مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی :

دید کلی :
هدف از این پایان نامه رشته حقوق بررسی مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی می باشد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی

 

 

 

مقدمه:

وجود غرر در داد و ستدها وبه خصوص آنچه که تحت عنوان (بیع) صــورت می گیرد , چگونه استحکام روابط اجتماعی و تجاری را تهدید می کند ؟ مگر نه این است که ملکیّت از امور اعتباری است , پس رعایت و پای بندی به شرایط با عدم التزام و بی توجهّی نسبت به آنها ,چه تأثیری در نتیجه خواهد داشت ؟ چرا حتّی با وجود علم و توافق , معامله غرری صحیح نیست؟ ! و بالاخره آیا احراز شرایط فقهی در عوضین -بعنوان موضوع معامله -صرفاً به جهت تحقّق وترتّب آثار شرعی بیع - حلّیّت و جواز تصرّف و لزوم بیع -است ؟ یا .  … در پاسخ , برخی از فقیهان امامیّه  در زمینه ی لزوم رفع ابهام ازمورد معامله گفته اند : (این مسأله ازمسائلی است که در آن ,حقّ الناس و حقّ ا… در هم آمیـــخته است . غرر و ربـــا دو مقوله است که شارع مـــقدّس به خاطر آنکه امــــوال مردم از بیــــن نرود ,آن را تحریم کرده است .)  

 

پاسخ دیگر ازنوشته مرحوم نراقی (ره)  است :( پوشیده نماندکه علم و رضایت فروشنده یا خریدار به اینکه مورد معامله , در معرض خطراست ؛ در صحّت معامله مؤثّر نیست زیرا نهی شارع ,عام است و صورت علم را نیز فرا می گیرد و این شگفت نیست که شارع از قرار دادن مــــال در معرض خطربا علمبه آن , نهی کند وخریدن چیزی را که درشرف نابودی است ,حتّی با علم خریدار ممنوع سازد همچنانکه در اسراف و اتلاف بیهوده  ی مال چنین است .) بنابراین , حکم شارع , بطلان معامله غرر ی است و نمی توان برخلاف این حکم , تراضی کرد .

لزوم رفع ابهام از مورد معامله ,صرفاً تعبّدبه حکم شرع وقانون نبوده بلکه مبنای عقلانی نیز دارد .بنابراین , مبانی مزبور را در دو فصل جــــداگانه باید بررسی کرد : مبـــنای تحلیلی ومبنای روایی . سپس در بررسی مستنــــدات جهل و اشتباه به بررسی برخـــی از قواعد فقهی نیز خواهیم پرداخت .

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

ابهام در معامله

رفع ابهام از مورد معامله

مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

 

 

  مبنای تحلیلی و روایی لزوم رفع ابهام از مورد معامله بر اساس قواعد فقهی
فهرست مطالب

چکیده مطالب 

مقدمه

   بخش نخست: کلیّات و مفاهیم 6

الف) مورد معامله

ب) معامله 

ج) جلوه های ابهام در مورد معامله

1) بررسی مفهوم جهل و ابهام

2) انواع جهل نسبت به مورد معامله 

- مجهول بودن ذات

- مجهول بودن اوصاف

- مجهول بودن مقدار

- جهل به وجود, حصول و بقای مورد معامله

- تردید بین دو شی

- جهل و اشتباه متعاملین در قصد

 

بخش دوم : بررسی اجمالی شرایط عوضین

فصل نخست: در عقد بیع

فصل دوم: در عقد اجاره

 

بخش سوم: بررسی مبانی لزوم رفع ابهام از مورد معامله

فصل نخست: مبنای تحلیلی

الف) نظم عمومی

ب) سیره ی عقلا

فصل دوم: مبنای روایی

الف) اعتبار حدیث غرر

 

ب) دلالت حدیث غرر

 

 

لینک کمکی