مبانی نظری ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مبانی نظری ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان :

دید کلی :
در دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت به بررسی ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

 

 

- مقدمه

دیدگاه ها و مفهوم سازی های متعدد و گاه متناقضی درباره تعریف ( رضایت شغلی) شکل گرفته و توسعه یافته است . برخی از صاحبنظران همچون هرزبرگ  آن را دارای دو بعد دانسته اند . یک گروه عوامل و شرایطی که فقدان آنها موجب عدم رضایت می‌گردد ولی تأمین آنها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمی‌شود, بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری می‌کند که آنها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقا می‌نامند . به ‌زعم هرزبرگ این عوامل عبارت است از: طرز تلقی و برداشت کارکنان, شیوه اداره امور, خط‌ مشی‌های سازمان, ماهیت و میزان سرپرستی, امنیت کاری, شرایط کاری, مقام و منزلت, سطح حقوق و دستمزد, استقرار روابط متقابل دو جانبه, سرپرستان, همگنان و مرئوسان و زندگی شخصی کارکنان. نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند. از اینرو هرزبرگ این عوامل را برای تأمین و حفظ بهداشت و سلامت سازمان لازم دانسته است. 

 

- دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آنها موجب انگیزش و رضایت افراد ولی فقدان آنها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید می‌کند. بنابراین فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم نگرش تلقی می‌گردد. به‌نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه عبارت است از: موفقیت کاری, شناخت و قدردانی از افراد وکار آن ها, پیشرفت و توسعه شغلی, رشد فردی و ماهیت کار و وظایف محوله.  برخی دیگر آن را تک بعدی و شامل پاسخ به این دو پرسش دانسته اند که:

                 الف) در حال حاضر چه قدر از شغل خود راضی هستید؟ 

                  ب)  تا چه حد از شغل خود رضایت می خواهید؟ 

 

به اعتقاد بسیاری از اندیشمندان صاحب نظر تفاوت بین آنچه فرد در حال حاضر دارد با آنچه به دنبال آن است, می تواند شاخصی از رضایت شغلی باشد. پورتر , لافکوئیست , دیویس و هالند از این دسته اند. از سوی دیگر کاپل من نیز معتقد است که پژوهشگران حوزه هایی چون روان شناسی مشاوره تمایل دارند ( رضایت شغلی) را به تفاوت بین آنچه فرد داراست , در برابر آنچه خواستار آن است تعریف کنند.- دسته سوم معتقدند بسیاری از مفهوم سازی ها و تعاریف ( رضایت شغلی) دربر دارنده نوعی فرآیند ارزشیابی است. لوکه آن را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی می داند که ناشی از ارزشیابی شغــلی یا تجربه های شغلی فرد است . ولی اسمیت نظرش این است که گستره ای است که در آن محیط کاری, تقاضاهای فرد را برآورده می کند. و یا رابینز که می گوید ( رضایت شغلی) حاصل تفاوت میان تعداد پاداش هایی است که فرد دریافت می کند با مقدار پاداشی که فکر می کند باید دریافت کند. به عبــارتی می توان آن را یک فرآیند ارزشیابی تعریف کرد که آنچه را که یک فرد دارد در برابر آنچه خواستار آن است , مورد بررسی قرار می دهد. (سادات , 1387, www.utj.com)

 

وقتی اطلاعات, عقاید و احساسات از شخصی, گروهی یا منبعی به شخص, گروه یا منبع دیگری به منظور ایجاد تغییر در دانش, نگرش یا رفتار آشکار آنها انتقال می یابد, فرایند ارتباط رخ می دهد (1). یکی از مشکلات فرایند ارتباط این است که مردم به ندرت قادرند مقاصد واقعی خود را به طور کامل به سایرین انتقال دهند, غالباً پیام های (messages) فرستاده شده مقاصد واقعی آنان را بیان نمی کند. اشتباهات دارویی و درمانی و تخلف از خط مشی ها غالباً نتیجه ارتباط غیرمؤثر است. مدیران از ارتباطات برای هماهنگی وظایف و اعمال در درون سازمان استفاده می کنند, ارتباطات اثر بخش باعث ایجاد سازمان های اثر بخش می شود.

 

در سال های اخیر پژوهش های زیادی در خصوص رضایت شغلی و رابطه آن با ارتباط اثربخش و سایر عوامل مؤثر در رضایت شغلی انجام گرفته است. رابینز   در ایالت نیوجرسی آمریکا در مورد روابط کارفرمایان با زیردستانشان تحقیقاتی انجام داده است. اودریافت که مهارت های ارتباطی مدیران و رفتار سازمانی می تواند در رضایت شغلی کارکنان نقش مهمی را ایفا کند. هاستینگز2در تحقیق خود به این نتیجه رسید کـه مدیر می تواند بـا ایجاد زمینه روابط مؤثر در سازمان انگیزه و رغبت شغلی کارکنان را افزایش دهد. مون   در بررسی های خود خاطرنشان می کند که مدیران با ارتباط مناسب و درست می توانند به کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی و تصمیم گیری عقلانی کمک کنند. کاکس (Cox) در پژوهشی که در مورد قدرت نفوذ و ارتباط مدیران انجام داد دریافت که یکی از مهارت های مدیر ارتباطی است و مدیران می توانند با استفاده از مهارت های ارتباطی بر کارکنان نفوذ بیشتری داشته و در نتیجه باعث انگیزش بیشتر در کارکنان شوند. بررسی ها نشان می دهند که ارتباط مدیر بـا کارکنان یک جز اصلی مدیریت است. مدیر می تواند به شیوه های مختلف مانند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ( اتوماسیون, ایمیل, سایت, سامانه پیام کوتاه, تلفن, گفتگوی اینترنتی و ...) تجهیزات و وسایل سمعی و بصری, ویدئو, نشریات و ... با کارکنان ارتباط برقرار کند.

 

 

 

کلمات کلیدی:

رضایت شغلی

مهارت ارتباطی مدیران

رضایت شغلی کارکنان

رابطه مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

 

 

 

مبانی نظری ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول:  کلیات تحقیق 

1-1- بیان مسأله 3

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن 7

1-3 - اهداف پژوهش 8

1-4 - فرضیه های تحقیق 8

1-5- جامعه آماری و محدوده زمانی و مکانی پژوهش 9

1-6 - روش تحقیق 10

1-7 - ابزار گردآوری اطلاعات 10

1-8 - سوالات پژوهش 11

1-9 - مروری بر تحقیقات پیشین 12

1-10- تعریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی 15

 

فصل دوم: ‌ادبیات و مبانی نظری 

1-2-  مقدمه 19

2-2 - رضایت شغلی و افزایش بهره وری 22

2-3- رابطه شخصیت با موفقیت شغلی 24

2-4- رابطه رضایت شغلی با شخصیت افراد 25

2-5- تعاریف رضایت شغلی 27

2-6- نظریه های رضایت شغلی 33

2-7- شاخص های رضایت شغلی 34

2-8- عوامل موثر بر رضایت شغلی 35

2-9- رضایت شغلی و بهره وری 38

2-10- عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی 41

2-11- رضایت شغلی و تعهد سازمانی 47

2-12- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی 52

2-13-  رضایت شغلی و عملکرد 55
2- 14- اندازه گیری رضایت شغلی 56
2- 15- تعهد سازمانی 57

 

منابع 70

 

لینک کمکی