تاثیر فناوری اطلاعات و بررسی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثیر فناوری اطلاعات و بررسی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه رشته مدیریت تاثیر فناوری اطلاعات و بررسی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته مدیریت

تاثیر فناوری اطلاعات و بررسی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان

 

 

مقدمه:

فن‌آوری اطلاعات در سازمانها دارای کاربردهای متفاوتی است, بیشتر صاحب نظران این گونه کاربردها را به دو گونه طبقه‌بندی نموده‌اند:

الف ـ کاربرد عملیاتی : استفاده از فن‌آوری اطلاعات در یک وظیفه تخصصی را کاربرد عملیاتی فن‌آوری اطلاعات می‌نامند. تهیه لیست حقوق, صدور احکام کارگزینی, پیش‌بینی موجودی, برنامه ریز تولید و توزیع و تخصیص نیروی کار, هزینه‌ یابی صنعتی, تهیه صورتهای مالی و سود و زیان و دیگر وظایف تخصصی از جمله زمینه‌های کاربرد عملیاتی فن‌آوری اطلاعاتی هستند. در این سطح فن‌آوری اطلاعات و رایانه‌ موجب گسترش خودکار شدن کارها و امور اداری گشته و در نتیجه به انجام اقتصادی‌تر کارها و سرعت در انجام آنها می‌انجامد.

کاربرد عملیاتی فن‌آوری اطلاعات در سازمانها چهار پیامد عمده را در پی داشته است:

1 ـ افزایش بهره‌وری

2 ـ افزایش اثر بخشی از طریق کاهش هزینه‌های عملیاتی که این کاهش از چند جهت امکان پذیر می‌گردد. با ورود فن‌آوری اطلاعات به سازمان نیاز به نیروی انسانی کاهش می‌یابد. فن‌آوری اطلاعات با ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات دقیق راجع به مواردی مانند سطح موجودی سبب کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌گردد, و نیز موجب کاهش سطح ضایعات و زمان لازم برای تولید می‌گردد. 

3 ـ ارائه روشهای کنترل فعالیتهای منابع انسانی

4 ـ افزایش قدرت رقابت سازمان در اثر پیشرفتهای حاصله در کنترل کیفی و نوآوری

 

ب) کاربرد اطلاعاتی:

کاربرد اطلاعاتی فن‌آوری اطلاعات سبب تسهیل در جمع‌آوری و ذخیره و انتشار اطلاعات می‌گردد. به عبارت دیگر اگر رایانه و دیگر فن‌آوریهای عملیاتی در نقش کاربرد عملیاتی بعنوان یک عنصر و عامل اصلی در جمع‌آوری, انتقال و انتشار اطلاعات بر اساس اهداف, مقررات و استانداردهای سازمان کمک می‌نماید. برنامه ریزی آموزشی, تحقیقات بازار, تحقیق در عملیات, پیش بینی فروش و … از جمله زمینه‌های کاربرد اطلاعاتی فن‌آوری اطلاعات می‌باشند. کاربرد اطلاعاتی فن‌آوری اطلاعات نیز چهار نتیجه در پی دارد:

1 ـ کمک به انتشار اطلاعات رسمی در سازمان

2 ـ افزایش هماهنگی بیشتر بین واحدهای اصلی و فرعی سازمان

3 ـ دستیابی به سیستمهای اطلاعات مدیریت استاندارد و پیشرفته.

4 ـ تامین اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق.

(غفاری مؤید, 1379, ص 47)

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

فناوری اطلاعات

ساختار سازمانی

تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان

بررسی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان

 

 

 

 

 

 

تاثیر فناوری اطلاعات و بررسی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان
فهرست مطالب

تاثیر فناوری اطلاعات و بررسی سیستمهای اطلاعاتی در سازمان 1

مقدمه: 3

تکنولوژی (فن‌آوری) : 5

1- پژوهش وود وارد: 7

نمودار (1 ـ 2) طبقه‌بندی وود وارد از صد شرکت برتیانیا بر اساس سیستم تولید. 11

3 ـ مطالعات جیمز تامپسون: 12

جدول (1 ـ 2) روابط بین عوامل سازمانی با انواع فن‌آوری 14

تعریف فن‌آوری اطلاعات: 14

تاریخچه فن‌آوری اطلاعات: 16

(2 ـ 2. نمودار تاریخچه فن‌آوری اطلاعات) 18

مولفه‌های فن‌آوری اطلاعات: 22

معرفی چند نمونه از فن‌آوریهای اطلاعاتی: 23

ـ کاربرد فن‌آوری اطلاعات در سازمانها: 26

ب) کاربرد اطلاعاتی: 27

ناخشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: 28

خشنودی از فن‌آوری اطلاعات در سازمان: 29

2 ـ بیمارستان کینگستون: 30

سیستم اطلاعاتچیست؟ 31

نمودار 3 ـ 2 نمایش هندسی سیستم اطلاعاتی 31

نمودار 2 ـ 4 عناصر تشکیل دهنده یک سیستم اطلاعات 33

سیستمهای اطلاعاتی در سازمان: 35

1 ـ سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) 35

سیستمهای اطلاعات مدیریت چهار گونه گزارش تولید می‌کند: 36

نمودار 5 ـ 2 روند رسیدن اطلاعات به مدیران را در یک سیستم اطلاعاتی نشان می‌دهد. 37

ـ سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری با بازده قوی: 38

خصوصیات سیستمهای پشتیبانی تصمیم‌گیری: 38

جدول 2 ـ 2 مقایسه سیستم اطلاعات مدیریت و سیستم پشتیبانی تصمیم, (بهان, هولمز, 1377) 40

ـ عوامل مهم در موفقیت سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: 40

معماری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری: 41

نمودار 6-2- نمایش معماری سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری 42

سیستم اتوماسیون اداری(OAS) 42

سیستم اطلاعاتی عملیاتی TPS 44

سیستمهای کارهای دانش‌بر KWS : 45

سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی: 47

نمودار شماره 7 ـ 2 سیستمهای فرعی اطلاعاتی در سازمان 48

جدول 3 ـ 2 مقایسه سیستم‌های اطلاعاتی(Ess, Dss, MIS, OAS, Tps) 49

مزایای فن‌آوری اطلاعات: 50

محدودیتهای فن‌آوری اطلاعات: 51

 

 

 

لینک کمکی