بررسی جامع و کامل آیه تطهیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی جامع و کامل آیه تطهیر :

دید کلی :
در دانلود این پایان نامه معارف و الهیات به بررسی جامع و کامل آیه تطهیر می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه معارف و الهیات

بررسی جامع و کامل آیه تطهیر

(کامل و جامع در قالب 131 صفحه)

 

 

 

پیشگفتار

 موضوع (اهل بیت در قرآن ) را از خلال بررسی آیه سی وسوم سوره احزاب (آیه تطهیر) مورد بررسی و مطالعه قرار دهم, این آیه تصریح داردخداوند سبحان هرگونه پلیدی را از اهل بیت زدوده, آنان را پاکیزه گردانده است.آن چه پیش روی خواننده گرامی است دستاورد همین پژوهش است. امیدوارم که این بررسی بتواند در پرده برداشتن از چهره حقایقی که دست های تحریف و جعل آن رادگرگون کرده یا در پرده ابهام فرو نشانده اند, مفید افتد و شما می دانید که همواره این دستان آلوده در خدمت اهداف سیاسی خاص عمل کرده یا براساس کینه های دیرین یاگرایش های مذهبی یا عصبیت و حمیت جاهلی حرکت می کنند. همین ایادی کثیف وپلید است که تلاش کرده تا این موضوع نیز به نحوی در پرده ابهام بماند یا به شکلی دچارتحریف و دگرگونی شود.

خواننده گرامی ملاحظه خواهد کرد که پژوهش های عملی واقع گرا و پیراسته می تواند به رغم شرایط و احوال و از توجه به نتایج و آثار, پاکیز را از پلید, سالم را ازتحریف شده و صحیح را از ناصحیح جدا سازد. او در این راه از مظاهر خشم, غوغا وفریادی که برای خاموش کردن نور و حقیقت و محو درخشش و فروزش آن از سوی باطل به پا می شود و بدان متوسل می شوند, بیمی به خود راه نخواهد داد.

 

 طبیعت و شیوه این بحث که با آیه شریفه فراگیر شد ما را تا حدودی مجبور ساخته که از نظرافکندن و سرکشی به این سو و آن سوبازمانیم. به عقیده ما آگاهی خواننده از تمام مطالب در ترسیم سیمایی هرچه آشکارتر,کامل تر و منسجم تر مفید خواهد بود. اگر مجاز باشم که خواهشی از خواننده گرامی داشته باشم. از او خواهم خواست در محاسبات خود این نکته را منظور کند که مطالعه تمام این فصل ها گشت و گذاری بی فایده و خسته کننده نیست. بلکه در بسیاری از مواردو در جای جای مباحث آن مطالبی سودمند و مفید خواهد یافت و چه بسا که از مطالعه تمام آن خشنودی بیش تر خواهد یافت تا این که به مطاله بعضی از فصل ها بسنده کند.

 

کلمه (اهل البیت ) در موارد بسیار زیادی از سخنان رسول اکرم صلی الله علیه وآله برای گروه خاصی که به آن حضرت صلی الله علیه وآله منسوبند, به کار رفته است. برای اینان(اهل البیت) اوصاف و ویژگی هایی بیان گشته, منزلتی شایان قرار داده شده ودر قبال آنان, حقوق و مسؤولیت های فراوان و گوناگون و در عین حال مهم وخطیر بر عهده امت گذاشته شده است.

در قرآن نیز در موارد گوناگون و با تعابیر مختلف از همین گروه سخن به میان آمده است. یکی از آن تعابیر (اهل البیت ) است. از آن جایی که گروهی به عمد یا سهو در تعیین منظور قرآن از کلمه (اهل البیت ) به راست و چپ رفته اند, لازم دیدیم که دقیقا به بحث و بررسی درباره این مطلب بپردازیم.از خداوند متعال یاری می جوییم و بر او توکل می کنیم و بحث را به حول وقوه او پی می گیریم.

