ساختار و پیکر بندی شهر قم و الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ساختار و پیکر بندی شهر قم و الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در آن :

دید کلی :
هدف از این تحقیق رشته برنامه ریزی شهری بررسی ساختار و پیکر بندی شهر قم و الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در آن می باشد


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته برنامه ریزی شهری

ساختار و پیکر بندی شهر قم و الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در آن

 

 

 

مقدمه:

شهر قُم از شهرهای مرکز ایران است. این شهرمرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم می‌باشد. استان قم در سال خورشیدی به استان تبدیل شد و به عنوان  کوچک‌ترین استان ایران شناخته می شود. قم در منطقه‌ای خشک و کویری واقع گردیده‌است با این وجود به علت اهمیت این شهر, مقصدی برای زیارت مردم از شهرها و کشورهای گوناگون است. 

  علت اصلی و دلیل واقعی شکل گیری و مدنیت در این محل وجود رود خانه " قمرود " یا " اناربار " است که از کوه های گلپایگان سرچشمه می گیرد و پس از گذشتن از میان دشت قم به دریاچه نمک می ریزد . زمین قم در بدو امر محل جمع شدن آب این رودخانه بوده است .  شهر قم با وجود قدمت تاریخی و چندین بار تخریب و تجدید بنا از معدود شهرهایی است که به علت موقعیت ویژه استقرار جغرافیایی , از آغاز شکل گیری , در مکان نخستین خود بر جای مانده است .  ازآنجا که قم ابتدا با تعدادی ده و روستا شروع به شکل گیری نمود , لذا کشاورزی به عنوان تنها منبع تولید و اشتغال نقش اساسی در اقتصاد آن شهر داشته است .  دشت قم در منتهی الیه شمال غربی کویر بزرگ ایران قرار دارد و یکی از عناصر مهم طبیعی آن رودخانه قمرود است که از جنوب غربی به سوی شمال شرقی جریان دارد .

 

  طرح های جامع شهری که بر اساس الگوی برنامه ریزی عقلی استوار بود در عمل با عوارض منفی بسیاری روبرو بوده است, این نوع برنامه ریزی ریشه در مفاهیم نظامی دارد و اصول آن از علوم مدیریت و بازرگانی اخذ شده است. در دهه 1950 برنامه ریزی استراتژیک در سازمان ها مورد استفاده قرار می گرفت . اتفاقات و حوادث سیاسی , اجتماعی و اقتصادی بر تفکر استراتژیک اثرگذار بود, به طوری که در دوران مختلف شاهد تغییرات گسترده ای در برنامه ریزی استراتژیک هستیم. به تدریج برنامه ریزان شهری تفکر استراتژیک را به عنوان گزینه ای مناسب مورد توجه قرار دادند . دلیل این موضوع رویکرد انعطاف پذیر برنامه ریزی استراتژیک و کارائی آن در حل مشکلات شهری می باشد. از طرفی برنامه ریزی ساختاری که بر رویکرد سیستمی استوار بود از سال 1965 در انگلیس بر اساس الگوی ساختاری محلی به وجود آمد و توانست جایگزین طرح های جامع شود.

 

دراین تحقیق  پژوهشگر سعی دارد به منظور آشنایی با طرحهای ساختاری و استراتژیک که در کشورهای دیگر انجام شده است مواردی را به عنوان نمونه مورد بررسی و کاوش قرار دهد تا به وسیله اطلاعات استخراج شده به معیارهایی برای ارزیابی طرح ساختاری ,راهبردی شهری  دست یابد.در بررسی ها سعی بر این بوده طرح ها از کشورهایی انتخاب شوند که دارای تجارب کافی , سوابق موفق و از پایه گذران اینگونه طرح ها هستند .

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

ساختار و پیکر بندی شهر قم

الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در قم

طرحهای ساختاری و استراتژیک در ایران

 

 

 

ساختار و پیکر بندی شهر قم و الگوی طرح ساختاری و استراتژیک در آن
فهرست مطالب

1 – 4 روش تحقیق ........................................

1 -1 – 4 انتخاب شهر قم به عنوان نمونه موردی ………………………………….

2-1 – 4 روش گرداوری مطالب ………………………………………………. 

3-1 – 4 ابزار گرداوری اطلاعات ………………………………………………

4 -1 – 4 انتخاب معیارهای ارزیابی……………………………………..…...

5 -1 – 4 معیارهای ارزیابی برگرفته از تجربیات جهانی …………….....…...………

6 -1 – 4 روش تجزیه تحلیل اطلاعات …………………………………………

2 – 4 شناسایی شهر قم......................................................

1 -2– 4 تاریخچه شهر قم................................................

2 -2 – 4 علل پیدایش شهر قم.......................................

3 -2 – 4 محله های شهر قدیم.....................................

4 -2 – 4  ویژگی های جغرافیایی...................................

5 -2– 4  عوارض توپوگرافی.........................................

6 -2 – 4  طرح های شهری قم.......................................

7 -2 – 4  محورهای ارتباطی شهر قم.............................

8 -2 – 4  توزیع عناصر اصلی شهر.................................

3 – 4 روش شناسی در طرح ساختاری – راهبردی قم...

1 -3 – 4 تدوین راهبرد , سیاست ها و اقدامات گروه های مطالعاتی...

2 -3 – 4 روند مطالعاتی طرح.......................................

3 -3 – 4 اهداف کلان............................................

4 -3 – 4 اهداف خرد.....................................................

5 -3 – 4 راهبردها و سیاست ها.....................................

6 -3 – 4 نتیجه ارزیابی راهبردها...........................

4 – 4 تدوین طرح ساختاری..................................

1 – 4 – 4 الگو و طراحی کلی ساختار و پیکر بندی شهر........

2 – 4 – 4 الگوی تقسیمات شهری .......................

3 – 4 – 4 الگوهای دیگر طرح ساختاری...............

4 – 4 – 4 ارائه طرح ساختاری شهر......................

منابع

 

لینک کمکی