

1-2-3-3-فریب در ازدواج از منظر حقوق کیفری 37

1-2-3-3-1- قانون راجع به ازدواج 37

1-2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی 38

1-2-3-3-3 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا , اختلاس و کلاهبرداری 41
1-2-3-3-4 -ضابطه تشخیص فریب    43
1-2-3-3-4-1- ضابطه نوعی (ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین...)  43                
1-2-3-3-4-2- ضابطه شخصی 44
1-2-4- زمینه‌های تحقق تدلیس 45

1-2-4-1 -زمینه‌های اجتماعی 45

1-2-4-2 - زمینه‌های مذهبی(ضعف یا فقدان تعلقات و آموزه‌های دینی) 47

1-2-4-3 - زمینه‌های اقتصادی 47

1-2-4-4 - زمینه‌های روانی و شخصیتی 48

منابع 70

 

 

لینک کمکی