رسول اکرم صلی الله علیه وآله منظور از تعبیر (اهل البیت ) را در یکی از مواردی که درقرآن آمده, به شکلی غیرقابل تشکیک و تاویل تبیین کرده است, اما با کمال تعجب باید گفت: این تصریحات هم نتوانسته است ریشه اختلاف را از بین ببرد; و دلیل آن, وجود افرادی است که اصرار دارند در این مورد یا موارددیگر به صورت آشکار و پنهان و بنا به دلایلی با رسول خداصلی الله علیه وآله مخالفت کنند! تفصیل مطلب را در مباحثی که در پی می آید بیان خواهیم کرد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

آیه تطهیر

اهل بیت در قرآن

آیه تطهیر در تفسیر پیامبر

 

 

 

 

بررسی جامع و کامل آیه تطهیر
فهرست مطالب

پیشگفتار

بخش اول: اهل بیت در قرآن

فصل اول: گفته ها و نظریات

اهل بیت در قرآن

گفته ها و اجتهادها

نتیجه گفته ها

 

فصل دوم: آیه تطهیر در تفسیر پیامبرصلی الله علیه وآله

روایت مفسر قرآن

منابع حدیث کسا

این همه تاکید چرا؟

راز اختلاف

آیه تطهیر و زنان پیامبرصلی الله علیه وآله

تکرار حادثه

مستفیض یا متواتر

فصل سوم: تفسیر معقول و مقبول

عدم مخالفت روایات با قرآن

نظر دانشمندان لغت

سیاق هماهنگ

متعلق اراده

اولویت قطعی و مفهوم موافقت

اراده تشریعی

خبر راست و شهادت الهی

اختیاری بودن عصمت

امامت در آیه تطهیر

فصل چهارم: ظهور سیاقی

التفات و اعتراض

1. التفات

2. اعتراض

توجیهات بی فایده

1. تغلیب

2. عمومیت لفظ (اهل البیت )

3. مذکر بودن لفظ اهل

تهاجم متقابل: مخالفت با سیاق آیات بی مورد است

تطهیر و اراده زنان پیامبرصلی الله علیه وآله

ترتیب قرآن و دلالت سیاقی

فصل پنجم: دلالت و استدلال

زمان نزول

آیه, زنان را از مدلول خود خارج می کند

فلسفه رفتن زیر پارچه

ام سلمه در مقابله با تهاجم تبلیغاتی

جبر الهی عذر بدتر از گناه

 

بخش دوم: نقد و بررسی

فصل اول: توجیهات نادرست

دلیل ضعیف

الف) قرابت

ب) معاشرت

ج) استعمال کلمه اهل البیت

د) توجیه نادرست

هیثمی و به هم آمیختن غث و سمین

 

فصل دوم: دلایل واهی در شمول همسران پیامبرصلی الله علیه وآله

زنان پیامبرصلی الله علیه وآله

دلیل اول: دلالت سیاقی

دلیل دوم: بیت, به معنای خانه مسکونی

دلیل سوم: حدیث ام سلمه

دلیل چهارم: حدیث زید بن ارقم

دلیل پنجم: گفتار عکرمه و ابن عباس

بی گناهان متهم

الف) ابن عباس

ب) کلبی

ج) سعید بن جبیر

کینه توزان و بدخواهان

الف) عروه متهم به بدخواهی بنی هاشم

ب) عکرمه خارجی, کینه توز اهل بیت

ج) مقاتل بن سلیمان

دلیل ششم: زنان پیامبرصلی الله علیه وآله سبب نزول آیه

دلیل هفتم: ظهور و عموم

دلیل هشتم: صلوات بر همسران پیامبرصلی الله علیه وآله

دلیل نهم: آیات قرآن

دلیل دهم: لزوم لغوی

سیاست ستمگرانه

 

فصل سوم: از گفته های ضعیف تا دلایل ضعیف تر

عدم شمول بنی هاشم

توجیه نادرست گفته زید

اهل بیت; امت یا پرهیزگاران؟

 

فصل چهارم: تار عنکبوت

آیه تطهیر و افاده عموم؟!

اراده به معنای محبت

برگزیدگان معصوم

رد نقض

آیه تطهیر, قضیه شرطی

اثبات یا نفی پلیدی

الف) تصریح آیه به نفی پلیدی

ب) دلالت آیه بر ثبوت پلیدی

آیه تطهیر و عصمت

پایان سخن

کتاب نامه.

 

لینک کمکی