بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته حسابداری به بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها می پردازیم


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حسابداری

بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها

(بصورت کامل و جامع در قالب 201 صفحه)

 

 

 

***ضمیمه شدن فلوچارتهای دستورالعمل سفارش, خرید و کنترل بصورت رایگان

***در ضمن برای تشریح موضوع , انبارداری یکی از شرکتهای تولیدی عام بررسی می گردد.

 

 

پیشگفتار:

منظور از طرح سیستم اطلاعاتی انبار در کارخانه , بطور کلی ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالاهای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات .جزئیات سیستمهای طرح شده در واحدهای مختلف صنعتی با توجه به نوع فعالیت و سازمان داخلی آنها ممکن است با یکدیگر تفاوت داشته باشد ولی نتایج زیر از طرح هر سیتم اطلاعاتی انبار عاید می گردد :

 

ایجاد رابطه های بهتر و منطقی تر در داخل کارخانه برای تبادل اطلاعات .

تسریع عملکرد قسمتهای مختلف به کمک طرح فرمهای مناسب .

انجاد کنترلهای بهتر در کارخانه .

کمک به شناسائی بهتر کالاهای موجود در انبار با توجه با تنوع آنها .

طرح فرمهای مناسبتر برای نگهداری حساب موجودیهای انبار ( مثل کـارت انبـار و…  ) .

 طرح فرمهای بهتر برای نقل و انتقالات کالاهای موجود انبار ( مثل برگ درخواست جنس از انبار و …. ) .

نگهداری اطلاعات بروز درآمده از وضع موجودیهای انبار که در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد ( مثلاً برای محاسبه قیمت تمام شده و …. ) .

 سفارش به موقع کالا و به میزان مورد نیاز به آن .

افزایش اطلاعات مدیریت از میزان کالاهای موجود در انبار , مصرف آنها و مسائل مشابه .

 ایجاد اطمینان در مدیریت از عدم وجود سو استفاده در موجودیهای انبار .

کاهش اشکالات احتمالی ناشی از غیبت افراد شاغل در سیستم , بخصوص انباردار .

کاهش هزینه ها و کارهای زائد اداری از طریق حذف فرمها و یا عملیات غیرضروری.

شناسائی کالاهائی که بعلل مختلف به صورت بلااستفاده در انبار باقیمانده اند و سبب اتلاف فضای انبار و راکد نگهداشتن قسمتی از سرمایه کارخانه میشوند.

 

 

 

کلمات کلیدی:

سیستم انبار

ساماندهی کالا در انبار

سیستم گردش کالا در انبار

 

 

 

بررسی سیستم گردش و ساماندهی کالا در انبار شرکتها
فهرست مطالب ‏

‏ ‏    

پیشگفتار ‏    ‏1‏

فصل اول : کلیات ‏    

تاریخچه شرکت ‏    ‏2‏

انبارها ‏    ‏3‏

کدینگ    ‏3‏

نحوه ورود و خروج کالا از انبار ‏    ‏3‏

فرمهای مورد استفاده در انبارهای شرکت ‏تجهیزات ایمنی راهها ‏    ‏4‏

انبارگردانی ‏    ‏5‏

    

فصل دوم : شناسایی انبار ‏    

مقدمه ‏    ‏7‏

هدف و اهمیت انبارداری ‏    ‏8‏

انبار و انواع آن ‏    ‏10‏

انبارهای سازمانهای تولیدی و صنعتی ‏    ‏13‏

موجودیهای انبار ( انواع انبار ) ‏    ‏15‏

محل سازمانی و تشکیلات داخل انبار ‏    ‏19‏

مشخصات انباردار ‏    ‏20‏

اهم وظایف انباردار ‏    ‏21‏

رعایت اصول ایمنی و حفاظت در انبار ‏    ‏22‏

انبار اسقاط یا انبار لوازم فرسوده ‏    ‏23‏

واحد کنترل انبار یا کنترل اقلام ‏    ‏24‏

    

فصل سوم : طبقه بندی کالاها , کدگذاری و ‏تنظیم کالاها در انبار    

طبقه بندی کالاها ‏    ‏25‏

محاسن طبقه بندی کالاها ‏    ‏25‏

خصوصیات طبقه بندی صحیح ‏    ‏26‏

مبانی طبقه بندی کالاها ‏    ‏26‏

کدگذاری کالاها ‏    ‏27‏

ضرورت و شرایط کدگذاری ‏    ‏28‏

خصوصیات یک نظام کدگذاری صحیح ‏    ‏29‏

علل استفاده از نظام کدگذاری ‏    ‏29‏

روشهای کدگذاری ‏    ‏32‏

کدگذاری بر اساس طبقه بندی کالاها ‏    ‏33‏

کد میله ای ( خط نما ) ‏    ‏33‏

استقرار کالاها در انبار ‏    ‏35‏

چیدن و استقرار کالاها در انبار ‏    ‏35‏

استفاده از حداکثر فضای انبار ‏    ‏36‏

وسایل کار در انبار ‏    ‏38‏

نظامهای خروج کالا از انبار ‏    ‏38‏

روشهای انبارکردن کالا ‏    ‏40‏

    

