مفهوم غرر و بررسی آن در عرف و قانون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مفهوم غرر و بررسی آن در عرف و قانون :

دید کلی :
در دانلود پایان نامه رشته حقوق به مفهوم غرر و بررسی آن در عرف و قانون خواهیم پرداخت


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

مفهوم غرر و بررسی آن در عرف و قانون

 

 

 

مقدمه:

بی شک هم اکنون در جامعه ما با توجّه به نیازها و ضرورت های زندگی اجتماعی, قراردادها, معاملات و داد و ستدهای تجاری و بازرگانی داخلی و بین المللی بخش عمده ای از واقعیت های اقتصادی روابط اجتماعی افراد را شامل می شود.این پیوندها و اجتماع اراده ها در زمینه تحقق عقود و قراردادها بر اساس خواست ها و نیازها شتاب بیش تری به خود گرفته است. لازمه شتاب و سرعت در روابط اقتصادی, رهایی یافتن از قیود, شروط و ضوابط متعدد قانونی است؛ لذا انسان ها چون گذشته به دلیل نیاز و سرعت بخشیدن به تأمین خواسته هایشان و به سبب تسهیل در چنین اموری به عادی ترین روش ها و متعارف ترین قواعد خو می گیرند و در طول سالیان دراز در نتیجه عرف رایج, یک سلسله قواعد عرفی پدیدار می گردد که برخی از آن ها با فطرت سالم, عقل سلیم و ذوق همگانی منطبق است و از این ره گذر مشروعیت و مقبولیت می یابند, ولی دسته ای دیگر از این قواعد عرفی از فطرت اولیه انسانی فاصله گرفته وبه ظاهر عقلایی می نمایند, اگرچه واقعیت و عقل سلیم و شأن و کرامت انسانی آن را نمی پسندد.

 

اگرچه اصطلاح غرر به عنوان یک قاعده یا اصل و تأسیسِ حقوقیِ مأخوذ از حدیث نبوی(ص) مشهور - نهی النبیّ(ص) عن بیع الغرر(18) - در منابع و مآخذ فقهی معتبر,(19) مطرح گردیده است, اما با توجّه به این که بیش تر مواد قانون مدنی ایران, مقتبس یا متأثر از فقه امامیه است و تنظیم کنندگان قانون مدنی, ضمن این که ترتیب ابواب و فصول را از قانون مدنی فرانسه, اخذ نموده اند, محتوا را از فقه امامیه گرفته اند, به نحوی که حتی اصطلاحات عقود و ایقاعات, شروط و خیارات و امثال آن, که در قانون به کار رفته, همان اصطلاحات رایج و متداول منابع فقهی است. بنابراین, اگرچه عنوان غرر در هیچ یک از مواد قانون مدنی به کار برده نشده و هم چنین معاملات غرری تعریف نگردیده است, ولی بدون شکّ در این قانون, احکام فراوانی درباره عقود و معاملات می توان یافت که تحت عنوان این قاعده و تأسیس حقوقی مطرح بوده و بر اساس این اصل تنظیم شده اند. برخی از شارحان قانون مدنی و صاحب نظران حقوق نیز به آن اشاره نموده اند.(20)

 

در پایان نامه حاضر پس از واکاوی مفهوم غرر در مبحث اول به بررسی آن در عرف و قانون خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

قاعده غرر

مفهوم غرر

بررسی غرر در عرف

بررسی غرر در قانون

 

 

 

لیست موضوعات

پیش گفتار

 

مبحث اول مفهوم غرر

گفتار نخست تعریف لغوی و اصطلاحی غرر

تعریف لغوی

تعریف اصطلاحی غرر

موارد غرر

گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه

غرر و غرور

غرر و جهل

آرای دانشمندان امامیه

اشکال

نتیجه

غرر و تدلیس

اصطلاح فقهی و حقوقی تدلیس

شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنی ایران

مهمّ ترین تفاوت های غرر و تدلیس

غرر, قمار و گروبندی

تحلیل حقوقی قمار و گروبندی

غرر و ریسک

مفهوم اقتصادی ریسک

 

مبحث دوم غرر در عرف و قانون

گفتار نخست غرر در عرف

غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)

غرر در عرف زمان حاضر

گفتار دوم غرر در قانون

غرر در قانون مدنی ایران

معاملات غرری در قانون مدنی ایران

تعریف عقد غرری در حقوق مدنی ایران

غرر در قوانین خارجی

گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر

قرآن

سنّت

ارزیابی روایات

اجماع

عقل

بنای عقلا

سیره مسلمین

گفتار دوم مبانی قاعده غرر

اصل (دارا شدن بلاجهت) و جلوگیری از ضرر

اصل (اتقان در عمل) و جلوگیری از نزاع

تعریف معامله

 

کتاب نامه

الف) منابع فارسی

ب ) منابع عربی

ج ) منابع انگلیسی

 

لینک کمکی