بررسی اضطرار در اعمال حقوقى

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسی اضطرار در اعمال حقوقی :

دید کلی :
در دانلود این پایان نامه رشته حقوق بررسی اضطرار در اعمال حقوقی پرداخته خواهد شد


توضیحات کامل :

دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی اضطرار در اعمال حقوقی

 

 

 

مفاهیم

 تعریف اضطرار اضطرار در لغت به معنای (بی چارگی), (در ماندگی), (ناچار شدن), (لاعلاجی), (نیاز به چیزی), (بی اختیاری), (اجبار), و نهایتاً (مجبور کردن و حاجت مند کردن کسی) است. همچنین حالتی است که ضرورت و ناچاری, انسان را به امری یا کاری کشانده و گریزی از آن نیست. در اصطلاح حقوق و بخصوص حقوق اسلامی, اضطرار از مفهوم لغوی خود فاصله نگرفته است اما با این وجود, در هر بابی مفهوم خاص آن باب را پیدا می کند و به تبع, احکام خاص خود را می یابد, و اگر تعریف جامعی عنوان شود می توان گفت (اضطرار آن است که ضرورت, شخص را به اقدامی همانند انشا, تصرف, ... و یا عمل نامشروع وادار نماید). در قانون مدنی, اضطرار تعریف نشده است و فقط در ماده 206 ق.م. حکم معامله اضطراری بیان شده است و در پاره ای قوانین حقوقی تنها می توان مصادیقی از اضطرار را یافت,(2) ولی با توجه به مفهوم لغوی و پیشینه حقوقی آن می توان گفت: در حقوق مدنی, اضطرار وضعیتی است که شخص را به ناچار وادار به انجام معامله و یا انشا ایقاع می نماید, یا وضعیتی که شخص را ناگزیر به انجام امری نماید که ممکن است برای وی ایجاد ضمان و مسئولیت مدنی نماید.

در ترمینولوژی حقوقی در بیان مفهوم اضطرار آمده است:

 

(اضطرار در فقه و حقوق مدنی حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد, ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل, طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل به آن کار, به سابقه آن اوضاع و احوال, آن کار را علی رغم میل باطنی خود, ولی از روی قصد و رضای خاصی - که آن را در حقوق مدنی رضای معاملی می نامند - آن معامله یا آن کار را انجام می دهد و این مقدار از رضا حداقل رضایی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است)

 

قبل از این که به آثار اضطرار در اعمال حقوقی بپردازیم لازم است مبانی و اصولی را که در استدلال ها و نتیجه گیری ها مورد استناد و بحث قرار می گیرد, مطرح نموده و در حد نیاز به آن پرداخته شود. در این راستا, نخست قواعد واصول کلی که در کلیه اعمال حقوقی به عنوان شرایط صحت و نفوذ قراردادها و دیگر اعمال حقوقی عنوان شده اند و هم چنین اصول و مصالحی که قانون گذار در تنفیذ یا ابطال هر عمل حقوقی مد نظر دارد, مطرح می نماییم. سپس در گفتار دوم, قواعد یا نظریه هایی که در بحث آثار اضطرار ممکن است کاربرد داشته باشد, طرح نموده و در حد لزوم مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

مفهوم اضطرار

اثر اضطرار در قرارداد

اثر اضطرار در ایقاعات

 

 

 

 

 

بررسی اضطرار در اعمال حقوقی
فهرست مطالب

تعریف اضطرار و مصادیق آن

      گفتار اوّل: تعریف اضطرار و مفهوم آن

       - وضعیت خاص (ضرورت)

       - اجبار و فشار (درونی)

      گفتار دوم: مصادیق اضطرار

اضطرار در اعمال حقوقی

 

مبحث اوّل: مبانی

      گفتار نخست: قواعد و اصول کلی

       - قانون مدنی

       - فقه

نتیجه

      گفتار دوم: قواعد مربوط به اضطرار

       - غبن و مبانی آن

       - استفاده ناروا (استغلال)

       - نظریه غبن در حقوق کشور ما (قانون مدنی و مبنای فقهی آن)

     پاورقی

 

مبحث دوم: اثر اضطرار

طرح بحث

گفتار اوّل: اثر اضطرار در قراردادها

      الف) نظر قانون مدنی و فقه

      ب) تجزیه و تحلیل

نتیجه

گفتار دوم: مصداق‏های مورد تردید

      الف) اضطرار ناشی از اکراه بر سبب معامله

نتیجه

      ب) اضطرار ناشی از اکراه در (اکراه بر دو امر متردد)

      ج) سو استفاده از اضطرار

نتیجه

گفتار سوم: اثر اضطرار در ایقاعات

      الف) قاعده کلی

ب) بحثی در مصادیق

      - طلاق

      - تملک اراضی موات و حیازت مباحات

     پاورقی

 

لینک کمکی