مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین :

دید کلی :
هدف از این مقاله رشته مدیریت مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین می باشد


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته مدیریت

مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین

 

 

 

مقدمه:

موجودی اطمینان برابر موجودی نگهداری شده به منظور بر آوردن تقاضا می باشد که برای یک دوره بیش از میزان پیش بینی شده می باشد .از موجودی اطمینان به دلیل عدم قطعیت پیش بینی تقاضا و در نتیجه امکان کمبود , اگر تقاضای واقعی بیش از تقاضای پیش بینی شده باشد , استفاده می گردد . از یک طرف با افزایش سطح موجودی اطمینان , موجودی کالا را افزایش و در نتیجه بهره بدست آمده از خریدهای مشتری افزایش می یابد . از طرفی دیگر با افزایش سطح موجودی اطمینان هزینه نگهداری در زنجیره تامین افزایش می یابد. این مسئله در صنایع فرا تکنولوژی هنگامیکه طول عمر محصول کوتاه و تقاضا تغییر پذیری زیادی دارد , بسیار مورد توجه می باشد. داشتن موجودی اضافه می تواند به محاسبه تغییرات ناگهانی تقاضا کمک کند ولی می تواند به طور جدی هم آسیب برساند زیرا ممکن است کالاهای جدید به بازار بیایند و تقاضا برای کالاهای قدیمی در موجودی کم شود در نتیجه موجودی در دست بی ارزش می شود . در دنیای کار امروز نوآوری هایی مانند اینترنت قابلیت دسترسی به کالا را با جستجو در فروشگاهها آسانتر کرده است .

 

 برای خرید کتاب on-line اگر در سایت  Amazon.comعنوان کتاب مورد نظر موجود نباشد در سایت دیگری مانند Borders.com    می توان این جستجو را ادامه داد . سهولت افزایش یافته برای جستجو کردن کالاها , شرکتها را در فشار پیشرفت برای موجودی کالا قرار می دهد. همچنین تنوع کالا با تولید نسبت به علاقه مصرف کننده افزایش یافته , رشد یافته است. در نتیجه , کالای بازار به طور افزایشی متباین شده و تقاضا برای محصول منحصر بفرد بسیار نا پایدار و پیش بینی آن مشکل است . هر دو مورد , تنوع افزایش یافته و فشار افزایش یافته برای موجودی کالا , شرکتهای تولیدی را به سمت افزایش سطح موجودی اطمینان در دست , سوق می دهند .

با این حال , با رشد تنوع کالا , طول عمر کالا کم شده است . در نتیجه محصولی که امروز پرفروش است فردا , کهنه خواهد بود . این نتیجه موجب افزایش هزینه داشتن موجودی بسیار برای شرکت تولیدی خواهد بود . بنابراین باید راهی پیدا شود که سطح موجودی اطمینان را بدون آسیب به سطح موجودیت کالا , کاهش دهد .

  اهمیت کاهش موجودی اطمینان توسط دو شرکت Dell و Compaq در اوایل سال 1998 نمایان شد . Compaq موجودی را  100 روز و Dell  10روز نگهداری می کردند . با کاهش قیمتها , Compaq به دلیل داشتن موجودی بیشتر, ضرر بیشتری را متحمل شد . با این شرایط Compaq اعلام کرد که تا ربع سال 1998 هیچ سودی را عاید نخواهد شد . دلیل موفقیت  Dellامکان ایجاد یک سطح بالایی از موجودی کالا برای مشتریان با داشتن سطح بسیار پایینی از موجودی در زنجیره تامین بوده است .

 

 

در این مقاله, برروی گردآوری موجودی اطمینان به منظور مقابله با عدم قطعیت عرضه و یا تقاضا تمرکز می شود. بر اساس این عوامل راهکارهای اجرایی متنوعی شرح داده می شوند که می توانند برای کاهش میزان موجودی اطمینان مورد نیاز بدون رسانیدن ضرر به سطح موجودی کالا در زنجیره تامین مورد استفاده قرار بگیرند .

 

 

 

کلمات کلیدی:

زنجیره تامین

عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین

تعیین سطح مناسب برای موجودی اطمینان

 

 

 

مدیریت عدم قطعیت تقاضا در زنجیره تامین
فهرست مطالب

مدیریت عدم قطعیت تقاضادر زنجیره تامین....   

3-1- موجودی اطمینان در زنجیره تامین ............   

2-3- تعیین سطح مناسب برای موجودی اطمینان.......   

 3-2-1- برآورد عدم قطعیت تقاضا.................   

 3-2-2- برآورد موجودی کالا......................   

 3-2-3- سیاستهای ذخیره سازی....................   

3-2-4- بررسی سطح خدمت و نرخ پر کردن با سیاست   ذخیره سازی داده شده....................   

     3-2-4-1- بررسی سطح موجودی با فرض سیاست ذخیره  سازی................................   

3-2-4-2- بررسی طول سطح خدمت (CSL) با فرض سیاست   ذخیره سازی.........................   

3-2-4-3- بررسی نرخ پر کردن با فرض سیاست ذخیره سازی................................  

منابع

 

لینک کمکی