فصل چهارم : نظام نظارت بر انبار ‏    

وسایل و ابزار نظارت بر عملیات انبار ‏    ‏44‏

دفاتر انبار ‏    ‏44‏

کارت انبار ‏    ‏44‏

کاردکس حسابداری ‏    ‏47‏

مهمترین کارتهای انبار ‏    ‏48‏

طراحی نظام اطلاعاتی برای انبار ‏    ‏53‏

نتایج حاصل از استقرار نظام صحیح ‏اطلاعاتی انبار ‏    ‏54‏

وظایف اطلاعاتی انباردار ‏    ‏55‏

طراحی فرمهای انبار ‏    ‏55‏

نمودار حرکت فرمها ‏    ‏56‏

تعریف فرم ‏    ‏57‏

فرمهای مورد نیاز انبار ‏    ‏58‏

گردش عملیات در سیستم تدارکات ‏    ‏59‏

دریافت و صدور کالاها ‏    ‏61‏

روشهای اجرای کار در انبار ‏    ‏62‏

عملیات حسابداری خرید و انبار ‏    ‏64‏

روشهای درخواست و دریافت کالا از انبار ‏    ‏64‏

روشهای صدور و درخواست خرید و ورود کالا ‏به انبار ‏    ‏66‏

روش برگشت کالا به انبار ‏    ‏67‏

    

فصل پنجم : نظام نظارت بر موجودی ‏    

استقرار نظام نظارت بر موجودی جنسی در ‏سازمان ‏    ‏68‏

هدف و فواید نظارت بر موجودی ‏    ‏68‏

اهمیت و فواید نظام نظارت بر موجودی ‏    ‏69‏

دسته بندی کالاهای مختلف ‏    ‏70‏

ارزش یابی کالاها    ‏70‏

هزینه های مربوط به موجودی ‏    ‏71‏

نظام موجودی صفر ‏    ‏75‏

    

فصل ششم : شیوه های ریاضی نظارت بر موجودی ‏    

شیوه های ریاضی نظارت بر نظام موجودی ‏    ‏77‏

عوامل مؤثر در تعیین موجودی ‏    ‏80‏

انبارگردانی ‏    ‏84‏

    

فصل هفتم : نحوه انبارگردانی در شرکت ‏تجهیزات ایمنی راهها    

مقدمه ‏    ‏86‏

انبار ‏    ‏86‏

تقسیم انبار ‏    ‏86‏

سیستم انبار ‏    ‏88‏

فرمهای مورد استفاده در انبار    ‏88 ‏

نحوه ورود جنس به انبار ‏    ‏90‏

نحوه خروج جنس از انبار ‏    ‏90‏

نحوه نگهداری موجودی حساب کالا در انبار ‏    ‏90‏

کدینگ ( شماره کالاهای انبار ) ‏    ‏91‏

حفاظت فیزیکی از انبار ‏    ‏92‏

انبارگردانی ‏    ‏92‏

جمع آوری برگه های شمارش ‏    ‏92‏

لیستهای مغایرت ‏    ‏92‏

نحوه انبارگردانی ‏    ‏93‏

 

 

بخش اول:

1 - نام گذاری کالا:

2 - کد گذاری:

3 - اهداف کد گذاری:

4 - مراحل و شیوه طبقه بندی و کدگذاری موجودی های کالا در انبار:

5 - برخی از اصول و شرایط طبقه بندی موجودیهای کالا:

6 - انواع روش های  کدگذاری کالا:

7 - روش کدینگ ویژه + شکل + مثال:

8 - روش کد گذاری میله ای (بارکد Bar code) + تصویر:

9 - تعریف تامین کنندگان یا اشخاص, شرکت های طرف قرارداد:

10 - تعریف مراکز هزینه:

11 - تعریف مراکز تولیدی:

12 - تعریف دسته واحدهای شمارش:

13 - کارتکس کالا:

14 - مدیریت انبار و طبقه بندی کالا با تجزیه و تحلیل نمودار ABC + تصویر:

 

 

بخش دوم:

15 - شرایط نگهداری, انبارش محیطی اقلام و کالا در انبار +  عکس:

16 - گردش فیزیکی اقلام در انبارهای صنعتی تولیدی (Physical flow) :

17 - رعایت گردش فایفو FIFO و لایفو LIFO در انبار و روش اجرای FIFO + تصویر و شکل:

 

بخش سوم:

18 - نحوه انبارش و نگهداری کالا در انبار و کارخانجات صنعتی+ عکس:

19 - نقشه جانمایی (Lay out) + عکس:

 

20 - پیش بینی در برنامه ریزی انبار و مدیریت موجودی

21 - راهکارهای کاهش هزینه های تامین, سفارش و نگهداری کالا و موجودی:

22 - امکان ردیابی اسناد:

23 - اقلام راکد:

24 - نگهداری کنترل و مدیریت محصول / کالا / اقلام نامنطبق:

 

 

بخش چهارم:

25 - بارانداز (Cross docking):

26 - راهروهای ( (Aisles دسترسی + عکس:

27 - جابجایی مواد (Material handling):

28 - تهویه (Ventilation):

29 - نظم در ثبت اسناد و بایگانی:

30 - استانداردسازی:

 

 

*مطالب مرتبط با انبار و انبارداری:

دانلود پروژه مدیریت انبار کالا

دانلود مقاله شیوه های نوین انبارداری

دانلود پایان نامه بررسی سیستم انبارداری

دانلود مقاله نمونه روش اجرایی انبارداری و مدیریت انبارها

دانلود پایان نامه کنترل موجودی انبار شرکت محصولات کاغذی لطیف
دانلود پروژه کنترل موجودی انبار شرکت گروه ماشین های اداری (مادیران)
دانلود پروژه مالی بررسی سیستم خرید و انبارداری در شرکت ساسان (سهامی عام)

دانلود پایان نامه طراحی و پیاده سازی سیستم انبارداری بخش IT شرکت ایران خودرو

دانلود ‏ پروژه برنامه نویسی طراحی و پیاده سازی مکانیزم انبارداری

دانلود پایان نامه مدیریت انبار و طراحی یک سیستم انبارداری(کامل و آپدیت شده)

دانلود مقاله کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی در انتخاب الگوی مناسب چیدمان اقلام در انبار (مطالعه موردی در انبار 016 شرکت ایران خودرو)

 

 

لینک کمکی