تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته مدیریت به تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها

 

 

 

مقدمه:

سازمانها نقش عمده‌ای را در جهان نوین ایفا می‌کنند. حضور سازمانها اساساّ هر بخشی از زندگی اجتماعی کنونی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیتر دراکر معتقد است که امروزه جوانان باید سازمانها را همانگونه بیاموزند که اجدادشان کشاورزی را آموختند.همه ما می‌دانیم که تحولات بزرگ اجتماعی اصولاً زائیده فعالیتهای سازمانی بوده است. امپراتوری رم, گسترش مسیحیت و رشد و توسعه سرمایه‌داری سوسیالیزم همگی از طریق فعالیتهای سازمانی امکان‌پذیر شده است. دفع ضایعات اتمی, تروریسم, بیکاری و سایر مسائلی که جامعه کنونی با آن روبروست همگی به گونه‌ای است که درکشان بدون درک مفاهیم سازمان و محتوای سازمانی دشوار است.سازمانها هم می‌توانند مفید باشند و هم می‌توانند بذر نفاق و دشمنی را بپرورانند. سازمانها منافع فردی و گروهی اعضای جامعه را تامین می‌کنند. همچنین سازمانها در ارائه و تدوین سیاست‌های دولت نقشی فعال دارند.

 

یکی از نویسندگان بزرگ متون و ادبیات سازمانی (هال) می‌گوید که ما زمانی می‌توانیم به این پرسش که چرا باید سازمانها را مطالعه کنیم پاسخ دهیم که همه مطالب مربوط به سازمان را مطالعه کرده باشیم. بدون تردید در زمان کنونی که همگی در کشور سازمانی بسر می‌بریم مدیریت اهمیت زیادی دارد, ولی آنچه را که باید بیشتر مورد توجه قرار دهیم سازمان است نه تنها مدیریت.در کل می‌توان اهمیت مطالعه سازمان را در این جمله ریچارد هال خلاصه کرد:

(هر قدر ما بیشتر بتوانیم دنیایی را خلق کنیم که از نظر معنوی, اخلاقی و سیاسی تجانس لازم را داشته باشد بعنوان نیروی کار و شهروند بهتر می‌توانیم سازمانها را اداره کنیم و مقاومت نماییم.)در این قسمت با مطالعه و بررسی ادبیات نظری در خصوص تئوریهای سازمان و ساختار سازمان, اصول سازمان‌دهی و ساختار بندی سازمانها تصویری جامع از سازمان و مسائل ساختاری آنرا پیش روی خوانندگان قرار دهد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

تئوریهای سازمان

مسائل ساختاری سازمان

سازمان و ساختار سازمانی

سازماندهی و ساختاربندی سازمانها

 

 

 

 

 

 

تبیین تصویری جامع از اصول سازماندهی و ساختاربندی سازمانها
فهرست مطالب

مقدمه: (چرایی مطالعه سازمان) 3

نگاهی به تعاریف سازمان: 4

ـ سازمان از نظر (Pfiffner & sherwood): 5

سازماندهی (Organizing): 10

1- سازماندهی بر مبنای وظیفه یا هدف. 11

(نمودار 7-2 ساختار سازمانی مبتنی بر وظیفه) 12

جدول 4-2- ویژگیهای ساختار سازمانی مبتنی بر نوع وظیفه 13

(نمودار 9-2 نمونه نمودار یک سازمان بر مبنای نوع تولید) (الوانی, 1379, ص 103) 15

جدول 5-2 ویژگیهای ساختار سازمانی مبتنی بر نوع محصول 16

3- سازمان بر مبنای منطقه عملیاتی (جغرافیایی) 17

نمودار 2-10 ساختار سازمانی مبتنی بر منطقه جغرافیایی 19

4- سازماندهی بر مبنای زمان: 19

(نمودار 11-2 نمونه نمودار یک سازمان مبتنی بر زمان) 20

(نمودار 12-2, نمونه نمودار یک سازمان مبتنی بر مشتری) 22

6- سازمان مبتنی بر بازار: 22

نمودار 13-2- نمونه نمودار یک سازمان مبتنی بر بازار 23

(جدول شماره 6-2 محدودیتهای ساختارهای سنتی سازمان و پیامدهای آن) 24

نمودار 2-14 ساختار ماتریس 26

نقاط قوت و ضعف ساختار ماتریس: 26

(نمودار 15-2 نمونه نمودار یک سازمان بر مبنای پروژه) 28

(نمودار 16-2 نمونه یک سازمان بر مبنای ماژولار) 29

(جدول 7-2 ابعاد ساختاری و محتوایی سازمانها) 33

ابعاد ساختاری: 33

فنون رسمی سازی: 35

نسبتهای پرسنلی: 42

نمودار 17-2 نتایج بررسی و پژوهش پیتر و بلاو 46

فرهنگ چه می‌کند؟ 51

 

 

 

 

لینک کمکی