عیوب موجب فسخ نکاح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن عیوب موجب فسخ نکاح :

دید کلی :
در دانلود تحقیق رشته حقوق عیوب موجب فسخ نکاح مورد بررسی قرار خواهد گرفت


توضیحات کامل :

دانلود تحقیق رشته حقوق

عیوب موجب فسخ نکاح

 

 

چکیده

اصل اوّلی هنگام بروز شک در بقای زوجیّت به جهت وجود عیبی قبل از عقد, در زن یا مرد استصحاب لزوم است, ولی ادله لفظی مانند روایات تدلیس و لاضرر و غیره مانع جریان این اصل می گردند. روایات تدلیس در موارد صدق عرفی تدلیس و قاعده لاضرر در تمامی مواردی که عیب قبل از عقد وجود داشته است, حق فسخ در عقد نکاح را اثبات می نمایند. اما در خصوص عیوب زن, روایات خاصی وجود دارد که تنها برخی از عیوب زن را که قبل از عقد وجود داشته سبب تحقق خیار فسخ برای مرد برشمرده است و این روایات, قاعده لاضرر را تخصیص می زند, در حالیکه عمومیت قاعده در مورد عیوب مرد پابرجاست, پس زن با وجود هر عیبی در مرد که از نظر عرفی ازدواج را به مخاطره می اندازد مانند ایدز حق فسخ دارد, ولی مرد تنها در عیوب خاصی(پیسی, جذام, دیوانگی, عَفَل) که در روایات ذکر شده دارای حق فسخ است و این تفاوت بدین جهت است که مرد با وجود حق طلاق نیاز چندانی به حق فسخ ندارد. قاعده لاضرر و تدلیس شامل عیوب بعد از عقد نمی گردد و روایات خاصی وجود دارد که برخی از عیوب مردان(دیوانگی, عنن, خصا و جُبّ) و برخی از عیوب زنان(دیوانگی, جذام, پیسی, قرن, افضا, کوری, لنگی و زنا) را از اسباب حق فسخ شمرده است و هریک از این روایات قابل بررسی سندی و دلالی است.

 

قبل از ورود به بحث عیوب موجب فسخ نکاح, لازم است از قاعده کلی بحث شود که در صورت شک در این که مثلاً فلان عیب, موجب فسخ است یا نه, به آن قاعده رجوع می گردد.

بی شک مقتضای اصل عملی در صورت شک در از بین رفتن نکاح به واسطه فسخ, استصحاب بقای رابطؤ زوجیت است؛ زیرا ما بر خلاف آقای خویی(قدس سره) معتقدیم در مورد شبهات حکمیه نیز استصحاب جاری می شود. همچنین مقتضای اصل لفظی استفاده شده از آیه (أوفُوا بِالعقودِ)1 هم لزوم عقد و عدم انفساخ آن است.بعد از مشخص شدن اصل اوّلی, سخن در این است که آیا اصلی لفظی وجود دارد که بر اصل عملی حاکم باشد و بر اطلاق (أوفُوا بِالعقودِ) مقدم گردد تا حق فسخ را ثابت نماید بدون آن که در مورد عیبی نیاز به نصّ خاصی باشد؟

 

 

 

کلمات کلیدی:

فسخ نکاح

فریب در ازدواج

عیوب مسبب فسخ نکاح

 

 

 

 

عیوب موجب فسخ نکاح
فهرست مطالب

 

چکیده 1

قواعد ثابت کننده حق فسخ 3

1. قاعده تدلیس به ضمیمه این که کتمان هر عیبی, تدلیس است. 3

2. قاعده نفی ضرر 3

قاعده اوّل: 3

اشکال عمده در تمسک به روایات تدلیس 8

دومین اصل لفظی برای اثبات حق فسخ: قاعده لاضرر 11

عیوب منصوص 19

اوّل: عیوب مردان: 19

عیب اوّل: جنون 19

عیب دوم: عنن(ناتوانی جنسی مرد) 23

عیب سوم: خصا (اخته بودن) 30

عیب چهارم: جُبّ(نداشتن آلت مردانگی یا بریده بودن آن) 35

4. قاعده لاضرر 36

دوم: عیوب زنان 38

چند نکته در مورد عیوب 40

منابع 45

 

لینک کمکی