نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن :

دید کلی :
هدف از این تحقیق رشته علوم سیاسی بررسی نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته علوم سیاسی

نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن

 

 

چکیده:

این تحقیق با موضوع (نقش ایران در منطقه‌گرایی و ایجاد ثبات در منطقه خاورمیانه) از یک پیشگفتار و  چهار فصل تشکیل یافته است.بعد از قسمت پیشگفتار که انگیزه انتخاب و تحقیق روی چنین موضوعی بیان گردیده است؛ فصل اول مطابق با اصولِ روش تحقیق در علوم سیاسی[14] به کلیات تحقیق اختصاص یافته است که شامل طرح مسئله و تعریف موضوع تحقیق, اهداف, اهمیت و ارزش, سؤال اصلی و فرضیه‌های تحقیق, تعریف متغیرها, مفاهیم و عملیاتی, می‌باشد.در فصل دوم, ادبیات و سابقه موضوع تحقیق مرور شده است. نقشهای تأثیرگذار در روابط بین‌الملل و تغییر و تحولات صورت گرفته بر روی این نقشها و آثار این تحولات در عرصه روابط بین‌الملل و نیز جهت‌گیری‌ها در روابط بین‌الملل در این فصل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 

رشته‌های علوم انسانی به خصوص رشته علوم سیاسی و روابط بین‌الملل سرشار از نظریه‌های مختلفِ نظریه‌پردازان در طول تاریخ است. مسلماً وجود و پیوستگی این نظریه‌ها هستند که باعث پویایی و رشد این رشته پیچیده شده‌اند. در مورد منطقه‌گرایی نیز که شاخه‌ای از علوم روابط بین‌الملل می‌باشد نظریه‌های متنوعی ارائه شده است. لذا فصل سوم به این موضوع یعنی بررسی دیدگاههای نظری- مباحث تئوریک پرداخته است. نظریه‌های همگرایی, تحول در نظریه‌های منطقه‌گرایی, منطقه‌گرایی در عصر جهانی‌شدن و انترناسیونالیسم اسلامی بحثهای مطرح شده این فصل را تشکیل می‌دهند. دیدگاه فدرالیستها, واقع‌گرایان, ایده‌آلیستها, نظریه وابستگی, نظریه کارکردگراها و نوکارکردگراها و تحولات صورت گرفته روی این نظریات در طول تاریخ زیر بخشهای این فصل هستند.در فصل چهارم, روش تحقیق, ابزارها و روشهای جمع‌آوری اطلاعات, موانع, مشکلات و محدودیتهای پیش روی تحقیق بیان گردیده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

منطقه گرایی

نظریه‌های منطقه‌گرایی

منطقه گرایی در خاورمیانه

ثبات در منطقه گرایی خاورمیانه

 

 

نقش دولتها و جهت گیریهای آنها در روابط بین الملل با تاکید بر منطقه گرایی و مرور سوابق آن
فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق

         1- 1- طرح مسأله و تعریف موضوع تحقیق

         1- 2- اهداف تحقیق

           1- 3- اهمیت و ارزش تحقیق

           1- 4- سؤال اصلی تحقیق

           1- 5- فرضیه‌های تحقیق

           1- 6- سازماندهی تحقیق

 

فصل دوم:مروری بر ادبیات و سابقه موضوع تحقیق

2- 1- مقدمه

2- 2- نقش‌ها در روابط بین‌الملل

2- 3- تغییر و تحول در نقش قدرت‌ها و آثار آن در عرصه روابط بین‌الملل

2- 4- جهت‌گیری‌ها در روابط بین‌الملل

2- 5- مروری بر ادبیات و سابقه موضوع تحقیق

 

فصل سوم:دیدگاههای نظری- مباحث تئوریک

3- 1- مقدمه

3- 2- نظریه‌های همگرایی

3- 3- تحول در نظریه‌های منطقه‌گرایی

3- 4- منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن

3- 5- انترناسیونالیسم اسلامی (حکومت جهانی اسلام)

 

 فصل چهارم:روش تحقیق

4- 1- مقدمه

4- 2- تعریف متغیرها, مفاهیم و عملیاتی

4- 3- روش تحقیق

4- 4- ابزارها و روشهای جمع‌آوری اطلاعات

4- 5- موانع, مشکلات و محدودیتهای تحقیق

 

منابع

 

لینک کمکی