مطالعه تطبیقی تاثیر غرر در معاملات در حقوق ایران،مصر و فرانسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مطالعه تطبیقی تاثیر غرر در معاملات در حقوق ایران,مصر و فرانسه :

دید کلی :
در دانلود مقاله رشته حقوق به مطالعه تطبیقی تاثیر غرر در معاملات در حقوق ایران,مصر و فرانسه می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود مقاله رشته حقوق

مطالعه تطبیقی تاثیر غرر در معاملات در حقوق ایران,مصر و فرانسه

 

 

 

چکیده: 

غرر در لغت به معنی خطر, نیرنگ و غفلت آمده است. منظور از معامله غرری معامله ای است که توام با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن, توان تشخیص سودمند یا زیانبار بودن معامله را ندارند. برخلاف اختلاف نظرهایی که وجود دارد مصادیق معاملات مزبور معاملاتی است که مورد آن مجهول یا مقدور التسلیم نباشد. حکم این معاملات بصورت مستقل از آیات قرآن بدست نمی آید و مشهور استناد به روایت نهی نبی (ص) از بیع غرری می باشد. هر غرری موثر در صحت معامله نبوده و باید در معاملات معوض و مربوط به مورد معامله باشد به گونه ای که موجب اتصاف عقد به آن شود. معاملات غرری در قانون مدنی, جز در موارد استثنایی محکوم به بطلان است و مشابه این وضع در حقوق مدنی مصر و فرانسه نیز مشاهده می شود.

 

 

کلید واژه:

مفهوم غرر

غرر در معاملات

مفاهیم مشابه غرر

تاثیر غرر در معاملات

 

 

 

مطالعه تطبیقی تاثیر غرر در معاملات در حقوق ایران,مصر و فرانسه
فهرست مطالب

چکیده

کلمات کلیدی

مقدمه

تعریف غرر

مصادیق غرر در معاملات

تمایز غرر از مفاهیم مشابه

غرر و غرور

غرر و جهل

غرر و قمار

حکم معاملات غرری

حکم معاملات غرری در قرآن

حکم معاملات غرری در سنت

شرایط غرر موثر

معاملات غرری در قانون مدنی

معاملات غرری در حقوق مصر

معاملات غرری در حقوق فرانسه

نتایج

منابع

 

لینک کمکی