ارزیابی اشتغال زنان در رتبه های مهم سیاسی در ایران و قوانین بین المللی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزیابی اشتغال زنان در رتبه های مهم سیاسی در ایران و قوانین بین المللی :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته حقوق به ارزیابی اشتغال زنان در رتبه های مهم سیاسی در ایران و قوانین بین المللی می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

ارزیابی اشتغال زنان در رتبه های مهم سیاسی و دولتی در ایران و قوانین بین المللی

 

 

 

مقدمه:

اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی یکی از مسائلی می باشد که همواره از سوی طرفداران حقوق زن در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا علی‌رغم اینکه زنان در سالیان اخیر, در زمینه بهره گیری از حق اشتغال توفیقات زیادی به‌دست آورده‌اند؛ لکن هنوز نتوانسته اند در احراز مناصب دولتی و سیاسی ( به‌ویژه در سطوح بالا) موفقیت چندانی کسب کنند. در کشورهای اسلامی نیز عمدتا آمار اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی درحد پایینی قرار دارد. در این زمینه این کشورها را به 3 گروه می‌توان تقسیم کرد: 

 

گروه اول, شامل کشورهایی  مثل عربستان وکویت می باشد, که زنان به علت وجود موانع حقوقی وغیرحقوقی حتی در احراز سمت‌های دولتی وسیاسی در سطوح متوسط نیز با مشکلات فراوانی مواجه هستند. گروه دوم, شامل کشورهایی چون عراق,مراکش و ایران می‌باشد, که اگر چه در قوانین خود, احراز مناصب عالی کشور را برای همه افراد اعم از زن ومرد پیش بینی کرده‌اند, لکن زنان به علت موانع عمدتا غیرحقوقی, توفیق چندانی در اشغال چنین پست‌هایی نداشته‌اند. هر چند این کشورها توانسته اند در سطوح متوسط, برابری میان زنان و مردان را درحد نسبی ایجاد کنند. 

 

گروه سوم : شامل کشورهایی چون سوریه, اندونزی ومالزی می باشد. این کشورها که نسبت به سایر کشورهای اسلامی به حضور زنان درمشارکت سیاسی توجه بیشتری نشان داده‌اند, سعی کرده اند از طریق برطرف کردن موانع حقوقی وغیرحقوقی, راه را برای تصدی مشاغل فوق الذکر برای زنان باز کنند, که اتفاقا در این زمینه موفقیت‌های زیادی نیز بدست آورده‌اند.

به هر حال باید توجه داشت,درجهان امروزی,علی‌رغم تمامی پیشرفت حقوق زنان, در اکثر کشورها زنان با موانع متعددی برای حق شرکت در حکومت از طریق احراز مشاغل کلیدی و عالی رتبه مواجه هستند. 

 

از لحاظ تاریخی و فرهنگی این امر که سیاست عرصه مردان است و ورود در مناسبات سیاسی طبیعتی مردانه می خواهد, یک میراث کهن تاریخی است که در فرهنگ‌های مختلف ماندگار شده است. در طول تاریخ زنان خود نیز به این باور رسیده‌اند که سیاست امری مردانه است و با این باور غلط همواره خود را به حاشیه کشانده‌اند. از طرف دیگر زنان به علت مسؤولیت های خانوادگی و مشغله فراوان در خانواده و تربیت فرزندان, فرصت های بسیار کمتری نسبت به مردان برای پرداختن به امور اجتماعی و سیاسی دارند. فقر زنان و وضعیت نابسامان اقتصادی واجتماعی و وابستگی اقتصادی آنها به مردان و درصد بالای بی سوادی و فقدان آگاهی سیاسی ودر نتیجه محافظه کاری سیاسی وسیاست گریزی زنان که محصول فقدان سواد و آگاهی‌های لازم است( ) از عمده ترین موانع زنان در عدم احرازمناصب مهم دولتی وسیاسی می‌باشد. 

 

این تحقیق مشتمل بر دو فصل است, در فصل اول اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW) مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فصل دوم درباره وضعیت اشتغال زنان ایرانی در مناصب مهم دولتی و سیاسی بحث می‌کنیم. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

اشتغال زنان

اشتغال زنان در ایران

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اشتغال زنان در قوانین بین المللی

 

 

 

 

 

ارزیابی اشتغال زنان در رتبه های مهم سیاسی در ایران و قوانین بین المللی
فهرست مطالب

بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون (CEDAW) و قوانین موضوعه ایران

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون (CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در کنوانسیون(CEDAW)

         بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی

        بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی

                   الف – توصیه کلی شماره 8

                   ب –توصیه کلی شماره 10

 

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

         بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی

         بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن

 

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران 

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری

         بند اول – رهبری

         بند دوم- شورای رهبری

         بندسوم – مجلس خبرگان

 

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه, مقننه,قضائیه)

         بند اول-قوه مجریه

                   الف – ریاست جمهوری

                   ب – وزارت

         بند دوم- قوه مقننه

                   الف- مجلس شورای اسلامی

                   ب- شورای نگهبان

         بند سوم – قوه قضائیه

                   الف- قضاوت

                   ب – ریاست قوه قضائیه

 

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح

         بند اول- ارتش

         بند دوم – نیروی انتظامی

         بند سوم- سپاه پاسداران

 

نتیجه

ارزیابی اشتغال زنان در رتبه های مهم سیاسی در ایران و قوانین بین المللی
فهرست منابع  

 

لینک کمکی