فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری :

دید کلی :
در دانلود مقاله رشته حقوق به بررسی فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته حقوق

فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری

 

 

 

چکیده:

فریب در ازدواج (تدلیس) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین, از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده یا تیرگی روابط زوجین است. بدین لحاظ زن و مرد از فریب یکدیگر نهی شده اند, علاوه بر آن, فریب دارای پیامدهای حقوقی نیز می باشد.راهی که شارع مقدس برای جبران این ضرر پیش بینی نموده, حق فسخ نکاح است. امروزه مردان به جهت آشنایی با این حق به راحتی از آن بهره می برند, ولی اغلب زنان به جهت عدم آشنایی با این حق, زمانی که مورد تدلیس واقع می شوند, به طلاق روی آورده و از حقوق خود نیز می گذرند. لذا در این نوشتار به صورت اجمال, به تدلیس و فریب در ازدواج از منظر فقه و حقوق پرداخته شده و در انتها چند پیشنهاد قانونی جهت پیشگیری از فریب در ازدواج ارائه گردیده است.

 

 

 

واژگان کلیدی:

تدلیس

فریب در ازدواج

فسخ نکاح

صفت مشروط

 

 

 

مقدمه:

امروزه آسیب های مختلف اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می کند. هزینه این تهدیدات هر دو جنس زن و مرد را شامل می شود, ولی گاه یکی از این دو جنس بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و در امر مهم ازدواج اشاره نمود. عدم صداقت هنگام انتخاب همسر که منجر به فریب طرف مقابل در ازدواج می شود, آثار و پیامدهای حقوقی ویژه‎ای دارد که با عنوان قانون (تخلف از شرط صفت) در قانون مدنی مطرح است.ماده 1128 ق.م. بیان می دارد: (هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده, برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود, خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد).از آنجا که متأسفانه تدلیس در ازدواج از جانب دختران رو به افزایش است ونیز دختران ساده دل و زودباور, در تدلیس خواستگاران خویش به شدت آسیب پذیر هستند, آشنایی با قوانین مربوطه و تحلیل آن ضروری می نماید.قبل از بررسی این ماده قانونی, ابتدا برخی از پرونده های موجود در دادگاهها که موضوع آن به گونه ای مرتبط با این ماده قانونی می باشد, مطرح می گردد.

 

 

 

 

 

فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری
فهرست مطالب

آثار فقهی- حقوقی فریب در ازدواج 1

چکیده: 1

واژگان کلیدی: 2

تدلیس 4

روایات فسخ نکاح و تدلیس 5

جمع بندی روایات 8

جدول (1): مصادیق تدلیس در نکاح, بر حسب تعداد احادیث 8

جدول (2): احکام تدلیس در نکاح, برحسب تعداد احادیث 8

موارد فسخ نکاح در فقه 9

جدول (3): حکم علم و جهل زوجین به بیماری قبل و بعد از عقد 9

انواع شرط صفت و تخلف از صفت مشروط 10

تفاوت تدلیس با تخلف از شرط صفت 11

حکم تدلیس در آرای فقیهان 12

فسخ نکاح در صورت عدم بکارت 13

قوانین فسخ نکاح به واسطه تخلف از وصف مشروط 14

مقایسه قانون ایران با فرانسه 15

پیشنهادات 17

فریب در ازدواج از نگاه فقه و حقوق و ارائه پیشنهادات پیشگیری
فهرست منابع: 19

 

 

 

لینک کمکی