انتقال سهام در شرکتهای تعاونی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن انتقال سهام در شرکتهای تعاونی :

دید کلی :
در دانلود تخقیق رشته حقوق به انتقال سهام در شرکتهای تعاونی می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود تخقیق رشته حقوق

انتقال سهام در شرکتهای تعاونی

 

 

 

 

مقدمه:

سهام با نامی که در خارج از بورس مورد معامله واقع می‏شود عبارت است از: سهام صادره توسط شرکت‏های سهامی خاص, سهام صادره توسط شرکت‏های مخلتط سهامی و سهام آن دسته از شرکت‏های سهامی عام که در بورس اوراق بهادار پذیرفته نشده‏اند و سهام شرکت ‏های تعاونی, نقل و انتقال این گونه سهام در حقوق ایران, تابع اساسنامه شرکت است, به همین جهت, مطابق ماده 8 ل.ا.ق.ت. تعیین نحوه انتقال سهام با نام یکی از مندرجات الزامی اساسنامه است.

 

در شرکت‏های تعاونی چون در عمل, نقل و انتقال سهام با موافقت هیات مدیره یامجمع عمومی شرکت صورت می‏گیرد, سهامداری که قصد انتقال سهام خود را دارد, قصد خود را به شرکت اعلام می‏کند, شرکت حسب مورد جلسه هیات مدیره یامجمع عمومی را تشکیل داده و موضوع انتقال سهام را در دستور جلسه قرار می‏دهد, پس از حصول موافقت مراجع فوق, صورتجلسه نقل و انتقال سهام تنظیم و به امضا انتقال دهنده و منتقل الیه می‏رسد و اگر انتقال سهام مشروط به موافقت هیات مدیره باشد صورتجلسه به امضا مدیران شرکت می‏رسد و در صورتیکه انتقال سهام منوط به موافقت مجمع عمومی باشد, سهامداران حاضر در مجمع, صورتجلسه را امضا می‏کنند و اگر تعداد آنها زیاد باشد لیست جداگانه‌ای که متضمن مشخصات و امضا سهامداران است ضمیمه صورتجلسه مزبور می‏شود  معذلک, به نظر می‏رسد که انتقال دهنده در هر صورت (اعم از اینکه نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیات مدیره یا مجامع باشد یا خیر) می‏تواند, بدون اطلاع شرکت, سهام خود را به اشکال مختلفی (تنظیم قرارداد یا صلحنامه در دفاتر اسناد رسمی, قرارداد عادی و یا حتی با یک توافق شفاهی) به دیگری منتقل نماید, منتهی برای آنکه, انتقال در قبال شرکت و اشخاص ثالث موثر باشد و در دفاتر شرکت ثبت گردد مراتب انتقال برای حصول موافقت مراجع مذکور ویا ثبت در دفاتر شرکت باید به اطلاع شرکت برسد. بنابر این, انتقال سهام در رابطه بین انتقال دهنده و منتقل الیه و قائم مقام قانونی آنها به صرف وقوع توافق به هر شکلی که باشد واجد آثار حقوقی می‏باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

انتقال حقوق ناشی ازسهم

انتقال اختیاری و قهری سهام

جنبه های مادی و غیرمادی سهم

شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت ‏های تعاونی

 

 

انتقال سهام در شرکتهای تعاونی
فهرست مطالب

انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی 1

 

مبحث  اول – انتقال سهام 3

بند اول: انتقال اختیاری سهام 7

بند دوم: انتقال قهری سهام 8

 

مبحث دوم – موضوع انتقال 10

بند اول – سهم و جنبه مادی آن 12

1- گواهینامه موقت سهم 13

2- ورقه سهم و مندرجات آن: 13

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم 14

بند سوم- قیمت سهام 14

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم 15

1- حقوق غیر مالی 16

2- حقوق مالی 17

 

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شرکت ‏های تعاونی 19

بند اول – موافقت هیات مدیره شرکت تعاونی 19

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت تعاونی 19

انتقال سهام در شرکتهای تعاونی
فهرست منابع و ماخذ 20

کتب, مقالات, تقریرات اساتید و رساله ها 20

 

 

 

لینک کمکی