ارزیابی مشارکت مردمی و شوراها در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزیابی مشارکت مردمی و شوراها در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته کشاورزی به ارزیابی مشارکت مردمی و شوراها در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته کشاورزی

ارزیابی مشارکت مردمی و شوراها در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی

 

 

 

 مقدمه :

 کشاورزی به عنوان بخشی از فرایند توسعه می تواند روند دستیابی به این فرایند را از طریق زیر سرعت ببخشد:

1)تولید غذا و مواد اولیه بیشتر با قیمت پایین تر

2)افزایش سطح تبادلات خارجی  برای صادرات و واردات کالاهای حیاتی  و استراتژیک

3)فراهم آوردن بازارهای داخلی مناسب برای صنایع  ملی  در حال شکل گیری  از طریق افزایش  سطح در آمد  ساکنین مناطق روستایی

4) افزایش میزان  اشتغال  و بازدهی  نیروی کار  در مناطق روستایی 

5)مهیا کردن بخش زیادی از نیروی  کار  و سرمایه  مورد نیاز برای  توسعه ی صنعتی( ,2005   .diao,Hazell)

 

در گزارشی با عنوان  توسعه روستایی  کلیدی  برای دستیابی  به اهداف  توسعه  هزاره آورده است که"در بسیاری از کشورهای فقیر بخش کشاورزی بزرگترین بخش ایجاد کننده شغل وتولید محصولات صادراتی می باشد و زمانی که به تاریخچه کشور های  اروپایی و ایالات متحده از قرن 19ونیز ژاپن و اقتصاد شگفت انگیز  آسیای جنوب شرقی در قرن بیستم نگاه می کنید می توانید ببینید که کشاورزی به عنوان  موتوری برای دستیابی  به رشد اقتصادی در این کشور ها عمل کرده است(L ,2004.Bage.)

 از طرفی  ترویج کشاورزی  به توسعه کشاورزی  در کشور های در حال توسعه  کمک می کند, بدین ترتیب که انتقال تکنولوژی به بخش کشاورزی  را تسهیل می کند  و منابع نیروی انسانی  در روستا ها را تو سعه می دهد ,به ویژه ترویج در آموزش و پرورش و توسعه  تعداد کثیری از خرده مالکین  و زنان کشاورز  و جوانان روستایی  نقش بسزایی دارد .چنانکه  ماوندر  از ترویج این تعریف را دارد که ( ترویج یک نوع خدمت یا سیستم است که از طریق آموزش , کشاورزان را کمک می کند تا روش ها و فنون  کشاورزی خود را اصلاح کنند , بهره وری و درآمد خویش را بالا ببرند  و سطح زندگی  خود را بهبود ببخشند و استاندارد  زندگی روستایی را ارتقا دهند)  ( سازمان خوارو بار کشاورزی  جهانی,1379).

 

با این اوصاف ترویج موقعی بهترین عملکرد را دارد که با گروه های سازمان یافته کشاورزان کار کند و کشاورزان به طور فعال در بر نامه های ترویجی  و تو سعه آن شرکت کنند. و حمایت های پیوسته  و دائمی را برای ترویج به وجود آوردند. چاره کار اینجا اعمال سیاست عدم تمرکز یعنی توزیع قدرت در سطوح پایین جامعه و افزایش مشارکت مردم در امور  اجتماعی و اقتصادی و... خود  می باشد. امروزه اکثر کشور های تو سعه یافته  به اهمیت این مسئله پی برده اند و همواره تلاش می کنند از تمرکز قدرت جلو گیری نمایند. بنابراین راه میان بر برای  رسیدن به این تمرکز زدایی دخالت دادن مردم روستایی در سرنوشت خویش , سازمان هایی به نام شوراهای  اسلامی  روستایی می باشد . که این تشکل ها می توانند نقش بارزی را در ترویج  و توسعه کشاورزی و به تبع آن توسعه روستایی  ایفا نمایند. در این پایان نامه ضمن پرداختن  به مباحثی  چون مشارکت ( معنای لغوی ,تعاریف,اهمیت, ,و انواع آن و...) ,"مشارکت مردمی و ترویج کشاورزی" ,"مشارکت مردمی و توسعه" تشکلها و ترویج", "شوراها(مفهوم ,اهداف آنها ,وظایف و....") و "سابقه و تجارب شوراها در فعالیت های کشاورزی" وسرانجام در ترویج کشاورزی"... بررسی شده اند  و به دلیل اهمیت تحقیقات و مطالعات گذشته  این مباحث نیز ذکر گردیده  است.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

