ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارمندان :

دید کلی :
این پژوهش با هدف تعیین رابطه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بهره‌وری آنان با استفاده از روش تحقیق توصیفی همبستگی انجام گرفت


توضیحات کامل :

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارمندان

 

 

 

 

چکیده

    این پژوهش با هدف تعیین رابطه ارتباط بین کیفیت زندگی کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بهره‌وری آنان با استفاده از روش تحقیق توصیفی همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق 460 نفربوده, همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 240 نفر محاسبه و از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی برای انتخاب نمونه استفاده گردید. برای گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی محقق ساخته‌ی کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری کارکنان استفاده شد. نتایج آزمون آنها نشان داد که: بین کیفیت زندگی کاری کارکنان, با بهره‌وری آنان رابطه معنی‌داری وجود ندارد, ولی بین فضای کاری, قانون‌گرایی در سازمان, توسعه قابلیت‌های انسانی با بهره‌وری کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.

 

 

 

واژگان کلیدی:

بهره‌وری

کیفیت زندگی کاری

کارکنان ستادی علوم پزشکی

 

 

 

 

مقدمه

سازمان‌ها از افراد و رابطه‌ای که با یکدیگر دارند تشکیل می‌شوند. هنگامی که افراد برای انجام وظایف ضروری در جهت تامین  هدف‌ها با یکدیگر روابط متقابلی برقرار می‌کنند, سازمان بوجود می‌آید (دفت[3],1385,ص15).هر سازمانی درصدد است از تمامی توانایی‌ها و ظرفیت‌های کارکنان خود استفاده کرده و استعداد بالقوه کارکنان را به بالفعل درآورد. به همین منظور بایستی فرصت‌ها وامکانات و محیط کاری مناسب را برای کارکنان بوجود آورد و این امر جز با شناخت واقعی نیازها و شرایط حاکم بر محیط کار و عواملی که سبب افزایش بهبود عملکرد آنها می‌گردد, مقدور نخواهد شد. بنابراین استفاده مطلوب از منابع انسانی متکی به یکسری اقدامات مثبت و سازنده‌ای است که رضایت کامل یا نسبی کارکنان ازسازمان را فراهم می‌آورد, در غیر این صورت نه تنها کارایی و اثربخشی کارکنان افزایش نمی‌یابد بلکه ممکن است  سازمان در جهت عکس آن سیرکند. در نظرسنجی‌ها مشخص شده است که بیش از 50 درصد کارمندان سازمان‌ها نمی‌دانند ماموریت سازمانی که در آن کار می‌کنند چیست؟

 

84 درصد آنان این گونه تصور می‌کنند که آگاهی از ماموریت سازمانی تاثیر چندانی بر روی کیفیت کارشان نمی‌گذارد و 44 درصد کارمندان سازمان‌ها هیچگونه همدلی و ارتباط عاطفی بین خود و مدیران رده‌های بالاتر سازمانی که در آن کار می‌کنند, نمی‌بینند (رضایی و نجیب‌نیا, 1388). بررسی دیگری در همین زمینه نشان می‌دهد که دو پدیده زندگی کاری و زندگی شخصی, اثرات متقابل و تشدید کننده‌ای بر یکدیگر دارند. فردی که در زندگی خانوادگی و شخصی خود مشکلات زیادی دارد, به طور قطع این مشکلات, بر روی تمرکز, رضایت از کار, بهره‌وری و شادابی وی در محیط کار اثر می‌گذارد (همان منبع).

 

نتایج حاصل از مطالعات مربوط به نیروهای انسانی, نشان می‌دهد که توسعه نیروهای انسانی بهره‌ور به طور مستقیم در دستیابی به بسیاری از اهداف سازمانی نقش بسزایی دارد. کاهش هزینه‌ها, رسیدن به پیشرفت‌های اقتصادی, رقابت بیشتر, فروش, خدمات موثر به مشتریان, همگی اهداف و نتایج مثبتی هستند که بر اثر ایجاد فضا و محیط‌های بسیار مناسب و سالم به دست می‌آیند. اینکه این فضا و محیط در سازمانی دولتی باشد یا خصوصی و یا فضای باز باشد یا بسته, مهم نیست. آنچه اهمیت دارد ایجاد خشنودی و رضایت‌مندی در نیروی انسانی است تا بتواند با روحیه‌ای شاد و احساس امنیت در شغل خود به فکر یا تلاش در انجام هرچه بهتر وظایف خود بپردازد و نتایج ارزنده‌ای را نصیب سازمان خود کند.

 

آیا ساماندهی فضا و محیط کار برای نیروی انسانی می‌تواند در رشد خلاقیت‌ها و خلق فرایندها و محصولات با کیفیت موثر باشد؟ نقش مدیران و سرپرستان در ساماندهی محیط کار مناسب و مثبت برای نیروی انسانی چقدر است؟ مدیریت سازمان‌ها با ساده‌انگاری مشکلات کارکنان خود و بی‌توجهی به نیازهای آنها, چقدر در افزایش خطاهای شغلی آنها و برهم خوردن محیط کار در سازمان‌ها یا کارخانه‌هایشان نقش دارند؟ اینها پرسش‌های مهمی هستند که پیوستـه در مباحث مربوط به مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شود. تلاش برای بهبود بهره‌وری, تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است. امروزه برای بهبود زندگی اجتماعی و اقتصادی تلاش همه جانبه‌ای جهت ارتقای بهره‌وری به طورمستمر برای تداوم حیات و رشد و توسعه آغاز شده است. بهبود بهره‌وری یک تفکر و جهان‌بینی مبتنی بر بالا بردن توان آفرینش و قدرت خلق و میزان استعداد و تطبیق جامعه و سازمان‌ها با تحولات اقتصادی, علمی و فنی جهان می‌باشد (طاهری, 1387 ,ص12).

 

 

 

ارزیابی ارتباط کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارمندان
فهرست مطالب

چکیده

واژگان کلیدی

مقدمه

تعاریف بهره‌وری

کیفیت زندگی کاری

نظریه‌های کیفیت زندگی کاری

 نظریه تاتل[8]

نظریه مینزبرگ[9] :

نظریه مورتون[10]:

تئوری مک لاند[11]:

تئوری نیازهای اکتسابی مک لاند یک سلسله نیازها را با عنوان اساسی انگیزش فرض می‌کند که عبارتند از:

الف) نیاز به موفقیت. ب) نیاز به عضویت ج) نیاز به قدرت

نظریه دوبرین[13]:

نظریه توماس تاتل[14]:

تاتل کیفیت زندگی کاری را در چهار مقوله خلاصه کرده است:

پرسش‌های تحقیق:

وضعیت زندگی کاری کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز چگونه است؟

وضعیت بهره‌وری کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز چگونه است؟

فرضیه اصلی

بین کیفیت زندگی کاری کارکنان با بهره‌وری آنان رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی

روش‌شناسی پژوهش

جدول شماره 1. پایایی سؤالات مربوط به پرسشنامه‌ها

یافته‌های پژوهش

بررسی سؤالات پژوهش

جدول شماره 2.  نتایج آزمون کولموگروف اسمیرونوف برای برازندگی توزیع نرمال

جدول شماره 3. شاخص‌های توصیفی کیفیت زندگی کاری و مولفه‌های آن در نمونه مورد بررسی

جدول شماره 4. شاخصهای توصیفی بهره‌وری کارکنان در نمونه مورد بررسی

جدول شماره 5. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کیفیت زندگی کاری و مؤلفه‌های آن با بهره‌وری کارکنان

منابع

 

لینک کمکی