تشریح اشغال و نحوه تحقق آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تشریح اشغال و نحوه تحقق آن :

دید کلی :
در دانلود مقاله رشته علوم سیاسی به تشریح اشغال و نحوه تحقق آن می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته علوم سیاسی

تشریح اشغال و نحوه تحقق آن

 

 

چکیده:

اشغال یا به عنوان یک روش کسب سرزمین بلاصاحب است و یا استیلای نظامی بر سرزمین متعلق به دیگر دولت‌ها . از طرفی کلمه اشغال , در معنی لغوی آن در کتب لغت و معنی معتبر جهانی به معانی ( تصرّف نظامی کشوری به وسیله کشور فاتح بیگانه ) یا  (  تصرف فضا و زمان ) یا ( در اختیار گرفتن کشوری )  به کار رفته است . اما از نظر اصطلاحی( پروفسور شارل روسو) اشغال را  این‌گونه تعریف می‌کند  : 

         ( اشغال استقرار نیروی نظامی بر سرزمین دشمن است که در زمانی کم و بیش طولانی صورت می‌گیرد , اما اساساًًموقّتی است.  ) 

         به نظر می‌‌رسد قید موقّتی بودن به منظور  احتراز   از دائمی بودن اشغال آمده  اما خود

 این قیددر تعریف فوق ممکن است ایجاد اشکال نماید ,  زیرا می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر اشغال تداوم یافت و دائمی شد دیگر اشغال نبوده وممکن است عناوین دیگری مانند انضمام و غیره برآن صدق کند و این به معنی مشروعیـّت یافتن هر نوع اشغال آنهم به صرف گذشت زمان طولانی است این در حالیست که گذشت زمان در وضعیـّت اشغال غیر قانونی , تغییری ایجاد نمی‌کند , بلکه تغییر وضعیـّت اشغال از طریق قانونی به عناوینی مانند انضمام , در قالب معاهدات منعقده قانونی امکان می‌یابد نه اینکه گذشت زمان خود به خود باعث چنین تحولی شود . 

 

 

 

کلمات کلیدی:

انواع اشغال 

مفهوم اشغال

شرایط تحقق اشغال 

اشغال در اسناد بین المللی

 

 

 

تشریح اشغال و نحوه تحقق آن
فهرست مطالب

مفهوم اشغال , شرایط تحقق , انواع و ماهیت آن 

 

         مبحث  اول  : مفهوم اشغال   

                        تفاوت اشغال با تهاجم  .   

                        رابطه تجاوز با اشغال .   

         مبحث  دوم  : شرایط تحقق اشغال   

 

         مبحث  سوم  : انواع اشغال از دیدگاه حقوق  بین‌الملل   

 

                        گفتار اول :  اشغال با مصلحت (دوستانه)  

                        گفتار  دوم :  اشغال نظامی ( خصمانه)   

         مبحث چهارم   : بیان اجمالی ماهیت اشغال  

منابع

لینک کمکی