بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی به بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

 

 

 

**هدیه:ضمیمه کردن پرسشنامه های زیر بصورت رایگان:)

پرسشنامه رضایت شغلی(JDI)

پرسشنامه مهارت های ادراکی, انسانی و فنی

 

 

 

چکیده

موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسایلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است, مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته فنی , انسانی و ادراکی تقسیم شده است.این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس اجرا گردید.روش این پژوهش از نوع همبستگی است.مدیران و کارکنان شاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند.

ازمیان این جامعه آماری 24 نفر مدیر و 189 نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه مهارتهای مدیریتی و پرسشنامه رضایت شغلی مورد آزمون واقع شدند.داده های گردآوری شده با استفاده از روش رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

بر اساس یافته ها کارکنان حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس از لحاظ حقوق کمترین درصد رضایت و از لحاظ سرپرستان بالاترین درصد رضایت را دارند و مدیران حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس دارای مهارت ادراکی قوی, مهارت فنی قوی  و مهارت انسانی ضعیف می باشند.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین مهارت فنی و مهارت ادراکی مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان  حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه معناداری وجود دارد اما بین مهارت انسانی مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 

 

کلمات کلیدی :

رضایت شغلی

مهارت های مدیریتی

رضایت شغلی کارکنان

مهارتهای مدیریتی مدیران

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

 

 

 

 

بیان مساله

در شرایط دائماً در حال تغییر ما نیز باید تغییر نمائیم , و گر نه بهای سنگینی  بابت عدم  تغییر پرداخت خواهیم کرد .( دکترنوردال , رئیس اتحدیه جهانی علم و بهره وری : پیام مدیریت ) هرسازمانی در پی آن است که به بهترین شکل به اهداف خود برسد.تحقق اهداف سازمانی بستگی به تمام عواملی دارد که در آن سازمان باهم در تعامل هستند و ازجمله مهم ترین عوامل انسانی نیروی انسانی است . نیروی انسانی عامل پیچیده ای است که دارای انگیزه و نگرش های متفاوتی می باشد . (رِیوفی, 1383)نیروی انسانی در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار است . یکی از مسائل مهمی که در هر سازمان مورد توجه قرار بگیرد , خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن است که از ارکان ضروری رضایت از زندگی و از مهمترین متغیرهای رفتار سازمانی به حساب می آید.(مرایی, 1379)

 

موضوع مهارتهای مدیریتی از جمله مسایلی است که از ابتدای تکوین مدیریت تا به امروز مورد توجه بوده و به شیوه های مختلف به آن پرداخته شده است, مهارتهایی که برای مدیران لازم است به سه دسته فنی , انسانی و ادراکی تقسیم شده است(کتز, 1375  )مهارتهای فنی , انسانی و ادراکی عبارت است از توانایی هایی که الزاما ذاتی نبوده و قابل پرورش است و در انجام وظیفه مشخص و نه در توانایی بالقوه مدیر انعکاس می یابد.(کتز, 1974 (بهبود مدیریت یک موضوع مدیریتی روز دنیاست که اصول و چارچوب مشخصی را برای دگرگون کردن و متحول نمودن سازمانها از نظر ساختار, گردش کار , شناسایی فرآیندهای اصلی و فرعی, فرهنگ سازمان و ... را ارائه می دهد تا با استفاده از آن بتوان سازمان را در دنیای پرتلاطم و نامطمئن امروز کارا و اثربخش نمود.(فدایی و عادل, 1383)

 

مهارتهای مدیریتی در ارتباطات مدیریتی برای به دست آوردن رضایت سهامداران در تمامی مراحل کار بسیار حساس است.(رابینز, 1998)عوامل مختلفی از جمله ویژگی های فردی , نوع محیط کار و مهارتهای مدیریتی در میزان عملکرد کارکنان موثر است.(هلریگل, دان و وودان, 1996)مدیریت در مفهوم کلی و عام, از دیدگاه‌های متفاوتی تعریف شده است. ماری پارکر فالت می‌گوید: مدیریت, هنر انجام دادن کارها به وسیله‌ی دیگران است. در این معنی هر کس بتواند کارها را با استفاده از نیروی دیگران به انجام برساند, مدیر است. به عبارت دیگر, مدیر هماهنگ‌کننده و کنترل‌کننده فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر کارآیی است.(قرایی مقدم, 1375) در تعریف جامع‌تر, مدیریت را هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف‌های سازمانی گفته‌اند.(صافی, 1373) .

