بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجرا ,آیین دادرسی و... ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی, ورشکستگی بخش حقوقی, کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی, افزایش ریسک خصوصی سازی, تخریب بخش خارجی اقتصاد, و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

بررسی نظریه جرم پولشویی و عنصر قانونی آن در اسناد داخلی و بین المللی
فهرست مطالب 

چکیده ..................................................................................................................................... 1

مقدمه ..................................................................................................................................... 5

اهمیت موضوع ....................................................................................................................... 7

انگیزه انتخاب ......................................................................................................................... 10

سوالات و فرضیات ................................................................................................................ 10

روش تحقیق ........................................................................................................................... 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف 

- مبحث اول: مفهوم اصطلاحات.................................................................................................  17

• گفتار اول: تعریف جرم ..............................................................................................17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ............................................................................... 19

- مبحث دوم: مفهوم پولشویی................................................................................................  23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع 

تاریخچه و پیشینه موضوع.....................................................................................................  24

- مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی .................................................................................. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی .................................................................. 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  .................................................................. 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ............................................................ 43

            الف: عنصر قانونی.......................................................................................................44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی .................................................... 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی........................................................  49

            ب: عنصر مادی........................................................................................................... 52

مراحل پولشویی...................................................................................................................... 57

             ج)عنصر روانی ..........................................................................................................57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها.......................................................................  62

• گفتار اول: آئین دادرسی ............................................................................................62

• گفتار دوم: مجازاتها...................................................................................................... 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی..........................................................................  64

• انتقاد بر لایحه ............................................................................................................66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟  68

منابع و مأخذ ........................................................................................................................... 72

پیوستها 

متن قانون اصل 49..................................................................................................................      74

متن لایحه مبارزه با پولشویی .................................................................................................. 81

 

 

 

لینک کمکی