شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام :

دید کلی :
در دانلود تحقیق رشته حقوق به شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام

 

 

 

مقدمه:

انتقال سهام ممکن است به صورت قراردادی یا غیر قراردادی واقع شود, انتقال قراردادی سهام, همانند سایر عقود و قراردادها با دخالت دو اراده و توافق آن دو صورت می‏گیرد و در صورت وجود سایر شرایط عمومی معاملات و شرایط اختصاصی, واجد آثار قانونی می‏گردد. بنابر این, انتقال قراردادی سهام از این حیث, حکم سایر عقود و قراردادها را دارد. انتقال قهری یا غیر قراردادی سهام, به حکم قانون واقع می‏شود و اراده سهامدار و رضایت او نقشی در انتقال ندارد, شرایط لازم برای انتقال قهری سهام, تابع قوانین و مقرراتی است که بموجب آن انتقال, قهراً, واقع می‏شود, فرضاً, مقررات راجع به ارث, مصادره اموال, توقیف و فروش سهام در اثر اجرای احکام یا اسناد لازم الاجرا, شرایط و نحوه انتقال قهری در موارد فوق را بیان می‏کند, لذا شرایط انتقال قهری را باید در مقررات مزبور جستجو کرد.

بررسی شرایط لازم برای انتقال قراردادی سهام, موضوع این فصل است ولی, قبل از پرداختن به این شرایطَ, در مبحث نخست, به توصیف انتقال قراردادی سهام می‏پردازیم و قالب حقوقی مناسبی را که در چارچوب آن, سهام انتقال می‏یابد معرفی می‏کنیم, زیرا بررسی این موضوع چه از حیث مطالعه شرایط انتقال سهام, و چه از حیث شناخت آثار انتقال سهام اهمیت زیادی دارد. در مبحث دوم, شرایط عمومی انتقال سهام و در مبحث سوم شرایط اختصاصی انتقال سهام را بررسی می‏کنیم.

 

 

 

کلمات کلیدی:

انتقال حقوقی سهام

شکل حقوقی انتقال سهام

شرایط عمومی انتقال سهام

انتقال سهام در شرکتهای تعاونی

 

 

 

شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام
فهرست مطالب

قراردادها و شرایط عمومی انتقال حقوقی سهام 1

شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام 1

 

مبحث اول – شکل حقوقی انتقال 2

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه 3

الف – بیع 3

ب- تبدیل تعهد 5

ج- انتقال دین و طلب 7

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام 9

 

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام 11

بند اول – قصد و رضا 12

بنددوّم – ایجاب و قبول 13

شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام
فهرست منابع و ماخذ 14

کتب, مقالات, تقریرات اساتید و رساله ها 14

 

 

لینک کمکی