 

 

 

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
فهرست مطالب

رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان

چکیده............1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1بیان مساله............................................... 3                                                                                                             

1-2 اهمیت تحقیق .......................................5

1-3 اهداف تحقیق .......................................6

1-4 سوالات تحقیق .....................................6

1-5 تعریف نظری واژه ها ...........................6

1-6 تعریف عملیاتی واژه ها ........................7

 

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مبانی نظری پژوهش .............................9

2-1-1 تعریف مدیریت................................9

2-1-2 تعریف رضایت شغلی ....................10

2-1-3 پیامدهای رضایت شغلی ............... 12

2-2 تاریخچه و ساختار دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس .........................15

2-2-1 دانشکده ها ....................................15

2-2-2 بیمارستان ها ..................................15

2-2-3 معاونت ها .....................................16

2-2-3-1 معاونت آموزشی .......................16

2-2-3-2 معاونت پژوهشی .......................17

2-2-3-3 معاونت درمان ...........................18

2-2-3-4 معاونت بهداشتی .......................19

2-2-3-5 معاونت توسعه و مدیریت منابع انسانی .....................................21

2-2-3-6 معاونت غذا و دارو ...................21

2-2-3-7 انتشارات .................................. 23

2-3 مروری بر مطالعات انجام شده ...........24

2-3-1 پیشینه تحقیق داخلی ......................24

2-3-2 پیشینه تحقیق خارجی.....................29

 

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 جامعه آماری ......................................31

3-2 روش نمونه گیری ..............................31

3-3 روش و ابزار جمع آوری داده ها .......31

3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها .............33

3-5 آزمون های مورد استفاده......................34

3-6ملاحظات اخلاقی ...............................34

 

فصل چهارم : نتایج

4-1 مقدمه‏ ..36

4-2 شاخص های توصیفی متغیرها ............36

4-3 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ....43

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها .......44

4-5 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه...... ........... ..............45

4-5-1تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول .....................................45

4-5-2 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی اول:..........46

4-5-3 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی اول...................................47

4-5-4 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی اول...............48

4-5-5 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت انسانی و رضایت شغلی ......48

4-5-6 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم ....................................49

4-5-7 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی دوم...............50

4-5-8 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی دوم..................................51

4-5-9 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی دوم..............51

4-5-10 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت ادراکی و رضایت شغلی ....52

4-5-11 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی سوم ................................53

4-5-12 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون فرضیه اصلی سوم............54

4-5-13 بررسی نرمال بودن خطاها فرضیه اصلی سوم...............................54

4-5-14 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل فرضیه اصلی سوم...........55

4-5-15 برآورد رابطه خطی بین متغیر مهارت فنی و رضایت شغلی .........56

 

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1بحث و نتیجه گیری .............................65

5-2پیشنهادات کاربردی .............................73

5-3 پیشنهادات پژوهشهای آینده.................79

5-4 محدودیت های تحقیق .......................85

منابع فارسی 90

منابع غیر فارسی.........................................93

 

 

چکیده انگلیسی...........................................96

 

 

 

 

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
فهرست جدول ها

جدول4- 1: شاخص های توصیف کننده متغیرهای تحقیق.......................37

جدول4-2: نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای وابسته تحقیق......................................44

جدول 4-3: ضریب همبستگی, و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای انسانی و رضایت از کار...45

جدول4-4:تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی اول......................47

جدول4-5: جدول بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل.........................48

جدول4-6:نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی اول.......................................49

جدول 4-7: ضریب همبستگی, و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای ادراکی و رضایت ازکار....49

جدول4-8: تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی دوم....................50

جدول 4-9: آزمون تشخیص هم خطی.......52

جدول4-10: نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی دوم...................................52

جدول 4-11: ضریب همبستگی, و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر مهارتهای فنی و رضایت از کار..... 53

جدول4-12: تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه اصلی سوم..................54

جدول 4-13:بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه سوم  .........................55

جدول 4-14: نتایج ضرایب آزمون فرضیه اصلی سوم  ...............................56

 

 

 

 

 

 

بررسی رابطه بین مهارتهای مدیریتی مدیران و رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
فهرست نمودار ها

نمودار شماره 4-1 رضایت شغلی بر اساس ترفیعات..................................38

نمودار شماره 4-2 رضایت شغلی بر اساس حقوق.....................................38

نمودار شماره 4-3 رضایت شغلی بر اساس همکاران.................................39

نمودار شماره 4-4 رضایت شغلی بر اساس سرپرستان...............................39

نمودار شماره 4-5رضایت شغلی بر اساس کار و ماهیت شغل...................40

نمودار شماره 4-6 رضایت کلی کارکنان.....40

نمودار شماره4-7 مهارت ادراکی مدیران.....41

نمودار شماره 4-8 مهارت فنی مدیران.........42

نمودار شماره4-9 مهارت انسانی مدیران......42

نمودار شماره 4-10 مهارت کلی مدیران......43

نمودار شماره 4-11  بررسی نرمال بودن خطاها در فرض اول....................47

نمودار شماره 4-12  بررسی نرمال بودن خطاها در فرض دوم....................51

نمودار شماره 4-13  بررسی نرمال بودن خطاها در فرض سوم...................55

 

 

پیوست ها                                                                       

پرسشنامه رضایت شغلی(JDI)...................69

پرسشنامه مهارت های ادراکی, انسانی و فنی .............................................73

 

 

لینک کمکی