تشریح ماهیت و نظریه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی با گذری بر نتایج پژوهشها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تشریح ماهیت و نظریه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی با گذری بر نتایج پژوهشها :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته مدیریت به تشریح ماهیت و نظریه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی با گذری بر نتایج پژوهشها می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته مدیریت 

تشریح ماهیت و نظریه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی با گذری بر نتایج پژوهشها

 

 

چکیده:

امروزه یکی از دغدغه های اصلی مدیران که بخش قابل توجهی از زمان و انرژی سازمان و مدیریت را می گیرد و به عبارت بهتر هدر می دهد , مسائل و مشکلات مربوط به پرسنل , کارشناسان و بطور کلی منابع انسانی می باشد , مسائل و مشکلاتی که در حوزه عدم تعامل , تعارض , تخلف , تاخیر , بی تفاوتی ,نارضایتی و عدم دلبستگی و پیوستگی با سازمان می توان جستجو نمود.شاید اساسی ترین مرحله تشخیص مشکل, تعیین صورت مساله ی آن باشد. این امر البته در هر پژوهشی خصوصا در پژوهشهای علوم اجتماعی بسیار ضروری است چرا که تا تعریف و شناخت درستی از درد نداشته باشیم قهراً  از ارایه درمان ناتوان خواهیم بود (اشتریان, 1387).

 

رابینز  (1991) رضایت شغلی را نگرش کلی فرد نسبت به شغلش تعریف می کند. امروزه در هر کشوری صدها شغل و حرفه وجود دارد و افرادی به آنها اشتغال دارند و از طریق آنها زندگی خود را اداره می کنند. آنچه همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در روحیه آنها و بازدهی کارشان می باشد. در جامعه امروز فشارها و تنشهای روانی ناشی از محیط کاری و خانوادگی نقش بسیاری در زندگی فرد ایفا می کند. کارکنان هر سازمانی اگر در محیط کاری خود احساس نارضایتی داشته باشند , نمی توانند به خوبی وظایف خویش عمل کنند. اگر فرد به شغل خود علاقه مند باشد , خلاقیت و استعداد وی در زمینه کاری اش شکوفا خواهد شد و هرگز دچار خستگی و افسردگی نمی شود ؛ به عکس اگر فردی از حرفه اش راضی نباشد هم خودش دچار افسردگی می شود و هم کارش بی نتیجه خواهد بود و از این رهگذر جامعه و سازمان نیز دچار آسیب خواهند شد (میردریکوندی , 1379) .

 

 بدین ترتیب مدیران با مسائل چالشی بیشتری مواجه می گردند .رضایت شغلی باعث می شود بهره وری فرد افزایش یابد , فرد نسبت به سازمان متعهد شود, سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود, روحیه فرد افزایش یابد, از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند (مقیمی, 1385).تعهد سازمانی رفتارهای افراد را تحت تأثیر قرار می دهد, تعهد بیانگر احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان است, هیچ سازمانی نمی تواند بدون تعهد و تلاش کارکنان موفق گردد, کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و کار می کنند, مدیران باید تعهد و پایداری خود و کارکنان به سازمان را حفظ کرده و پرورش دهند. تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است, البته معمولی-ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند و یا نوعی احساس وفاداری به سازمان بیان شده است, تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سالهای گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصاً روانشناسی اجتماعی بوده است, تأثیر مثبت تعهد سازمانی بر عملکرد سازمانها در بسیاری از تحقیقات مورد تأیید قرار گرفته است. افرادی که دارای تعهد کمتری هستند خروج از کار در آنها بیشتر بوده و غیبت از کار نیز در آنها دیده می شود (یعقوبی و همکاران , 1388).

 

 

در این پایان نامه ابتدا به رضایت شغلی, نکات و نظریه های پیرامون آن و سپس در مورد تعهد سازمانی, مفاهیم و نظریه های مربوط به آن خواهیم پرداخت و در نهایت , گذری بر نتایج سایر پژوهشهای مشابه خواهیم داشت.در طی سالیان گذشته پژوهش های زیادی در زمینه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است . برخی از این مطالعات منجر به ارائه نظرات ارزنده و قابل استناد شده و حوزه های علمی و فکری این موضوعات را پربارتر نموده است . لذا بررسی , یادآوری و گردآوری برخی از این پژوهش های مرتبط از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . 

 

 

واژه‌های کلیدی: 

رضایت شغلی

تعهد سازمانی

نظریه های رضایت شغلی

نظریه های تعهد سازمانی 

ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی

 

 

 

 

 

 تشریح ماهیت و نظریه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی با گذری بر نتایج پژوهشها
فهرست مطالب

  مقدمه 

   رضایت شغلی

   تعریف شغل

   اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی

   عوامل مؤثر در انتخاب شغل

   تعریف رضایت شغلی

   روشهای ارزیابی رضایت شغلی

   عوامل موثر بر رضایت شغلی

   روابط انسانی و رضایت شغلی

  کیفیت زندگی کاری

  ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی

  افزایش رضایت شغلی

  پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی

  رضایت شغلی و عملکرد

  تأثیر رضایت شغلی بر سازمان

  تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی

  برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی
   تعاریف تعهد سازمانی
  دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی
  انواع تعهد
  انواع تعهد سازمانی
  اهمیت تعهد سازمانی
  جوانب تعهد سازمانی
  حوزه های تعهد سازمانی
  نظریه های تعهد سازمانی
  توسعه منابع انسانی
  استقرار نظام مدیریت عملکرد
  رضایت شغلی و بهره وری
  نقش تعهد در بهره وری کارکنان
  نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق
    مروری بر مطالعات داخلی
    مروری بر مطالعات خارجی

منابع

 

لینک کمکی