ترویج فعالیتهای کشاورزی

توسعه فعالیتهای کشاورزی

ترویج و توسعه کشاورزی در ایران

نقش شورهای روستایی در ترویج و توسعه کشاورزی

مشارکت مردمی در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی

 

 

 

 

ارزیابی مشارکت مردمی و شوراها در ترویج و توسعه فعالیتهای کشاورزی
فهرست مطالب

مقدمه

 مشارکت

 مفهوم مشارکت

 عناصر مشارکت

 انواع مشارکت

 اهداف مشارکت

 اهمیت مشارکت

 ابزار مشارکت

 عوامل مؤثر درمشارکت

 زمینه های مشارکت روستاییان

 پایدار سازی مشارکت

 اهداف ویژه مشارکت مردمی

 شیوه های مشارکت مردمی

 تجربیات سایر کشورها در زمینه مشارکت روستاییان

 مروری کوتاه بر مشارکت در جامعه روستایی ایران

 مشارکت سنتی در مقابل مشارکت جدید

 ترویج کشاورزی

 تعاریف ترویج

 ماهیت ترویج کشاورزی

 اهمیت و گستره ترویج

 فلسفه ترویج

 اصول ترویج

 اهداف ترویج

 پیشینه ترویج وآموزش کشاورزی در جهان و ایران

 رهیافت های ترویج

 روشها و رهیافت های ترویجی مبتنی بر کشاورزان

 رهیافت ارزیابی روستایی مشارکتی

 رهیافت تحقیق و ترویج نظام های زراعی

 رهیافت تسهیم هزینه

 رهیافت کشاورزاول و آخر

 رهیافت مشارکتی ترویج کشاورزی

 مفهوم مشارکت در مباحث ترویج

 مشارکت از دیدگاه صاحبنظران ترویج

 مفهوم ترویج مشارکتی

 اهمیت مشارکت عمومی در برنامه های ترویجی

 ترویج آمرانه و مشارکتی

 سازمانای غیر دولتی و ترویج

 توسعه

 توسعه پایدار

 توسعه کشاورزی

 مشارکت و توسعه پایدار

 رهیافت های مشارکتی در توسعه

 جلب مشارکت مردم در طرح های توسعه

 مشارکت مردم در توسعه کشاورزی

 حرکت به سوی پارادایم نوین توسعه روستایی

 ترویج و رویکرد آن به مقوله توسعه

 نقش تشکل های محلی در فرآیند ترویج و توسعه پایدار روستایی

 تشکل های محلی

 اهمیت تشکل های مردمی و محلی

 جایگاه مشارکت مردمی در تشکل های محلی روستایی

 مزایای مشارکت در قالب شوراها و انحمن های محلی

 رابطه مستمر ترویج و تشکل های مردمی

 تجربه کشورها راجع به شوراهای محلی

 مدیریت جامعه روستایی ایران وسیر تحول آن

 شوراهای روستایی

 مفهوم شورا

 اهداف شوراها

 وظایف شوراهای اسلامی روستایی

 ویژگی های شوراهای اسلامی

 شوراها به عنوان یک سازمان محلی

 شرح نظام شورایی در برخی از کشورها

 تاریخچه تشکیل شورا در ایران

 جایگاه شوراها در بررسی سیر تاریخی مدیریت روستایی

 شوراهای اسلامی و تمرکززدایی
 شوراهای روستایی به عنوان سازوکار مشارکت روستاییان
 نقش و کارکرد شوراها در توسعه روستایی کشور
 شوراهای روستایی بعنوان محور اصلی نظام مشارکتی در توسعه روستایی
 شرح وظایف قانونی شوراهای روستایی در ارتباط با بخش کشاورزی
 اشکال مشارکت کشاورزان در فعالیتهای ترویجی
 سابقه همکاری و مشارکت نیروهای پیشرو محلی در ترویج کشاورزی
 نقش شوراها در جلب مشارکت مردم در فعالیتهای ترویج کشاورزی
 انتظارات مدیریت ترویج  و نظام های بهره برداری از شوراهای اسلامی روستاها

 نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه شوراهای اسلامی روستا

 موانع فراروی شوراها

 پیشینه تحقیق

منابع

 

 

لینک کمکی